Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #1

Виконали
учні 10-В класу
Філіп Василь та Слов*ян Іван
Національні рухи в світі на початку ХХ ст.


Слайд #2
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #2

Поняття національного руху
Національний рух – суспільний чи політичний рух,
який керується якимось конкретними цілями,
ідеями, мотивами і мають зовнішню загальну ціль
Ідеологія — система філософських поглядів та ідей,
які відображають ставлення їх членів до дійсності,
один до одного, способи перетворення цієї
дійсності відповідно до ідеалів певного
суспільного руху


Слайд #3
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #3

У провідних країнах світу поширюються такі ідеологічні течії:
Лібералізм
Консерватизм
Націоналізм
Радикалізм
Соціалізм
Більшовизм
Комунізм


Слайд #4
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #4

Лібералізм
Лібералізм (фр. libéralisme) —
філософська, політична та 
економічна теорія,
а також ідеологія, яка виходить
з положення про те, що
індивідуальні свободи людини
є правовим базисом 
суспільства та економічного 
ладу. Зародився як ідеологія
буржуазії у 17 ст. і остаточно
оформився як ідейна доктрина
до середини 19 сторіччя.


Слайд #5
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #5

Ідеологи
Алексіс Токвіль
Джон Локк
Жан Жак Руссо
Адам Сміт
Томас Джефферсон
Максиміліан Робеспєр


Слайд #6
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #6

Консерватизм
Консервати́зм (фр. conservatisme,
від лат. conservo — «охороняю»,
«зберігаю») — визначення ідейно-
політичних, ідеологічних і культурних
течій, що спираються на ідею традиції
та спадкоємності в соціальному та
культурному житті. Для консерватизму
характерні прихильність до існуючих
та установлених соціальних систем і
норм, «скептичне» сприйняття ідей
рівності людей, неприйняття 
революцій та радикальних реформ,
обстоювання еволюційного
органічного, максимально повільного
розвитку.


Слайд #7
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #7

Ідеологи
Едмунд Берк
Бенджамін Дізраелі
Карл Маркс
Роберт Піл
Рендольф Черчиль


Слайд #8
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #8

Націоналізм
Націоналі́зм (фр. nationalisme) — ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як вищої форми суспільної єдності і її первинності в державотворчому процесі. Відрізняється різноманіттям течій, деякі з них суперечать одне одній. Як політичний рух, націоналізм прагне до відстоювання інтересів національної спільноти у відносинах з державною владою.


Слайд #9
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #9

Радикалізм
Радикалізм (англ. radicalism) — духова
настанова, спосіб мислення, а наслідком його
також дія, що послідовно і прямолінійно йде до
наміченої мети, відкидаючи будь-
який компроміс. Радикалізм виявляється у
різних ділянках: філософії, етиці, релігії, як
напрям, який повністю не погоджується з
панівними поглядами (для прикладу —
атеїзм, матеріалізм).


Слайд #10
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #10

Ідеологи
Дж. Локка
У. Годвін
Ж.-Ж. Руссо


Слайд #11
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #11

Соціалізм
Соціалізм — назва
учень, в яких як мета
та ідеал висувається
здійснення принципів
соціальної
справедливості,
свободи й рівності, а
також суспільного
устрою, що втілює ці
принципи


Слайд #12
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #12

Ідеологи
 П. Ж. Прудон
К. Маркс
Дж. Н*єрере
Е. Кабе


Слайд #13
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #13

Більшовизм
Більшовизм - революційна марксистська течія політичної думки і політичний рух, пов'язана з формуванням партії соціальної революції, як авангарду робітничого класу, послідовним інтернаціоналізмом і постановкою соціального експерименту: взяттям влади до дозрівання всіх необхідних передумов .Зародилося на початку XX століття в Росії і було пов'язано з РСДРП


Слайд #14
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #14

Комунізм
Комуні́зм (від лат. communis —
спільний, загальний) — політична
ідеологія, заснована на ідеї спільного 
майна суспільства, загальної рівності
та свободи. В суспільних відносинах
комуністичне вчення наголошує на
пріоритеті інтересів колективу над
інтересами окремої людини, на
абсолютній домінанті, підкоренні
людської особистості інтересам
спільноти.


Слайд #15
Презентація на тему «Національні рухи в світі на початку ХХ ст.» - Слайд #15

Ідеологи
Вінстенлі
Бабеф
Ф. Енґельс
В. Ленін