Презентація на тему «США» (варіант 25)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #1

Урок 12
Тема. США
Мета уроку: охарактеризувати основні тенденції розвитку США у 1920-1930-ті рр., розкрити зміст періодів «проспериті» , велика депресія (1929-1933 рр.), розкрити суть «Нового курсу» Ф. Рузвельта; формувати в учнів уміння аналізувати і узагальнювати історичний матеріал; виховати учнів у дусі патріотизму, взаєморозуміння між народами на основі особистого усвідомлення досвіду історії.


Слайд #2
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #2

План
1. США після Першої світової війни.
2. Період «процвітання»
(«проспериті»).
3. Прояви Великої депресії.
4. Економічні та соціальні засади
«Нового курсу» Ф.Д.Рузвельта.


Слайд #3
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #3

План
1. США після Першої світової війни.
2. Період «процвітання»
(«проспериті»).
3. Прояви Великої депресії.
4. Економічні та соціальні засади
«Нового курсу» Ф.Д.Рузвельта.


Слайд #4
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #4

США після Першої світової війни
На основі даних діаграми:
Як вплинула Перша світова війна на економічний розвиток США?


Слайд #5
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #5

Наслідки Першої світової війни для США
Соціально - політичні
Скорочення безробіття та зростання заробітної плати
Зростання притоку іммігрантів до США
Активізація американської зовнішньої політики, спрямованої на утвердження гегемонії США у світі


Слайд #6
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #6

Наслідки Першої світової війни для США
Економічні:
Зростання прибутку американських компаній
Прискорення розвитку промисловості
Зростання національного багатства країни у 2,5 рази
Перетворення США на світового кредитора
Зростання закордонних американських інвестицій


Слайд #7
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #7

Період «процвітання» ( «проспериті»)
Поширення системи кредитування
Зростання попиту на американські товари у світі
Економічне піднесення США
Зростання промислового виробництва на 20%
1923-1929рр
Зростання прибутків монополій
Криза надвиробництва у с/г


Слайд #8
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #8

Президент США У.Гардінг (1921-1923 рр.)
Політика невтручання в економіку
Скорочення державних витрат
Скасування податку на прибуток
Скасування контролю за цінами
Підтримка «сухого закону»
РЕФОРМИ


Слайд #9
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #9

Президент США К.Кулідж (1923-1929 рр.)
Продовження політики невтручання в економіку
РЕФОРМИ
Відстоювання «принципу індивідуальної відповідальності кожного американця»


Слайд #10
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #10

Г.Гувер
Крах на Нью-Йоркській біржі 29 жовтня 1929 р. («чорний вівторок») – початок «Великої депресії».
Основні напрямки внутрішньої політики адміністрації Г.Гувера:
держава виступає координатором приватної ініціативи і незалежним арбітром у боротьбі конкуруючих соціальних і політичних груп;
американська ж економіка цілком здорова і не потребує сильнодіючих ліків;
скликав конференції представників ділових кіл і профспілок для забезпечення своєрідного соціального перемир'я, закликав розширяти приватну благодійність для допомоги тим, хто її потребував;
запровадження високого митного бар'єру;
закупівля надлишків сільськогосподарської продукції;
прийнято федеральну програму будівельних робіт.


Слайд #11
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #11

Президент США Г.Гувер
(1929-1933 рр.)


Слайд #12
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #12

Велика депресія
Проблема повернення наданих кредитів з інших країн
Зростання обсягів виробництва у 20-х рр. значно перевищило зростання прибутків більшості американців
товари не розкуповувалися й осідали на складах виробників
Скорочення виробництва. Звільнення робітників. Зростання безробіття
Пільги монополіям
Монополії диктували ціни
Зростання цін. Потреба в кредитах
Доступність кредитів для населення
Спекуляції кредитами, захоплення покупками
Неможливість повернення кредитів


Слайд #13
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #13

Ф.Д.Рузвельт
Франклін Делано Рузвельт
Символ „Нового курсу”


Слайд #14
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #14

«Новий курс» Ф.Д.Рузвельта
Заборона вивозу золота
Девальвація долара
Укрупнення банків
Відбудова промисловості та с/г
Державне регулювання економіки
Створення органів управління економікою НІРА (промисловість ) та ААА ( с/г)
Зміцнення банківської та фінансової систем
Зниження рівня соціальної напруженості
Надання банкам державних кредитів
Реформи, спрямовані на поліпшення добробуту, допомога безробітним
Кодекс чесної конкуренції


Слайд #15
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #15

Кодекс чесної конкуренції встановлював:
Обсяг виробництва;
Рівень зарплати;
Тривалість робочого часу;
Розподіл ринків збуту;
Формування відносин між робітниками та підприємцями на основі закону, колективного договору.
Соціальні реформи:
Збільшення заробітної плати;
Скорочення тривалості робочого дня;
Введення оплачуваних відпусток;
Соціальне страхування;
Боротьба з безробіття;
Легалізація страйків, професійних спілок
Уважно проаналізуйте кодекс чесної конкуренції та соціальні реформи Ф.Д.Рузвельта. Які можливі наслідки для подальшого розвитку США?


Слайд #16
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #16

Зовнішня політика США
Прочитайте аргументи прихильників та опонентів щодо світового лідерства США та визначте,які були можливі шляхи здійснення зовнішньої політики США?
На основі висловлювання У.Черчілля ( с.175 підручника) визначте, який напрям зовнішньополітичної діяльності обрали США?
5 вересня 1939 р. - заява уряду США про нейтралітет в умовах розгортання Другої світової війни.


Слайд #17
Презентація на тему «США» (варіант 25) - Слайд #17

Закріплення
1. Як змінилося становище США після Першої світової війни?
2. З'ясуйте причини і наслідки економічної кризи у США в 1929-1933 рр.
3. Які реформи були проведені Рузвельтом щодо виведення економіки США з кризи?
4. Які наслідки реформ "нового курсу"?
«Роль держави ускладнюється неминуче, тому що ускладнюється саме життя».
5. Як практична діяльність Ф.Д.Рузвельта довела справедливість даного висловлювання?


Завантажити презентацію