Презентація на тему «Промислова революція в Англії»


Рейтинг презентації 4.2 на основі 5 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #1

Промислова революція в Англії


Слайд #2
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #2

Завдання уроку
Визначити передумови промислової революції в Англії;
Розкрити суть і наслідки промислової революції в Англії;
Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв»язки, працювати з джерелами інформації, робити висновки та узагальнення.


Слайд #3
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #3

План уроку
Передумови промислової революції в Англії.
Суть промислового перевороту.
Початок промислової революції.
Наслідки промислової революції в Англії


Слайд #4
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #4

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Аграрна революція;
Промислова революція;
фабрика
Опорні дати:
70-80-ті роки ХVІІІ ст. – початок промислової революції в Англії
1784 р. – створення Джеймсом Уаттом парової машини
1814 р. – створення першого вдалого паротягу інженером-самоуком Джорджем Стефенсоном.


Слайд #5
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #5

Проблемне завдання
Деякі історики вважають, що промисловий переворот відбувся в Англії раніше, ніж в інших країнах Європи завдяки її вдалому географічному положенню, яке сприяло розвитку мореплавства й торгівлі. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Відповідь обгрунтуйте.


Слайд #6
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #6

Промисловий переворот ( промислова революція)– швидкий розвиток промисловості, що виявляється в переході від мануфактурного виробництва до машинного.
Сторони промислового перевороту
технічна
суспільна
Перехід від мануфактури до фабрики
Формування нових станів суспільства
Промислова буржуазія
Наймані робітники


Слайд #7
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #7

Актуалізація опорних знань
Що таке аграрна революція?
В чому суть обгородження?
Яке риси були характерні для господарства «нових дворян»?
Що англійці називали «найкоштовнішим продуктом королівства»? Чому?
Яке технічне обладнання потрібно для виробництва сукна?


Слайд #8
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #8

Сторони промислового перевороту
технічна
Перехід від мануфактури до фабрики
Знайдіть на малюнках принципові відмінності в організації виробництва.
На якому малюнку зображена фабрика?


Слайд #9
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #9

Сторони промислового перевороту
технічна
Перехід від мануфактури до фабрики
Що таке мануфактура?
Які види мануфактур ви знаєте?
Що необхідно для збільшення кількості товарів для населення?
Технічні винаходи
Дж.Вайт
Прядильна машина з летючим човником
Дж. Харгривс
Прялка «Дженні»
1770
Е. Картрайд
Механічний ткацький вестат
Парова машина для відкачування води з шахт
Дж.Ватт
Парова машина
1784р
1771р. – поява першої фабрики в Англії


Слайд #10
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #10

Технічні винаходи
Прялка «Дженні».
Парова машина Дж.Ватта


Слайд #11
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #11

Джордж Стефенсон
Паровоз «Блюхер», 1814


Слайд #12
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #12

Роберт Фултон


Слайд #13
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #13

Сторони промислового перевороту
технічна
Перехід від мануфактури до фабрики
ФАБРИКА
Велике приміщення;
Машини;
Сировина;
Готова продукція
ЛЮДИ
НАЙМАНІ РОБІТНИКИ
ПРОМИСЛОВА БУРЖУАЗІЯ


Слайд #14
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #14

суспільна
Формування нових станів суспільства
Промислова буржуазія
Наймані робітники
ПРОМИСЛОВА БУРЖУАЗІЯ
Капітал ( гроші )
З яких верств населення могла сформуватися промислова буржуазія?
Що необхідно мати промисловій буржуазії, щоб заснувати фабрику?
Банкіри
Власники мануфактур
Нові дворяни
Цінні папери ( акції)
Пограбування колоній
работоргівля


Слайд #15
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #15

суспільна
Формування нових станів суспільства
Промислова буржуазія
Наймані робітники
В чому суть обгородження?
З якої верстви населення
в основному формувалися
робітники?
Обгородження
Втрата селянами землі, розорення


Слайд #16
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #16

Передумови промислової революції в Англії.
Встановлення конституційної монархії
Аграрна революція
Технічні винаходи
Високий рівень розвитку науки
Розорення селянських господарств
Розвиток господарств великих землевласників та фермерських господарств
Перетворення селян на найманих робітників
Швидкий розвиток мануфактур
Подальший розвиток торгівлі


Слайд #17
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #17

Початок промислової революції
Розпочався промисловий переворот у текстильній промисловості, і перш за все в бавовняній галузі.
І.Кларк.
Прядильна
фабрика в Ланкаре
(Шотландія).


Слайд #18
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #18

Застосування машин прискорило розвиток металургії, вугільної промисловості. Виникло машинобудування, основу якого складали винахід і широке застосування токарного верстата та свердлильної машини.


Слайд #19
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #19

Адам Сміт
1776р. – видання «Дослідження природи та причин багатства народів»
Перевага поділу праці;
Теорія рівноваги на ринку;
Теорія розподілу доходів;
Невтручання держави у ринок.
Адам Сміт
(1723 - 1790) — британський (шотландський) економіст, філософ-етик; один із засновників сучасної економічної теорії.


Слайд #20
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #20

Із книги А. Сміта «Дослідження природи та причин багатства народів»
“Насправді ... особа аж ніяк не має наміру служити спільному благу... Якщо така людина пускає капітал у сферу національної промисловості, то аж ніяк не з патріотизму... Але, дбаючи всюди про власний виграш, він у такому разі, як і в багатьох інших, спрямовується дією невидимої руки до досягнення мети, яка анітрохи його не обходила".
1. Що мав на увазі А. Сміт під “невидимою рукою”?
2. На яких властивостях підприємців наголошує А. Сміт?
3. Чим у своїх діях керується підприємець?


Слайд #21
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #21

Наслідки промислової революції в Англії
Відбувся перехід від ручного до машинного виробництва, від мануфактури до фабрики;
Перетворення Англії на «майстерню світу»;
Відбулося розширення внутрішньої і зовнішньої торгівлі;
Поява нових станів суспільства: буржуазії та найманих робітників;
Зростання впливу інтелігенції;
Виступи робітників ( «луддити» ).


Слайд #22
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #22

Зображення луддитів, які руйнують ткацький верстат.


Слайд #23
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #23

Деякі історики вважають, що промисловий переворот відбувся в Англії раніше, ніж в інших країнах Європи завдяки її вдалому географічному положенню, яке сприяло розвитку мореплавства й торгівлі. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Відповідь обґрунтуйте.


Слайд #24
Презентація на тему «Промислова революція в Англії» - Слайд #24

Закріплення
1.Що таке промислова революція?
2.Назвіть основні відмінності між фабрикою та мануфактурою.
3.Які технічні винаходи дали змогу здійснити промислову революцію?
4.З'ясуйте соціальні наслідки аграрної та промислової революцій.
5.Назвіть основні положення економічного вчення А. Сміта.