Презентація на тему «Інтегральний націоналізм»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #1

Презентація на тему:“Інтегральний націоналізм” Дмитра Донцова


Слайд #2
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #2

Дмитро Донцов
Дмитро Донцов -Український публіцист, суспільно-політичний письменник, теоретик ідеології інтегрального націоналізму як крайньої форми українського радикалізму Д. Донцов


Слайд #3
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #3

Практичне значення роботи
  Воно полягає у тому, що її основні положення й результати можна використовувати в якості аналітичного довідника з зазначеної теми. Отримані результати можна використати на наукових та науково-практичних конференціях, тематика яких наближена до теми роботи, для розробки учбових доповідей на тематику.


Слайд #4
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #4

Актуальність роботи
Тема є однією з найдискусійніших
Суто науковий аспект
“Інтегральний націоналізм” як основа інших течій


Слайд #5
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #5

Мета роботи
Мета обумовлює такі дослідницькі завдання:
а) визначити типологічну належність ідеології “чинного націоналізму;
б) виявити теоретичні міркування Донцова щодо явищ нації та націоналізму й оцінити внесок Донцова у становлення студій націоналізму
в)охарактеризувати головні положення концепції
г) висвітлити позитивні та негативні наслідки, що їх спричинила поява концепції “інтегрального націоналізму


Слайд #6
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #6

Сутність “Інтегрального націоналізму”
 
Українська ідея має стати яскравою, виключною, всеобіймаючою. Вона має розпрощатися із „неясністю” свого змісту, який є першою причиною нашого „національного атеїзму”. Українці мають навіки припинити „анархію доктрин”, яку Донцов формулює так: „ані з унією, ні з православ`ям, ні з демократією, ні з автократією, ні з капіталізмом, ні з соціалізмом, ні з Заходом, ні зі Сходом” . Українська ідея має стати всеохоплюючою, усі „ідейки”, а особливо ті, які відверто шкодять українству, мають відмерти. Нова українська ідея має подолати традиційну для українців байдужість до влади, провінційність. Тільки якщо ми матимемо „інтегральну” ідею звичайні виступи і бунти проти соціального гноблення отримають вищу мету


Слайд #7
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #7

Нація - абсолютна цінність. Політичні партії, класи повинні поєднатися заради Вищої мети.- Нація є не сукупністю окремих індивідів, а єдиним організмом, який об'єднує всі покоління (і мертвих, і живих, і ненароджених).
- Інтереси та цінності нашої нації вищі від усіх інших інтересів і цінностей (окремих осіб, соціяльних груп, інших націй, людства загалом).
- Діяльність усіх членів нації має підпорядковуватися національним інтересам.
- Слід нещадно усувати з національного організму все, що загрожує його єдності, інтересам і цінностям.
- Природним станом відносин між націями є боротьба за існування і домінування.
- Щоб здобути нашій нації панівне становище у світі конкурентних націй, слід усіма засобами зміцнювати її силу і волю до боротьби.
Основні засади “Інтегрального націоналізму”:


Слайд #8
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #8

Керуючись ідеями Ніцше і Ортем-і-Гасета, Донцов прийшов до головного висновку:
Нація – не лише “мовна чи національна збірнота”, - нація – це воля щось спільне творити”.
Донцов намагався прищепити українській суспільності волю до влади і волю до життя , фанатизм на шляху боротьби за власну ідею, тверду віру у власні сили, і тільки такий вихід він вбачав у творенні повновартісної нації.
Націю може порятувати лише народження нової психології переможців, а не рабів, “не вічний стогін покараних рабів і сльози”.


Слайд #9
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #9

Донцов доводить, що війна між націями – явище перманентне і беззаперечне.
Це не добре і не погано, це просто факт, усвідомлення цього і є проявом того самого „здорового глузду”, до якого апелює лібералізм.
Причиною “інтегрального націоналізму” є “прагнення до боротьби, та свідомість її конечності, без якої неможливі ні вчинки героїзму, ні інтенсивне життя, ні віра в нього, ані тріумф жодної нової ідеї ”.


Слайд #10
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #10

Ми повинні обрати
Або свободу та цілісність нації?
Або рабство навіки!


Слайд #11
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #11

Донцов констатує – права не дають, права беруть! Якщо зовсім коротко підсумувати – то ідеал Донцова – це ірраціональна національна воля, яка у боротьбі з іншими національними волями виборює собі життя, а отже і владу. 


Слайд #12
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #12

Висновки
“Інтегральний націоналізм” Д.Донцова не спирався на ретельно обґрунтовану систему ідей. Він скоріше ґрунтувався на на ряді ключових понять, основна мета яких полягала не в тлумаченні дійсності, а у спонуканні людини до дії.


Слайд #13
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #13

Джерела та література
1. Баган О., Поміж містикою і політикою (Дмитро Донцов на тлі української політичної історії 1-ї половини ХХ ст.). - Донцов Д. Твори. Том І. Геополітичні та ідеологічні праці. – Львів: Кальварія, 2001
2. Горський В.С., Кислюк К.В., Історія української філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2004
3. Дашкевич Я., Дмитро Донцов і боротьба навколо його спадщини. - Донцов Д. Твори. Том І. Геополітичні та ідеологічні праці. – Львів: Кальварія, 2001
4. Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич, 1991
5. Донцов Д. Твори. Том І. Геополітичні та ідеологічні праці. – Львів: Кальварія, 2001
Web
Politiko.ua
Форум ВО Свобода


Слайд #14
Презентація на тему «Інтегральний націоналізм» - Слайд #14

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію