Презентація на тему «Хрестові походи»


Рейтинг презентації 3 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Хрестові походи» - Слайд #1

Хрестові походи


Слайд #2
Презентація на тему «Хрестові походи» - Слайд #2

План уроку
Причини хрестових походів.
Учасники хрестових походів.
Перший хрестовий похід.
Четвертий хрестовий похід.
Характер хрестових походів.
Наслідки хрестових походів.


Слайд #3
Презентація на тему «Хрестові походи» - Слайд #3

Опорні поняття та дати уроку.
Опорні поняття:
Хрестові походи;
Хрестоносці;
Опорні дати:
1096 – 1270 рр. – період хрестових походів;
1096 – 1099 рр. – перший хрестовий похід;
1202 -1204 рр. – четвертий хрестовий похід


Слайд #4
Презентація на тему «Хрестові походи» - Слайд #4

Учасників хрестових походів називали хрестоносцями.
Подивіться уважно на малюнок і спробуйте дати відповідь на запитання: Чому, на вашу думку, учасників цих походів називали хрестоносцями.
Початок хрестових походів припадає на кінець ХІ століття. Чому саме на цей час? Що відбувалося в Європі в ХІ столітті? Давайте пригадаємо.


Слайд #5
Презентація на тему «Хрестові походи» - Слайд #5

Актуалізація опорних знань учнів.
Які зміни відбулися в Європі з розподілом земель?
Хто володів величезними розмірами землі в Європі?
Хто не володів землею? За рахунок чого вони жили?
Що являла собою середньовічна сім'я ( селянська, феодальна, міська )? Скільки в ній було дітей? Кому передавалася спадщина в середньовічній сім'ї?
Які фактори сильно впливали на зміну чисельності населення в Європі?
Назвіть основні риси суспільних станів середньовічної Європи? Чому селяни залежали від феодалів?
Яка організація мала величезний вплив на життя в середньовічній Європі?
Які зміни відбулися в житті церкви у ХІ столітті?
Як це відбилося на доходах церкви?


Слайд #6
Презентація на тему «Хрестові походи» - Слайд #6

Причини хрестових походів
ХІ століття в історії Європи характеризується як “смутні часи”: 48 років з 112 ( 987 – 1099 рр.) припадає на тривалі голодування, епідемії, феодальні усобиці. Це штовхало селян до участі в хрестових походах ( стати вільними і отримати власну землю )
Спадщина в феодальній сім'ї переходила до рук старшого сина. Решта синів залишалися без землі. Середні та дрібні феодали приймали участь у хрестових походах, прагнучи здобути землю і багатство.


Слайд #7
Презентація на тему «Хрестові походи» - Слайд #7

Причини походів.
Учасники походів.
Церква
Великі феодали
(королі, герцоги)
Дрібні феодали
(рицарі)
Селяни
Городяни,
купці
Розширення впливу церкви на Схід;
збільшення доходів церкви
Налагодження вигідних торгівельних
зв'язків із Сходом
Отримання земель на Сході;
прощення грехів;
кращі умови життя
Отримання земельних володінь на Сході;
прощення грехів
Захоплення нових володінь;
збільшення богатств; прощення грехів


Слайд #8
Презентація на тему «Хрестові походи» - Слайд #8

Привід
Захоплення турками-сельджуками
Єрусалима у 1071 р.
Прохання Візантийського імператора
Олексія I про допомогу проти
мусульманських завойовників у 1095 р.
1095 р. - заклик папи Урбана II
до збройного паломничества
до Святої землі.


Слайд #9
Презентація на тему «Хрестові походи» - Слайд #9

Проблемне завдання
Які зміни відбулися в характері хрестових походів?


Слайд #10
Презентація на тему «Хрестові походи» - Слайд #10

Перший хрестовий похід


Слайд #11
Презентація на тему «Хрестові походи» - Слайд #11

Четвертий хрестовий похід


Слайд #12
Презентація на тему «Хрестові походи» - Слайд #12

Наслідки хрестових походів
Позитивні:
Розширення знань християн і мусульман одне про одного.
Розвиток торгівлі зі східними країнами.
Запозичення наукових знань європейцями.
Знайомство європейців з новими сільськогосподарськими культурами.
Сприйняття європейцями нових звичаїв ( використання подушок, виделок, миття рук перед їжею ).
Негативні:
Численні людські жертви.
Руйнування міст і загибель пам”ятників культури.
Посилення ворожнечі між православним Сходом ( Візантією ) та католицьким заходом ( Римом ).