Презентація на тему «Доба Мейдзі»


Рейтинг презентації 3.33 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #1

Доба мейдзі в японії


Слайд #2
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #2

Завдання уроку
Познайомитися з соціально – економічним та політичним розвитком Японії ІІ половини ХІХ століття;
Розкрити суть революції Мейдзі та реформи 70 – 80-х років ХІХ століття;
Визначити причини та напрямки зовнішньополітичної некспансії Японії;
Вчитися аналізувати і узагальнювати матеріал.


Слайд #3
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #3

План
Крах політики самоізоляції.
Громадянська війна і революція Мейдзі.
Реформування економічного та суспільно – політичного життя.
Економічне зростання країни.
Конституція 1889р. Особливості політичного життя.


Слайд #4
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #4

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Сьогунат;
самураї;
Громадянська війна;
Доба Мейдзі;
Опорні дати:
1867 – 1868рр. – революція Мейдзі;
1889р. – ухвалення Конституції Японії.


Слайд #5
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #5

Проблемне завдання
За рахунок чого Японія змогла ввійти до числа провідних держав світу на початок ХХ століття?


Слайд #6
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #6

Особливості розвитку японії до середини ХІХ століття
СЬОГУН
Князі
Самураї
Імператор
( релігійна влада )


Слайд #7
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #7

Особливості режиму сьогунату
Влада перебувала в руках сьогуна
( полководця )
Князі і самураї – опора сьогуна
Припинення феодальних усобиць
Політика «самоізоляції» Японії
Нагасакі – єдиний відкритий порт для голандців
Розорення селян та самураїв
Цехова організація виробництва
Повільний розвиток капіталістичних відносин, вузькість внутрішнього ринку


Слайд #8
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #8

Крах політики самоізоляції
Опрацювати п.1.3. §20 і визначте:
В чому проявилася політика «самоізоляції» Японії?
В який спосіб було ліквідовано політику «самоізоляції» Японії?
На який період припадає «відкриття» Японії?
Які наслідки для країни мало «відкриття Японії»?


Слайд #9
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #9

Крах політики самоізоляції
Опрацювати п.1.3. §20 і визначте:
В чому проявилася політика «самоізоляції» Японії?
В який спосіб було ліквідовано політику «самоізоляції» Японії?
На який період припадає «відкриття» Японії?
Які наслідки для країни мало «відкриття Японії»?


Слайд #10
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #10

Причини громадянської війни
Феодальна відсталість країни.
Розорення японських купців, ремісників.
Нездатність сьогуна забезпечити розвиок країни та її незалежність.
Розграбування країни провідними державами світу.


Слайд #11
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #11

Громадянська війна
1866р. – утворення військового союзу проти сьогуна.
09.11.1867р. – сьогун добровільно передав владу в країні імператору.
3 січня 1868 року - указ про реставрацію прямого Імператорського правління та позбавлення сьогуна всіх привілеїв та більшої частини земель.
Проти цього рішення виступили прибічники ліквідованого сьоґунату. Японія опинилася розколотою на два табори і вступила у громадянську війну. За японською назвою 1868 року вона іменувалася «війною року земляного дракона» — війною Босін.
За півтора року Імператорський уряд зміг придушити опозицію збройним шляхом та об'єднати Японію під своєю владою.
1867 – 1868рр. – реставрація ( революція ) Мейдзі.


Слайд #12
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #12

революція Мейдзі
Період Мейдзі (яп. 明治時代, мейдзі дзідай) — період в історії Японії з 1868 по 1912 роки. Тривав від початку реставрації Мейдзі до вступу на трон імператора Тайсьо.
Назва періоду Мейдзі походить від одноіменного девізу імператорського правління, який використовувався в Японії з 1868 по 1912 роки та означає «освічене правління».
Період Мейдзі характеризувався модернізацією і вестернізацією Японії, створенням централізованої Японської імперії, переможними війнами з цинським Китаєм і імперською Росією, та приєднанням Тайваня і Кореї до Японії.


Слайд #13
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #13

Реформування економічного та суспільно – політичного життя
Опрацювати п.3 §20 підручника і визначте:
Які реформи провів імператор Муцухіто?
В чому суть адміністративної реформи?
В чому суть станової реформи?
Які наслідки військової реформи?
Які результати аграрної реформи?
Які зміни відбулися в країні в результаті фінансової та податкової реформ?
Які нові явища з»явилися в судовій та культурній сферах?
Який загальний висновок можна зробити стосовно проведених реформ?


Слайд #14
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #14

Економічний розвиток Японії в ІІ половині ХІХ століття
Допомога держави у промисловому розвитку
Зразкові підприємства
Ліквідація цехів, внутрішніх кордонів та митниць
Початок промислової революції
( 80-і роки ХІХ ст. )
Посилення ролі приватного капіталу
Проникнення на ринки інших країн


Слайд #15
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #15

Конституція 1889р. Особливості політичного життя.
Опрацювати п.5 §20 і визначити:
Які причини прийняття Конституції Японії?
Які політичні партії виникли в Японії?
Коли було прийнято Конституцію Японії?
Який форма державного правління склалася в Японії?
Скласти схему державного устрою Японії.


Слайд #16
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #16

Схема державного устрою японії
ІМПЕРАТОР
Уряд Японії
Парламент
Палата перів
Палата представників


Слайд #17
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #17

Зовнішня політика японії
1894 – 1895рр. - японо – китайська війна за панування в Кореї.
Загострення російсько – японських відносин на Далекому Сході.
1902р. – укладення англо – японського договору.
1904 – 1905рр. – російсько – японська війна.
1910р. – оголошення Кореї колонією Японії.


Слайд #18
Презентація на тему «Доба Мейдзі» - Слайд #18

Закріплення
За рахунок чого Японія змогла ввійти до числа провідних держав світу на початок ХХ століття?