Презентація на тему «Марксизм»


Рейтинг презентації 3.8 на основі 5 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #1

Марксизм


Слайд #2
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #2

Маркси́зм — узагальнена назва сукупності теоретичних та політичних положень Карла Макса та Фрідріха Енгельса, які їхні послідовники намагаються інтерпретувати, розвивати та реалізувати на практиці. Першим марксизм визначив Енгельс, як «поєднання діалектичного методу з комуністичним світоглядом» («Анти-Дюрінг», 1878).


Слайд #3
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #3

Різноманітні визначення марксизму мають умовно наступну структуру (поділяються на наступні групи):
засновану на історико-матеріалістичних поглядах теорію «наукового соціалізму»
різноманітні теорії, які, як на першоджерело, посилаються на Маркса та Енгельса.
політичні рухи, які орієнтуються на теорію Маркса
марксизм-ленінізм — радянський різновид марксизму, офіційну державну доктрину колишнього СРСР та радянського блоку.


Слайд #4
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #4

Зміст вчення
Спираючись на спадщину німецької класичної філософії, англійської політекономії і французького утопічного соціалізму, Карл Маркс та Фрідріх Енгельс розробили вчення про комунізм — безкласове суспільство, що неминуче прийде на зміну капіталізму.


Слайд #5
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #5

Найважливішими творами в становленні марксизму були «Маніфест комуністичної партії», в якому проголошується неминучість загибелі капіталізму й стверджується роль робітничого класу, «Капітал» Карла Маркса, та «Діалектика природи» - незавершена праця Фрідріха Енгельса, в якій сформульовані філософські погляди засновників марксизму.


Слайд #6
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #6

Економічні засади
Вагомою зміною, яку марксизм вніс в класичну економічну теорію, було вчення про додаткову вартість, як про джерело збагачення власника засобів виробництва. Додаткова вартість утворюється в процесі виробництва як різниця між вартістю виробленого продукту й ціною робочої сили. В умовах існування приватної власності на засоби виробництва капіталіст експропріює додаткову вартість, тоді як робітники отримують тільки стільки, щоб забезпечити відтворення своєї робочої сили.


Слайд #7
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #7

Отже, марксизм бачить джерело економічної нерівності, експлуатації людини людиною, у приватній власності. Відповідно, марксизм, виходячи із діалектичної складової своєї філософії, формулює основне протиріччя капіталізму, як протиріччя між суспільним характером виробництва й приватною власністю, що лежить в основі розподілу.


Слайд #8
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #8

Постмарксизм
Постмарксизм виник як теоретичний напрямок, який намагається зберегти елементи марксистської філософії після колапсу марксизму як глобальної політичної сили в другій половині XX століття та переорієнтуватись у відповідь на стрімкі зміни в середовищі культури. Ґрунтується на працях Ернеста Лаклау та Шанталь Муфф. Наразі, марксизм на Заході, зазвичай, вважається дискредитованим вченням,обтяженим авторитаризмом та тоталітаризмом, протилежним сучасній підтримці (теоретичній та політичній) культурному плюралізму талібералізму


Слайд #9
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #9

Карл Маркс


Слайд #10
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #10

Карл Га́йнрих Маркс (нім. Karl Heinrich Marx, 5 травня 1818,  — 14 березня 1883, Лондон) — німецький філософ, соціолог, економіст, політичний журналіст. Його наукові твори та економічні дослідження, об'єднані в теоретичне вчення, яке називають марксизмом, сформували основу комуністичного і соціалістичного руху.
Твори Маркса, більше, ніж будь-кого іншого, вплинули на розвиток теоретичної думки й історичні події 20 століття. Опитування, проведенеБі-Бі-Сі у 1999 у всьому світі, назвало Маркса «найвидатнішим мислителем тисячоліття»


Слайд #11
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #11

Фрідріх Енгельс


Слайд #12
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #12

Фрі́дріх Е́нґельс (нім. Friedrich Engels; 28 листопада 1820, м. Бармен, нині Вупперталь, Німеччина — 5 серпня 1895, Лондон) —німецький підприємець, політичний діяч, філософ, історик, публіцист. Один з основоположників марксизму — перший систематизатор тавидавник творів Карла Маркса.
Народився в сім'ї текстильного фабриканта. Друг і соратник Карла Маркса.
В Україні 1958–1985 видано твори Маркса й Енгельса в 50 томах.


Слайд #13
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #13

Фрі́дріх Е́нґельс (нім. Friedrich Engels; 28 листопада 1820, м. Бармен, нині Вупперталь, Німеччина — 5 серпня 1895, Лондон) —німецький підприємець, політичний діяч, філософ, історик, публіцист. Один з основоположників марксизму — перший систематизатор тавидавник творів Карла Маркса.
Народився в сім'ї текстильного фабриканта. Друг і соратник Карла Маркса.
В Україні 1958–1985 видано твори Маркса й Енгельса в 50 томах.


Слайд #14
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #14

Фрі́дріх Е́нґельс (нім. Friedrich Engels; 28 листопада 1820, м. Бармен, нині Вупперталь, Німеччина — 5 серпня 1895, Лондон) —німецький підприємець, політичний діяч, філософ, історик, публіцист. Один з основоположників марксизму — перший систематизатор тавидавник творів Карла Маркса.
Народився в сім'ї текстильного фабриканта. Друг і соратник Карла Маркса.
В Україні 1958–1985 видано твори Маркса й Енгельса в 50 томах.


Слайд #15
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #15

Фрі́дріх Е́нґельс (нім. Friedrich Engels; 28 листопада 1820, м. Бармен, нині Вупперталь, Німеччина — 5 серпня 1895, Лондон) —німецький підприємець, політичний діяч, філософ, історик, публіцист. Один з основоположників марксизму — перший систематизатор тавидавник творів Карла Маркса.
Народився в сім'ї текстильного фабриканта. Друг і соратник Карла Маркса.
В Україні 1958–1985 видано твори Маркса й Енгельса в 50 томах.


Слайд #16
Презентація на тему «Марксизм» - Слайд #16