Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #1

Англійські колонії в Північній Америці


Слайд #2
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #2

Завдання уроку
Охарактеризувати соціально – економічний і політичний розвиток англійських колоній в Північній Америці;
Визначити причини виникнення буржуазної революції в англійських колоніях Північної Америки;
Удосконалювати вміння працювати з джерелами інформації, встановлювати причинно – наслідкові зв”язки;
Розуміти, що всі люди є вільними й рівними, а тому є неприпустимим гноблення людини людиною.


Слайд #3
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #3

План вивчення
Створення американських колоній Англії.
Соціально – економічний та політичний розвиток колоній.
Формування північноамериканської нації.
Причини конфлікту між колоніями і метрополією.


Слайд #4
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #4

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Колонія;
Метрополія;
Нація.
Опорні дати:
1607 р. – створення першої англійської колонії в Північній Америці.


Слайд #5
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #5

Актуалізація опорних знань
За яких обставин європейцями було відкрито Американський континент?
У чому полягало історичне значення відкриття, яке здійснив Х.Колумб?
Як це відкриття позначилося на долі народів Америки?
Які наслідки відкриття Америки для місцевих цивілізацій і для країн Європи?


Слайд #6
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #6

Що таке колонія?
Що таке метрополія?
Які європейські країни створили
колонії в Америці?
Чому Англія також почала
засновувати колонії на
американському континенті?


Слайд #7
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #7

Причини переселення англійців до Америки
“… Колоніальне суспільство, яке утворилося в приатлантичній смузі Північної Америки, виникло в результаті розвитку капіталізму в Англії. Інтенсивно проведені огородження привели до того, що велика кількість орендарів, фермерів і сільськогосподарських робітників Британії були зігнані із землі.
“…. Друга група, яка розвитком англійського капіталізму була позбавлена засобів до існування, включала дрібних ремісників, учнів, підмайстрів із ремісничих майстерень. Розорившись у себе на батьківщині, вони готові були пошукати щастя за океаном…”
На який час припадає найбільша кількість переселень англійців в Північну Америку? Чому?
Як ви гадаєте, що приваблювало англійців у Північній Америці.
Чим відрізнялися цілі переселення англійців в Америку від цілей іспанців і португальців?


Слайд #8
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #8

Створення американських колоній Англії.
1607 р. – заснування англійцями першого постійного поселення в гирлі річки Джеймс – ВІРГІНІЯ.
Причини заснування – пошуки вільних земель, придатних для обробітку.
Контакт з місцевими індіанцями ( 200 тис.чол.)
Англійські колоністи своєю працею, а не пограбуванням, освоювали нові землі.


Слайд #9
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #9

Створення американських колоній Англії.
Засновниками колоній були торгівельні компанії або великі власники, які купували чи отримували в дар землі від короля.
Засновники колоній призначали губернаторів, збирали податки.
Колоністи користувалися правами англійських громадян.
Було засновано 13 колоній.


Слайд #10
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #10

Створення американських колоній Англії.
Засновниками колоній були торгівельні компанії або великі власники, які купували чи отримували в дар землі від короля.
Засновники колоній призначали губернаторів, збирали податки.
Колоністи користувалися правами англійських громадян.
Було засновано 13 колоній.


Слайд #11
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #11

Ставлення до корінного населення
У колоніях, особливо пуританських, здійснювалася політика масового винищення індіанців.
В деяких колоніях ставлення до індіанців було лояльнішим: із ними укладали торгові угоди, союзи.
Дж.Катлин.
Торговля колонистов
с индейцами (1682 г)


Слайд #12
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #12

Соціально – економічний розвиток колоній.
У північних колоніях розвивалося фермерське господарство, промисли, засноване на вільній праці.
Які формувалися відносини?
У південних колоніях розвивалося плантаційне господарство, засноване на підневільній праці рабів.
Які формувалися відносини
Оцініть наведені факти:
Продукти колоній дозволялося вивозити лише до Англії:
Необхідні товари колонії могли отримати лише з Англії;
Колоністам заборонялося обробляти залізо і хутра;
Англія стримувала розвиток мануфактур в колоніях;
90% необхідних товарів для колоністів завозилося контрабандою


Слайд #13
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #13

Соціально – економічний розвиток колоній.
Період
Обсяг експорту з Англії до колоній
Обсяг експорту з колоній до Англії
Початок
XVIII століття
334 тис. фунтів стерлінгів
433 тис. фунтів стерлінгів
Середина
XVIII століття
4,2 млн. фунтів стерлінгів
1,3 млн. фунтів стерлінгів
Чому на початку століття з колоній більше вивозилося, ніж завозилося, а з середини XVIII століття навпаки?
Як це відбилося на розвитку англійських колоній?


Слайд #14
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #14

Політичний розвиток колоній.
Колоніями управляли губернатори, яких призначав король.
Губернатори контролювали збір податків.
Губернатор міг в будь – який момент відмінити рішення народного зібрання.
Колоністи мали право обирати своїх представників у народне зібрання, що розв”язувало внутрішні справи.
Колоністи обговорювали рішення губернаторів, англійського парламенту.
Колоністи висловлювали незадоволення тим, що питання розвитку колоній вирішував англійський уряд без них.


Слайд #15
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #15

ГУБЕРНАТОР
Судова влада
Законодавча влада
Виконавча влада
Колоніальна асамблея
Верхня палата
Нижня палата
Чоловіче населення яке має права
Права колоністів


Слайд #16
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #16

Формування північноамериканської нації.
Північно
американська
нація
європейці
негри
індіанці
Нація – стала соціально – етнічна спільнота людей, що характеризується спільною територією, культурою, мовою, традиціями, міцними економічними зв”язками.
“ Ми – американці ”
Мова - англійська
реалізація ідей Просвітництва
ДЕРЖАВА ?
Єдиний внутрішній ринок


Слайд #17
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #17

Причини конфлікту між колоніями і метрополією
Англійський парламент і король втручалися в економіку колоній ( забороняли колоніям торгувати з іншими країнами, виробляти вироби із заліза і тканин, нав”язували колоніям англійські товари)
Введення податків ( гербового збору, мито на чай, мито на англійські товари).
У колоніях за розпорядженням короля повинні були запровадити феодальні порядки.
Буржуазія американських колоній прагнула створити незалежну державу, в якій було б забезпечено подальший розвиток капіталізму.
У колоніях сформувалися умови для утворення нової американської нації.


Слайд #18
Презентація на тему «Англійські колонії в Північній Америці» - Слайд #18

Закріплення
Якими були основні причини конфлікту між колоніями та метрополією?
Як ви думаєте, конфлікт буде неминучим? Доведіть свою думку.