Презентація на тему «Воєнний комунізм»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #1

«Воєнний комунізм»
Тести


Слайд #2
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #2

1. В які роки застосовувалася політика “воєнного комунізму”?
А) 1930-1932рр. В) 1901-1905рр.
Б) 1918-1921рр. Г) 1898 -1900рр.


Слайд #3
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #3

2. В якій сфері суспільного життя проводилася політика “воєнного комунізму”?
А) економіка В) культура
Б) освіта Г) відносини з сусідніми
державами


Слайд #4
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #4

3. В який період застосовувалася політика “воєнного комунізму”?
А) інфляція В) Перша світова війна
Б) політична криза Г) Громадянська війна


Слайд #5
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #5

4. Установа, яка управляла промисловістю країни при політиці “воєнного комунізму”
А) Державна Господарча Комісія
Б) Колгосп
В) Комітет по справам промисловості
Г) Вища Рада Народного Господарства


Слайд #6
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #6

5. Що таке продрозкладка?
А) примусове вилучення продуктів
Б) документ, засвідчуючий кількість товару
В) метод, за яким продукти ділились між робітниками
Г) споживчий кошик


Слайд #7
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #7

6. До 1920 року продрозкладка стосувалася тільки:
А) молока та м'яса В) хліба
Б) круп Г) картоплі


Слайд #8
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #8

7. В якому році був прийнятий декрет про загальну трудову повинність?
А) 1918р. В) 1920р.
Б) 1900р. Г) 1921р.


Слайд #9
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #9

8. Продовольча диктатура була зумовлена:
А) нестачею робітників
Б) досягненнями в науці
В) збільшенням населення
Г) знецінюванням грошей


Слайд #10
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #10

9. В чому виражався опір більшовикам?
А) Повстання В) Мітинги
Б) Створення інших партій Г) Підпільні клуби


Слайд #11
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #11

10. В яких роках був голодомор в Україні та Поволжі, спричинений “воєнним комунізмом”?
А) 1900-1902рр. В) 1921-1922рр.
Б) 1909-1910рр. Г) 1950-1951рр.


Слайд #12
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #12

11. Яка політика прийшла на заміну “воєнному комунізму”?
А) Демократія В) Інтервенція
Б) НЕП Г) Радикалізм


Слайд #13
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #13

12. Встановіть послідовність подій:
А) націоналізація великих підприємств
Б) введення продрозкладки
В) постанова “Про червоний терор”


Слайд #14
Презентація на тему «Воєнний комунізм» - Слайд #14

Відповіді:
Б 11. Б
А 12. А-В-Б
Г
Г
А
В
В
Г
А
В