Презентація на тему «Захар Беркут»


Рейтинг презентації 3.82 на основі 34 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #1

І.Франко “Захар Беркут”. Патріотичний мотив, його зв'язок з розгортанням сюжету. Характеристика образів Максима, Мирослави


Слайд #2
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #2

Мета:
продовжити аналіз ідейно-художнього змісту повісті І.Франка “Захар Беркут”(Vрозд.);
охарактеризувати образи Максима, Мирослави;
розвивати інтелектуальну активність, творче мислення, пам'ять, увагу, спостережливість, уміння аналізувати, співставляти, робити висновки;
сформувати кругозір школярів;
виховувати почуття патріотизму і гордості за землю, на якій народились тухольці, любов до рідного краю, повагу до його історичного минулого, почуття національної гордості.


Слайд #3
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #3

Бесіда за запитаннями
Для чого І.Франко звернувся у повісті “Захар Беркут” до історії?
Доведіть, що твір “Захар Беркут” І.Франка є історичною повістю.
Дайте визначення поняттю “герой художнього твору”. Як розподіляються герої в повісті?
Які герої твору реальні, а які вигадані?
Якому герою повісті ви симпатизуєте? Чому?
Порівняйте, як І.Франко у творі зображує тухольців і монголо-татар. Свою думку підтвердіть, посилаючись на текст твору.
Чи хотіли б ви жити серед тухольців, героїв твору І.Франка? Відповідь вмотивуйте.


Слайд #4
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #4

Характеристика образу Максима.Бесіда за запитаннями:
Хто такий Максим? Коли вперше ви зустрічаєтесь з ним у творі?
Яке враження справляє на вас цей герой?
Як тухольці ставилися до Максима?
В чому виявилася мужність Максима у битві з ворогом?
За що, на ваш погляд, Мирослава полюбила Максима?
Чи буде Максим продовжувати справу батька? Відповідь обґрунтуйте.
Якими рисами характеру наділив І.Франко свого героя? Які з них ви б хотіли мати? Чому?


Слайд #5
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #5

План характеристики образу Максима
Максим – “молодий гірняк… перший удалець на всю тухольську верховину…”
Портрет і зовнішність героя.
Вольові якості: а) наполегливість; б) цілеспрямованість; в) мужність; г) велика сила волі; д) незламність, твердість; е) готовність до самопожертви; є) свідомість обов'язку.
Розум та кмітливість: а) володіння зброєю; б) військове вміння; в) риси начальника.
Почуттєві риси: а) справедливість; б) любов до вітчизни, коханої; в) гордість; г) волелюбність; д) вірність; є) витривалість; ж) самовладання.
Значення образу Максима.


Слайд #6
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #6

Характеристика образу МирославиБесіда за запитаннями:
Якою ви уявляєте Мирославу?
Чому Мирослава відстоювала інтереси тухольців?
Як Захар Беркут ставився до Мирослави?
Чи будуть, на ваш погляд, щасливими Максим і Мирослава?
Дослідіть, як сам автор твору ставиться до своїх героїв. Спостереження обґрунтуйте.


Слайд #7
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #7

План характеристики образу Мирослави
Мирослава – головна героїня повісті І.Франка “Захар Беркут”, дочка боярина Тугара Вовка.
Портрет і зовнішність.
Риси вдачі: а) сердечність; б) доброта; в) скромність; г) ніжність; д) порядність; е) вірність.
Донька і батько.
Вольові риси: а) готовність віддати життя за щастя народу і за коханого; б) сила волі; в) мужність.
Палке кохання до Максима.
Мирослава – рятівниця тухлів.


Слайд #8
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #8

Порівняльна характеристика Максима та Мирослави
Спільні риси Мирослави та Максима
Відмінні риси
Мирослава
Максим
Максим і Мирослава – сміливі і мужні.
Волелюбні, розуміють справедливість порядків, установлених тухольцями.
Виявляють військове вміння.
Готові віддати життя за щастя народу.
 Різні умови виховання по-іншому впливають на їхні характери:
Дочка боярина Мирослава ладна відмовитися від справедливої кари ворогові аби зберегти життя коханому.
Син вождя тухольської громади Максим не згоден ні на які поступки, коли йдеться про щастя народу.
2. Мирослава слабкіша, іноді вагається.
2. Максим твердий і непохитний.
3. Мирослава насамперед думає про свого нареченого.
3. У Максима над усім панує свідомість обов'язку перед народом.


Слайд #9
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #9

Висновок. Хоч Максим і Мирослава відрізняються своєю вдачею, вони обоє патріоти. У цих образах уславлено гаряче патріотичне почуття, вірність батьківщині.


Слайд #10
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #10

Теорія літератури:
Сюжет – послідовність і зв'язок опису подій у творах художньої літератури складові частини сюжету:
Експозиція
Зав'язка
Розвиток дій
Кульмінація
Розв'язка


Слайд #11
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #11

V розділ повісті
Тема: зображення мужньої боротьби тухольців, лучників, охоронців на чолі з Максимом проти монголо-татарських загарбників під керівництвом Т.Вовка.
Ідея: уславлення героїзму, винахідливість, стійкості русичів т їх ватажка Максима, засудження жорстокості, жаги до збагачення, підступності, улесливості Т.Вовка та його прибічників монголів.
Основна думка: найстрашніше для країни – це зрада; тільки той, хто проливає кров за неї, гідний бути її сином.


Слайд #12
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #12

Композиція
Експозиція: виконання Максимом громади; побратимство з лучниками та охоронцями будинка Т.Вовка
Зав'язка: боротьба русичів на чолі з Максимом проти монголів під керівництвом боярина і Бурунди.
Розв'язка: звернення Максима до сонця, яке не було милосердним до нього і його товаришів.
Кульмінація: захоплення Максима у полон; смерть усіх прибічників молодого Беркута.


Слайд #13
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #13

Обговорення змісту розділу за запитаннями
Які відчуття були у Максима, коли він ішов виконуючи рішення громади – прогнати з Тухольщини Т. Вовка?
Що думав Максим про боярина, йдучи до нього за рішенням громади?
Як це характеризує молодого тухольця?
Розкажіть, як тухольці виявили свою готовність битися з монголами?
Що відповів Максим Т.Вовку на його пропозицію здатися?
Через що Т. Вовк страшно розлютився під час осади свого будинку, де переховувалися тухольці?
Кого бачив Максим у боярині?
Як відбувався бій тухольців з монголами? В чому були особливості тактики бою?
Через що тухольці вимушені були покинути оборону біля недобудованого паркану?
Якої думки був боярин про Максима, спостерігаючи за ним під час бою?
Що відповів Максим Т.Вовку, коли його було схоплено?
Що сталося з полоненим Максимом?
Чому Максим заздрив товаришам, які загинули в бою?


Слайд #14
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #14

Проведення тестового опитування


Слайд #15
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #15

Проведення тестового опитування


Слайд #16
Презентація на тему «Захар Беркут» - Слайд #16

Домашнє завдання
Підготувати характеристику образу Т.Вовка, дібрати цитати, скласти план, опрацювати зміст VII й VIII р. повісті.