Презентація на тему «Суспільно-політичні течії»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #1

Суспільно – політичні течії та рухи


Слайд #2
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #2

Завдання уроку
Розкрити причини виникнення суспільно – політичних рухів у Росії та Європі;
Розкрити особливості декабристського руху в Росії та утопічного соціалізму;
вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв»язки;
Позитивно та толерантно ставитися до діячів суспільного руху, небайдужих до майбутнього своєї країни.


Слайд #3
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #3

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Декабристи;
Слов»янофіли;
Західники;
Утопічний соціалізм.
Опорні дати:
1816р. – створення «Союзу порятунку»;
1818р. – створення «Союзу благоденства»;
14 грудня 1825 р. – повстання декабристів;
29 грудня 1826 р. – повстання Чернігівського полку.


Слайд #4
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #4

План
Суспільно – політичні течії та рухи в Росії.
Політичні репресії. О.Герцен.
Слов»янофіли та західники.
Суспільно – політична думка Європи.


Слайд #5
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #5

Вищі органи влади Російської імперії
ІМПЕРАТОР
СИНОД
Вища духовна установа
СЕНАТ
Вища судова інстанція
ДЕРЖАВНА РАДА
Законодавчий орган при імператору
МІНІСТЕРСТВА
Олександр І


Слайд #6
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #6

Становий поділ населення росії в І половині ХІХ століття
Привілейовані
Непривілейовані
Дворянство ( 600 тис. чол), духівництво,
Купецтво, козацтво
Селяни ( 30 млн.чол), з ний 20 млн. – кріпаки
Міщани
Звільнені від сплати податків і рекрутської повинності
Сплачували подушну подать і відбували рекрутську повинність
1. В якій країні існував яскраво виражений становий поділ населення?
2. За що боровся третій стан у Франції?
3. Чи задовольняло російських селян власне становище?


Слайд #7
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #7

Яка важлива подія відбулася в історії Російської держави в 1812 році?
Завдяки чому вдалося перемогти армію Наполеона?
На що сподівався російський народ, приймаючи активну участь у боротьбі з Наполеоном?


Слайд #8
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #8

Причини зародження декабристського руху
Відмова Олександра І від проведення реформ в середині країни та захист основ абсолютної монархії та феодального ладу;
Зростання національної свідомості у зв»язку з патріотичним піднесенням під час Вітчизняної війни 1812 року;
Знайомство з життям європейських країн та порівняння з дійсністю самодержавно – кріпосницькою Росією.
Декабристи – учасники таємних організацій у Російській імперії, що готували державний переворот, спрямований проти самодержавства і кріпосного права. Організатори – гвардійські офіцери.


Слайд #9
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #9

Організації декабристів
СОЮЗ ПОРЯТУНКУ
1816р
СОЮЗ БЛАГОДЕНСТВА
1818 р.
ПІВДЕННЕ ТОВАРИСТВО
1821р.
П.ПЕСТЕЛЬ
«Руська правда»
ПІВНІЧНЕ ТОВАРИСТВО
1821р.
М.МУРАВЙОВ
«Конституція»


Слайд #10
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #10

На матеріалі п.1.3 заповніть таблицю та визначте відмінності між програмними документами товариств декабристів
Руська правда
Конституція
Державний устрій
Ставлення до кріпосного права
Наділення селян землею
Демократичні свободи


Слайд #11
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #11

Повстання декабристів
14 грудня 1825 р. – повстання в Петербурзі, організоване членами «Північного товариства».
29 грудня повстання Чернігівського полку.
Розправа царизму з декабристами.


Слайд #12
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #12

Ідейні напрямки в суспільному русі росії
Консерватизм
Радикалізм
Лібнралізм
С.Уваров
Теорія офіційної народності
Принципи:
Самодержавство, православ»я ,
Народність.
Ідея єдності царя і народу.
О.Герцен
В.Бєлінський
Слов»янофіли
західники
Шляхи подальшого розвитку Росії – свій особливий шлях або шляхом розвитку європейських країн.


Слайд #13
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #13

О.Герцен
Теорія общинного соціалізму.
Шлях переходу – народна революція або мирним шляхом.


Слайд #14
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #14

Утопічний соціалізм
На основі п.4 §8 визначте основні ідеї соціалістів утопістів.
Чому ідеї були утопічними.?
Шарль Фур»є


Слайд #15
Презентація на тему «Суспільно-політичні течії» - Слайд #15

Закріплення
Які суспільно – політичні рухи та течії виникли в І половині ХІХ століття?