Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #1

Суспільно-політичне життя країни,
‘Перебудова' та Розпад СРСР


Слайд #2
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #2

Політична криза
Наростання економічної і суспільно-політичної кризи
- Since 1802
Причини
Причинами перебудови було відставання СРСР за темпами економічного розвитку, ефективності виробництва, продуктивності праці від провідних країн світу, застійні тенденції в соціально-політичній і духовній сферах життя.
Загальна криза суспільства загострювалася. Питання змін перетворилося на питання життя чи смерті радянської системи.


Слайд #3
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #3

Дисидентський рух мав специфічну соціальну базу (близько 80% дисидентів становила інтелігенція); був довготривалим у часі (понад 20 років); виношував у собі зародок альтернативного суспільства; концент­рував опозиційні інтелектуальні сили, створював осе­редки майбутніх масових рухів; викристалізував ідейні засади майже всього сучасного політичного спектра.
Дисидентський рух
Специфіка дисидентського руху
- Since 1802


Слайд #4
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #4

Інтелігенція Центру та Сходу України. Основою її домагань були проблеми української мови та культури. Ці опозиціонери вимагали від влади повернутися до ленінських принципів у національній політиці.
Основні напрямки
- Since 1802
Прихильники справжнього марксизму-ленінізму
Крайня ліва політична ідеологія 
ХХ століття, 
російський радянськийрізновид «марксизму». Після Жовтневого перевороту 1917 і до розпаду СРСР в 1991 - офіційна партійна та державна політико-ідеологічна доктрина.


Слайд #5
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #5

Ці люди говорили про необхідність дотримування християнських моральних принципів
Основні напрямки
- Since 1802
Прихильники християнської ідеології
Людина, яка сповідує християнство, монотеістичну релігію, основану на житті Ісуса Христа, яка описана у Новому Завіту


Слайд #6
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #6

Представники національної республіки, які виступали проти політики русифікації, за надання національно-культурної автономії.
Основні напрямки
- Since 1802
Захисники національно-культурних прав націй


Слайд #7
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #7

Датою народження дисидентського руху можно вважати 5 грудня 1965 р., на Пушкінській площі в Москві пройшов перший правозахисний мітинг з вимогою гласності суду над ними.
Зародження
- Since 1802
Перший правозахисний мітинг з вимогою гласності


Слайд #8
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #8

‘Самвидав'
- Since 1802
Безцензурна література і преса
Сахаров
Буковський
Марченко


Слайд #9
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #9

Дії у Чехословаччині з 5 січня по 20 серпня 1968, що закінчився введенням в країну радянських військ і військ країн Організації Варшавського договору (окрім Румунії).
Празька весна
- Since 1802
Період політичної лібералізації в Чехословаччині


Слайд #10
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #10

- Since 1802
Захисники національно-культурних прав націй
За своїми поглядами О. Солженіцин стояв на позиціях, близьких до західного лібералізму. Відстоював християнсько-демократичні цінності. Написав „У колі першому”, „Архіпелаг ГУЛАГ”. Присудження письменнику Нобелівської премії викликало хвилю обурення в офіційних радянських ЗМІ.


Слайд #11
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #11

Дисидентство
- Since 1802
„Шкідлива течія, що ганьбить радянський лад”
Г.Вишневська
Й. Бродський
М. Ростропович


Слайд #12
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #12

Нового генеральни секретарем ЦК КПРС було обрано 54-річного секретаря ЦК КПРС і члена політбюро Михайла Горбачова, який уособлював реформаторське крило вищого керівництва КПРС. З приходом до влади М. Горбачова сталися кардинальні зміни в керівництві партії та країни, без яких було неможливо починати здійснення нового політичного курсу. 
Прихід до влади М. Горбачева
- Since 1802


Слайд #13
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #13

- Since 1802


Слайд #14
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #14

- Since 1802


Слайд #15
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #15

- Since 1802


Слайд #16
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #16

- Since 1802
Даже после того, как Горбачев перестал занимать должность президента, он активно участвовал в ряде других проект. Один из них участие в рекламе известной сети ресторанов Pizza Hut в 1997 году.


Слайд #17
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #17

Основні напрями реформ:
Демократизація суспільства.
Створення правової держави.
Гласність.
Реабілітація незаконно засуджених і репресованих за роки радянської влади.
Утвердження багатопартійності.
Запровадження інституту президентства.
Підготовка нового союзного договору.
Політика нового мислення у зовнішніх відносинах.
Підтримка демократичних революцій у Східній Європі.
Дії М. Горбачева
- Since 1802


Слайд #18
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #18

Економічні реформи
- Since 1802
Перший етап. (1985-1986рр.) На квітневому пленумі ЦК КПРС було проголошено курс на прискорення соціально-економічного розвитку СРСР (реформа А. Аганбегяна). 
Другий етап (1987— 1989 рр.) — реформа М. Рижкова — Л. передбачав надання підприємствам самостійності, переведення їх на самоокупність і самофінансування. 
Третім етапом реформ (1990—1991 рр.) стала спроба переходу до регульованої ринкової економіки. 


Слайд #19
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #19

Політика «гласності».
- Since 1802


Слайд #20
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #20

Особливого розмаху і звучання політика гласності набуває з 1987 року. У країні публікуються багато літературних творів:
Політика «гласності».
- Since 1802
Публікування літературних творів
А. Рибаков
В. Дудінцев
Д. Гранін
Ю. Трифонов


Слайд #21
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #21

Повернулися для вітчизняного читача праці російських філософів:
Політика «гласності».
- Since 1802
М. Бердяєв
В. Соловйов
В. Розанов


Слайд #22
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #22

Процеси гласності яскраво виявилися в газетних і журнальних публікаціях, телепередачах. Величезною популярністю користувалися щотижневик «Московські новини» (редактор Є. В. Яковлєв) і журнал «Огонек» (В. А. Коротич).
Політика «гласності».
- Since 1802


Слайд #23
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #23

У 1989—1990 рр. з'являються паростки багатопартійності. У 1980 р. КПРС (КПУ як її складова) відмовилась від монополії на владу. Активізація політичного життя спричинила стрімке зростання національної свідомості населення.
Посилення національних рухів
- Since 1802
Захисники національно-культурних прав націй


Слайд #24
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #24

Серпневий путч 1991 р.
- Since 1802


Слайд #25
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #25

Останні місяці 1991 р. стали часом остаточного розпаду СРСР. Був розпущений З'їзд народних депутатів СРСР, радикально реформована Верховна Рада СРСР, ліквідована більшість союзних міністерств, замість кабінету міністрів створювався безвладний міжреспубліканський економічний комітет.
Развал СРСР
- Since 1802
Захисники національно-культурних прав націй


Слайд #26
Презентація на тему «Суспільно-політичне життя країни, Перебудова та Розпад СРСР» - Слайд #26

- Since 1802
Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію