Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #1

Вступ. Світ наприкінці XVIII - у ХІХ столітті


Слайд #2
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #2

Завдання уроку
Ознайомитися із загальної характеристикою економічного, соціального та політичного розвитку провідних держав світу наприкінці XVIII – у ХІХ столітті


Слайд #3
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #3

План уроку
Економічне життя індустріального суспільства.
Зміни в політичному та соціальному житті.
Людина в умовах індустріального суспільства.
Країни Сходу.


Слайд #4
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #4

Опорні поняття і дати уроку
Опорні поняття:
Індустріальне суспільство;
Аграрна революція
Промислова революція
Опорні дати:
кінець XVIII – ХІХ століття.


Слайд #5
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #5

Актуалізація опорних знань
Які періоди всесвітньої історії ми вивчали минулого року?
Які їх хронологічні рамки?
Які події XV – XVIII століть ви вважаєте найголовнішими? Чому?
Які основні зміни відбулися у світі в цей період?


Слайд #6
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #6

Періодизація всесвітньої історії
6 клас – стародавня історія ( бл. 1 млн.р. тому – IV ст. н.е.)
7 клас – середньовічна історія ( Vст - кінець XV ст.)
8 клас – нова історія ( кінець XV - кінець XVIII ст.)
9 клас – нова історія ( кінець XVIIІ – ХІХ ст.)
ХІХ століття пройшло під знаком модернізації та утвердження індустріального суспільства.


Слайд #7
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #7

ПЕРІОД
ДОІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА
ПЕРІОД
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА
ПЕРІОД
ІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА
к. ХХ ст
к. ХVІІІ ст
Періодизація індустріального суспільства


Слайд #8
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #8

Економіка доіндустріального суспільства
Сільське господарство
Ремесло


Слайд #9
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #9

Економічне життя індустріального суспільства.
Аграрна революція
Промислова революція
Аграрна революція – докорінні зміни в сільському господарстві, що полягали у застосуванні землеобігу, механізації, технологій.
Промислова революція – перехід від мануфактурного виробництва до фабрично – заводського виробництва, що базується на використанні машин.


Слайд #10
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #10

Економічне життя індустріального суспільства.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Сільське господарство


Слайд #11
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #11

Економічне життя індустріального суспільства.
Розвиток світової торгівлі.
Перетворення країн Сходу, Латинської Америки на ринки збуту продукції провідних держав світу та постачальників дешевої сировини.
В останній третині ХІХ ст. в економіці західних країн спостерігаються явища:
- індустріалізація;
- монополізація


Слайд #12
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #12

Формування нового політичного ладу відбувалося
революційним шляхом, він домінував (переважав)
реформаторським шляхом
Головні риси
суспільно-політичного
розвитку
Період боротьби із старими
феодально-абсолютистськими порядками,
які стали перепоною на шляху розвитку
приватного капіталістичного підприємництва
Період формування нового політичного устрою
конституційної монархії
республіки
Супроводжувався
розробкою та прийняттям конституцій, як основних законів держав
запровадженням принципу рівності
всіх громадян перед законом


Слайд #13
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #13

Період появи політичних партій,
як важливої рушійної сили розвитку суспільства
на основі існуючих ідеологічних течій:
лібералізму
консерватизму
соціалізму
Період формування національних держав
Основа:
етнічна спільність
господарські зв'язки
національна ідея
Формування колоніальних імперій
Британська
Французька
початок боротьби за колонії
між провідними державами
Головні риси
суспільно-політичного
розвитку


Слайд #14
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #14

Людина в умовах індустріального суспільства.
Індустріальне суспільство – суспільство, у якому завершено процес створення великої, технічно розвиненої промисловості.
Збільшення міського населення.
Міграційні процеси в країнах Заходу.
Поліпшення житла та житлових умов.
Зменшення жорстокості релігійної боротьби.
Боротьба жінок за рівність прав з чоловіками.


Слайд #15
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #15

Країни Сходу.
Відставання країн Сходу в економічному розвитку від західних країн.
Посилення тиску європейських країн на країни Сходу; перетворення їх на колонії та залежні держави.
Національно – визвольна боротьба народів Сходу проти колонізаторів.


Слайд #16
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #16

Закріплення
Які головні зміни відбулися в економіці країн Заходу?
Які зміни відбулися в політичній, соціальній сферах життя країн Заходу?
Чим відрізнявся розвиток країн Сходу від європейських країн?


Слайд #17
Презентація на тему «Світ в XIII-XIV ст.» - Слайд #17

Підсумки
Ми вивчатимемо другий період Нової історії, що охоплює ХІХ століття;
У західних країнах відбулася промислова революція та сформувалося індустріальне суспільство
У країнах Заходу відбувається формування демократичних суспільств.
У країнах Заходу поширюється боротьба за права людини.
Країни Сходу розвивалися під тиском індустріальних країн.