Презентація на тему «З вершин і низин»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «З вершин і низин» - Слайд #1

З вершин і низин


Слайд #2
Презентація на тему «З вершин і низин» - Слайд #2

З вершин і низин
«З вершин і низин» — збірка творів Івана Франка. Є зразком громадянської лірики. Вперше збірку видано 1887 року, друге, перероблене й доповнене видання — 1893 року.


Слайд #3
Презентація на тему «З вершин і низин» - Слайд #3

Ідея збірки
Ідеєю збірки є голос гніву, болю, заклик до боротьби за народ, за щасливе майбутнє. Іван Франко вірив в ідеї боротьби і закликав до цієї боротьби


Слайд #4
Презентація на тему «З вершин і низин» - Слайд #4

Зміст збірки
«Укладаючи матеріал для сеї книжки, — писав І.Франко у „Передньому слові“, — я покинув думку про хронологічний порядок, зовсім не пригожий в книжці так різномастого змісту, котрій, проте, хотілось мені придати яку-таку артистичну суцільність».


Слайд #5
Презентація на тему «З вершин і низин» - Слайд #5

Збірка складається з семи великих розділів. У перших трьох розділах — «De profundis», «Профілі і маски» та «Сонети» — зібрано ліричні твори, в чотирьох останніх — «Галицькі образки», «Із жидівських мелодій», «Панські жарти» та «Легенди» — твори епічні.


Слайд #6
Презентація на тему «З вершин і низин» - Слайд #6

«De profundis»
Цикл поезій «Веснянки»
Осінні думи
Скорбні пісні
Нічні думи
Думи пролетарія
Excelsior!


Слайд #7
Презентація на тему «З вершин і низин» - Слайд #7

«Профілі і маски»
Поет
Україна
Картка любові
Знайомим і незнайомим
Оси


Слайд #8
Презентація на тему «З вершин і низин» - Слайд #8

«Сонети»
Вольні сонети
Тюремні сонети


Слайд #9
Презентація на тему «З вершин і низин» - Слайд #9

«Галицькі образки»
В шинку
Максим Цюник
Галаган
Гадки на межі


Слайд #10
Презентація на тему «З вершин і низин» - Слайд #10

«Із жидівських мелодій»
Самбатіон
Пір'я
Асиміляторам
Заповіт Якова


Слайд #11
Презентація на тему «З вершин і низин» - Слайд #11

«Легенди»
Смерть Каїна
П'яниця
Цар і аскет
Індійська легенда.


Слайд #12
Презентація на тему «З вершин і низин» - Слайд #12

«Панські жарти»


Завантажити презентацію