Презентація на тему «Румунія» (варіант 1)


Рейтинг презентації 3.63 на основі 8 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #1

Румунія1918 - 1939


Слайд #2
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #2

Завдання уроку
Познайомитися з соціально – екномічним та політичним розвитком Румунії у міжвоєнний період;
Вчится встановлювати причинно – наслідкові зв»язки, працювати з документами, робити висновки та узагальнення.


Слайд #3
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #3

План уроку
Становище країни після Першої світової війни.
Формування території післявоєнної Румунії.
Внутрішньополітичне становище країни
Встановлення режиму Й. Антонеску


Слайд #4
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #4

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Авторитарний режим;
Опорні дати:
1918 р. - приєднання Румунією Бессарабії та Північної Буковини.
10 лютого 1938 р. – встановлення королівської диктатури Кароля ІІ.
1940 р. - приєднання до СРСР Бессарабії та Північної Буковини; до Угорщини – Північної частини Трансильванії; до Болгарії – Південної Добруджи.
1940-1944 рр. – диктатура Й.Антонеску в Румунії.


Слайд #5
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #5

Проблемне завдання
Чи скористалася Румунія сприятливим історичним шансом для модернізації? Свою точку зору обгрунтуйте.


Слайд #6
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #6

Становище країни після Першої світової війни
Війна не принесла Румунії лаврів звитяжця: більшу частину її території було окуповано, значно погіршилося економічне становище, загострилися соціальні суперечності. Нерозв'язаність земельного питання негативно позначалася на політичній стабільності та економічному розвитку країни, основою господарства якої було сільськогосподарське виробництво. Показовим щодо рівня розвитку Румунії було те, що 80 % населення країни жило в сільській місцевості.
Повстання військових моряків на початку 1918 р. змусили короля Фердинанда І укласти у травні того ж року сепаратний мир з Німеччиною та Австро-Угорщиною.


Слайд #7
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #7

Формування території післявоєнної Румунії
Протягом грудня 1917 – листопада 1918 року Румунія загарбала Бессарабію та Північну Буковину.


Слайд #8
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #8

Формування території післявоєнної Румунії
В червні 1940 року Бессарабія та Північна Буковина відійшли до СРСР.
У серпні 1940 р. північна частина Трансільванії перейшла до Угорщини.
У вересні 1940р. Південна Добруджа відійшла до Болгарії


Слайд #9
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #9

Закон про адміністративний устрій ( 1925)


Слайд #10
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #10

На основі даних таблиці:
1. Проаналізуйте національний склад населення Румунії в 1939 році. Які висновки можна зробити?


Слайд #11
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #11

На основі даних таблиці:
1. Проаналізуйте національний склад населення Румунії в 1939 році. Які висновки можна зробити?


Слайд #12
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #12

Фактори розвитку Румунії


Слайд #13
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #13

Реформи в сфері економіки
Фінансова реформа
Аграрна реформа
Етапи:
1918 – Румунія;
1919 – Буковина
1921 - Трансільванія
Результат - значно зросла кількість селян з високим і середнім достатком, розширився внутрішній ринок, активізувався грошовий обіг.
500 тис. селян не мали землі


Слайд #14
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #14

Реформи в сфері економіки
Фінансова реформа
Аграрна реформа
Етапи:
1918 – Румунія;
1919 – Буковина
1921 - Трансільванія
Результат - значно зросла кількість селян з високим і середнім достатком, розширився внутрішній ринок, активізувався грошовий обіг.
500 тис. селян не мали землі


Слайд #15
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #15

Політичний розвиток Румунії
І етап ( 1918 – 1928 ) – домінування ліберальної партії. Прем»єрство братів Братіану ( 1922 – 1928)
Судова реформа
Закон про заснування патріархії ( 1925 )
Закон про діяльність Румунської православної церкви
( 1925 )
Закон про початкове навчання ( 1924)
Конституція 1923
проголошувалася конституційна монархія;
запроваджувалося загальне виборче право, яке враховувало ценз осілості,
свобода слова, мітингів, зборів та інших політичних і соціальних прав;
циган, деякі національні меншини, сільськогосподарські робітники та жінки виборчих прав не отримали.


Слайд #16
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #16

Політичний розвиток Румунії
І етап ( 1918 – 1928 ) – домінування ліберальної партії. Прем»єрство братів Братіану ( 1922 – 1928)
Судова реформа
Закон про заснування патріархії ( 1925 )
Закон про діяльність Румунської православної церкви
( 1925 )
Закон про початкове навчання ( 1924)
Конституція 1923
проголошувалася конституційна монархія;
запроваджувалося загальне виборче право, яке враховувало ценз осілості,
свобода слова, мітингів, зборів та інших політичних і соціальних прав;
циган, деякі національні меншини, сільськогосподарські робітники та жінки виборчих прав не отримали.


Слайд #17
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #17

Політичний розвиток Румунії
ІІ етап ( 1928 – 1930 ) – перебування при владі націонал – селянської ( царанистської ) партії
ІІІ етап ( 1930 – 1940 ) – правління короля Кароля ІІ. Королівська диктатура ( 1938 – 1940 )
ІV етап ( 1940 – 1944 ) – диктатура Й.Антонеску
Династична криза, посилення правих партій, особливо фашистських
Посилення авторитарної влади;
загравання з фашистською організацією «Залізна гвардія»;
Терорестична діяльність залазногвардійців, їх переслідування


Слайд #18
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #18

З виступу Кодряну, одного з лідерів "Залізної гвардії", наприкінці 1937 р.
"…Я проти великих демократичних засад, проти Малої та Балканської Антант, не маю ніякої довіри до Ліги Націй. Я за зовнішню політику Румунії разом із Римом та Берліном, разом із націонал-революційними державами. Проти більшовизму… Через 48 годин після перемоги легіонерського руху Румунія укладе союз із Римом та Берліном".
Запитання до документа
1. Які зовнішньополітичні цілі проголошували лідери "Залізної гвардії"?
2. Що сприяло зростанню впливу і приходу до влади в Румунії ультраправих сил на чолі з Антонеску? Яку зовнішню політику вони проводили?


Слайд #19
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #19

Режим Й.Антонеску
1940 - 1944
Криза королівської диктатури Кароля ІІ
Посилення авторитарних тенденцій
Зближення з Італією та Німеччиною
Привід – територіальні втрати Румунії в 1940 році
Й.Антонеску - вождь
Скасування конституції, розпуск парламенту
Скасування громадських прав і свобод
Мілітаризація економіки
Репресії проти противників режиму
Початок антисемітської кампанії


Слайд #20
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #20

Результати політики Й.Антонеску:
Перетворення Румунії на сировинну базу Німеччини;
Встановлення Німеччиною контролю над економікою Румунії;
Приєднання Румунії до Антикомінтернівського пакту
Вступ у Другу світову війну на боці Німеччини.


Слайд #21
Презентація на тему «Румунія» (варіант 1) - Слайд #21

Закріплення
1. Які територіальні зміни в Румунії сталися після Першої світової війни?
2.Які економічні реформи були проведені в Румунії у міжвоєнний період?
3. Які політичні реформи відбулися в Румунії в середині 20-х років?
4. Чому відбувається посилення правих партій в Румунії?
5. Які риси були притаманні режимові Антонеску?
6. Чи скористалася Румунія сприятливим історичним шансом для модернізації? Свою точку зору обгрунтуйте.