Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #1

Воєнні дії в 1914 році


Слайд #2
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #2

Завдання уроку
познайомитися з перебігом та наслідками воєнних дій в 1914 році на території України;
визначити, за яких обставини Східна Галичина та Північна Буковина були захоплені російськими військами, та визначити основні напрямки політики російського царизму на західноукраїнських землях;
вчитися працювати з історичними джерелами, встановлювати причинно – наслідкові зв»язки, робити висновки та узагальнення.


Слайд #3
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #3

План
Галицька битва.
Українські національні формування в роки Першої світової війни.
Становище на західноукраїнських землях.


Слайд #4
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #4

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Галицька битва;
Галицько – Волинське генерал – губернаторство;
Окупаційний режим;
Опорні дати:
23 серпня 1914р. - початок Галицької битви


Слайд #5
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #5

Проблемне завдання
Чи можна політику російського царизму на західноукраїнських землях вважати політикою окупаційного режиму?


Слайд #6
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #6

Актуалізація опорних знань
Коли розпочалася Перша світова війна?
Якими були її причини та характер?
Які були плани воюючих сторін щодо України?
Як війна вплинула на український національний рух?
В чому полягала трагедія українського народу в Першій світовій війні?


Слайд #7
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #7

З якою метою було створеноцей плакат?
Ліворуч унизу автор розмістив надпис «Друга вітчизняна війна». Що він мав на увазі? Яка війна вважалася в Росії Першою вітчизняною?
Висловіть ставлення до гасла, яке домінувало в тогочасному російському суспільстві, – «Війна до переможного кінця». Відповідь поясніть.


Слайд #8
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #8

Галицька битва
Опрацювати п. 1 §11 ( с.113 – 114 ) і визначте:
Які фронти були сформовані в російській армії?
Як склалися воєнні дії для російської армії в серпні 1914 року на Північно – Західному фронті?
В чому виявився героїчний подвиг льотчина П.Нестерова?


Слайд #9
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #9

Галицька битва
Галицька битва – 23 серпня - 23 вересня 1914 року.
Сили сторін:
Росія – 700 тис. солдат
Австро – Угорщина – 830 тис. солдат.
Поразка австро – угорської армії ( 300 тис. убитими, 100 тис. поранених, 400 гармат ).
Російські війська зайняли Східну Галичину, частину Західної Галичини і майже всю Буковину з м.Чернівці.


Слайд #10
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #10

Українські національні формування в роки Першої світової війни
В російську армію було мобілізовано в роки Першої світової війни від 3,5 до 4,5 млн українців.
В австрійську армію було призвано понад 300 тис. українців.
В складі австрійської армії діяв Легіон Українських січових стрільців ( УСС ) у кількості 2 тис. чоловік під командуванням М.Галушинського.
Сотник УСС Василь Кучабський писав:
«Під час боїв, у яких відзначилися Українські січові стрільці, австрійським похвалам не було кінця, під час же затишшя на фронті австрійським зневагам теж не було кінця: тоді Українські січові стрільці бували для австрійців лише “рутенськими (русинськими) зрадниками”».
Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ століття. – К., 1996. – С.109.
Поміркуйте, чому ставлення австрійського командування до січових стрільців було неоднозначним.


Слайд #11
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #11

Бойовий шлях УСС
У кінці вересня 1914 р. сотні УСС вперше вступили в оборонні бої в районі Верецького та Ужоцького перевалів.
Весною 1915 р. УСС воювали на схилах гори Маківка, де зазнали тяжких втрат.
Наприкінці вересня 1915 р. УСС брали участь у боях на річці Стрипа.
У серпні 1916р. полк УСС брав участь у боях поблизу Бережан.
У серпні 1917р. Січові стрільці брали участь у боях біля с.Конюхи.


Слайд #12
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #12

Становище на західноукраїнських землях
Вступивши на посаду, Г. Бобринський заявив:
«Галичина і Лемківщина – споконвічно корінна частина єдиної великої Русі …все облаштування має бути засновано на російських засадах. Я буду вводити тут російську мову, закон і устрій».
Полонська-Василенко Н. Історія України. – К.: Либідь, 1992. – Т. 2.– С. 445.
1. Які факти давали підстави Бобринському заявити, що корінне населення Галичини завжди було російським? Чи була така думка обґрунтованою?
2. Як ви розумієте слова про те, що в Галичині російська адміністрація встановить устрій, «заснований на російських началах»?
3. Поміркуйте, чому російська влада не захотіла зберегти на окупованих західноукраїнських землях українську мову та національну культуру. Зробіть висновки.
Завдання: на основі п.3 § 11 визначте основні напрямки політики російського царизму на західноукраїнських землях.


Слайд #13
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #13

основні напрямки політики російського царизму на західноукраїнських землях.
Поділ Галицько – Волинського генерал – губернаторства на губернії - Львівську, Перемишльську, Тернопільську, Чернівецьку;
Призначення на посади в адміністрації російських чиновників;
Припинення видання всіх українських газет і журналів, закриття українських товариств і шкіл;
Насильницька русифікація, відкриття російських шкіл, повсюдне запровадження російської мови;
Депортація українського населення вглиб Росії;
Опора на москвофільські організації, які підтримували політику російського царизму


Слайд #14
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #14

основні напрямки політики російського царизму на західноукраїнських землях.
Добре відомий своїми консервативними поглядами лідер партії кадетів П.Мілюков, член Державної думи, називав політику царського уряду в Західній Україні «європейським скандалом». Прокоментуйте його висловлювання.
Чи можна політику російського царизму на західноукраїнських землях вважати окупаційним режимом?


Слайд #15
Презентація на тему «Воєнні дії в 1914 році» - Слайд #15

Закріплення
В результаті яких подій західноукраїнські землі опинилися в складі Російської імперії?
Чи можна політику російського царизму на західноукраїнських землях вважати політикою окупаційного режиму? Поясніть.