Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.»


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #1

Велика Британія в останній третині ХІХ століття


Слайд #2
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #2

Завдання уроку
Визначити причини зміни лідерства в економічному розвитку Великої Британії;
Познайомитися з особливостями внутрішньої та зовнішньої політики Великої Британії в останній третині ХІХ століття;
Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв»язки, працювати з історичними джерелами, робити висновки та узагальнення.


Слайд #3
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #3

План
Втрата Англією промислового лідерства.
Внутрішнє становище.
Ірландське питання.
Криза класичного лібералізму
Тред – юніони. Фабіанство.


Слайд #4
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #4

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Двопартійна система;
Третя парламентська реформа;
Гомруль;
Лейбористська партія
Опорні дати:
1884 – 1885рр. – третя виборча реформа у Великій Британії;
1900р. – створення Комітету робітничого представництва


Слайд #5
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #5

Актуалізація опорних знань
Коли в Англії почалася «Вікторіанська епоха»?
Яке місце займала Велика Британія в світовому економічному розвитку?
Із якою метою в Англії були проведені парламентські реформи 1832 та 1867років?


Слайд #6
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #6

На основі даних таблиць:
Проаналізуйте темпи економічного розвитку Великої Британії у 1871 – 1913рр.
Яке місце займає Велика Британія в промисловому розвитку?
Які зміни відбулися в позиції Великої Британії серед провідних держав світу в економічному розвитку?


Слайд #7
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #7

Особливості економічного розвитку Великої Британії
в 1870 – 1914рр.
Втрата першості у промисловості і торгівлі
Англійські товари витискають на світовому ринку товари з Німеччини та США
Занепад вугільної промисловості
Лондон – фінансовий центр світу
Вивіз капіталів за кордон
Повільне впровадження нової техніки
Фритредерська політика


Слайд #8
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #8

Двопартійна система
Ліберальна партія
1870 – 1890-і роки – лідер партії Вільям Гладстон
Консервативна партія
1874 – 1880рр. – лідер партії Бенджамін Дізраелі
Реформи уряду Вільяма Гладстона:
Відстоювала принципи вільної торгівлі, розширення демократичних свобод.
Скорочення терміну служби в армії.
Створення системи державної початкової освіти.
1884 – 1885рр. – парламентська реформа:
Зниження майнового цензу;
Збільшення кількості виборців до 4,5 млн.чол;
Право голосу отримали батраки, шахтарі, дрібні орендарі;
Остаточна ліквідація «гнилих містечок»
Країна була поділена на виборчі округи


Слайд #9
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #9

Внутрішнє становище
Політика консерваторів:
Запровадження 56 – годинного робочого тижня;
Заборона праці дітей;
Покращення житлових умов робітників;
Безкоштовна початкова освіта;
Реформа місцевого самоврядування;
Запровадження загальної системи охорони здоров»я
Бенджамін Дізраелі


Слайд #10
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #10

Ірландське питання
Наприкінці XIX ст. - розгорнувся масовий рух ірландців за аграрну реформу і самоуправління (гомруль).
Очолив рух Чарльз Парнелл, обраний до англійського парламенту в 1875 р. Він використовував усі можливі парламентські методи - обструкцію, позови, запити, аби тільки привернути увагу громадськості до проблем Ірландії.
Одночасно в Ірландії селяни, керовані Земельною лігою, розгорнули боротьбу проти англійських лендлордів. Вони нищили їхні маєтки, врожай, худобу.
У 1886 р. уряд Гладстона вирішив внести до парламенту закон про гомруль, але його було відхилено.
На початку XX ст. становище в Ірландії загострилося, радикальна частина ірландського національно-визвольного руху утворила партію, яку назвали "Шинн Фейн" ("Ми самі"). Вона виступила за самостійну Ірландську державу під гаслом "Ірландія для ірландців".
Чарльз Парнелл


Слайд #11
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #11

Прояви політики лібералізму
Легальне існування робітничих і демократичних організацій;
Відсутність значної кількості поліцейських сил;
Відсутність великого управлінського ( бюрократичного ) апарату;
Безперешкодна робота професійних спілок ( тред – юніонів );
Участь широких верств населення у виборах парламенту;
Свобода економічної та інших видів діяльності в рамках закону, без втручання держави;
Скасування загальної військової повинності;
Надання політичного захистку емігрантам з різних країн.


Слайд #12
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #12

Криза класичного лібералізму
Опрацювати п.4 §17 і визначте:
1. В чому виявилася криза класичного лібералізму?


Слайд #13
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #13

фабіанство
Опрацювати п.5.2 §17 і визначте:
Що таке фабіанське товариство?
Яку назву отримала система поглядів фабіанців?
Чому фабіанці відмовилися від радикально – революційних теорій?
За рахунок чого фабіанці сподівалися перейти до соціалізму?


Слайд #14
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #14

Тред – юніони.
1871р. – дозвіл на існування британських тред – юніонів, основу яких складали робітнича аристократія.
Наприкінці 80-х років ХІХ століття формуються «нові тред – юніони», основу яких складали некваліфіковані робітники
1889р. – страйк докерів у Лондонському порту
1900р. – утворення Комітету робітничого представництва для обрання робітничих депутатів у парламент.
1906р. – комітет був перетворений у Лейбористську партію


Слайд #15
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #15

Зовнішня політика Великої Британії
Урегулювання відносин з Францією стосовно колоній;
1904р. – англо – французька угода;
1905р. – англо – російська угода;
1907р. – утворення воєнно – політичного союзу держав – АНТАНТА – у складі Англії, Франції, Росії.


Слайд #16
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #16

Військово – політичні союзи в Європі


Слайд #17
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #17

Колоніальна політика Великої Британії
Невдоволення Франції та Німеччини, загострення відносин
з Англією
Посилення національно – визвольної боротьби народів
Захоплення Кіпру
(1878)
Війна в Афганістані
( 1878 – 1880 )
Захоплення долини ріки Янцзи та Шанхая
Придбання 44% акцій Суецького каналу
Захоплення Єгипту
( 1882 )
Захоплення Бірми
( 1886 )
Боротьба за оволодіння Іраном
Експансія в Африці


Слайд #18
Презентація на тему «Велика Британія в ХІХ ст.» - Слайд #18

Закріплення
Якими були особливості економічного розвитку Великої Британії у другій половині XIX cm.?
Чому наприкінці XIX cm. Велика Британія почала втрачати провідні позиції в економіці?
Схарактеризуйте колоніальну політику Англії наприкінці XIX- на початку XX cm. Які колоніальні придбання здійснила Англія в цей період ?
Як розгорталася боротьба за гомруль ?