Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях» - Слайд #1

Відображення козацької доби в історичних піснях
Роботу виконала: Нікітіна Єлизавета, учениця 10-Б класу
Керівник роботи: Юзва Ріта Сергіївна


Слайд #2
Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях» - Слайд #2

Об'єктом дослідження є історичні особи, відображені в народній свідомості. Особливістю створених таким чином фольклорних осіб є їх максимальна героїзація, наділ кращими людськими якостями стосовно умов війни.
Предметом даної роботи є український фольклор, а саме історичні пісні.


Слайд #3
Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях» - Слайд #3

Метою нашої роботи є встановлення визначення поняття «козацька пісня» її становлення та історичний розвиток під впливом різних зовнішніх факторів та подій, таких як напади монголо-татар та загарбницькі їх походи на Україну, виділити значення ліричної козацької пісні в сучасній українській державі та в нашому повсякденному житті. Дослідити історико-культурні постаті народних ватажків доби козаччини в семіотичному просторі (семіосфері) української пісенної епіки.


Слайд #4
Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях» - Слайд #4

Для досягнення мети поставлені такі завдання:
Систематизувати та узагальнити теоретичні положення попередніх наукових розробок, визначити сучасний стан дослідженості проблеми.
Систематизувати та проаналізувати історичні пісні, визначити в них типові коди народної свідомості, які вплинули на формування семіосфери в конкретний історичний період.
Виділити тематичні групи історичних пісень.
На підставі текстологічного, порівняльно-історичного та семіотичного аналізу визначити типові риси постатей народних ватажків.
Зробити загальні висновки підбивши підсумок всього вище викладеного матеріалу.


Слайд #5
Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях» - Слайд #5

Цикли історичних пісень
про боротьбу проти турецько-татарських нападів;
про козацько-польські війни, події 1648—1654 pp. доби Хмельниччини;
про колонізацію України Московським царатом.


Слайд #6
Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях» - Слайд #6

перший цикл: пісні про боротьбу проти турецько-татарських нападів
пісні, які відображають дух епохи ординських нападів, не вказуючи місця чи героїв подій;
пісні про хоробрість лицарів-захисників та їх славну загибель у битві з ворогом .


Слайд #7
Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях» - Слайд #7

Другий цикл: пісні про козацько-польські війни, події 1648—1654 pp. доби Хмельниччини
загальнонародна перемога,
військової доблесті,
героїзму козаків
подвиг історичних осіб (Хмельницький)


Слайд #8
Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях» - Слайд #8

Третій цикл:колонізація України Московським царатом після Переяславської угоди
про нарікання на нерозважний союз з Москвою;
про події Руїни — підступне знищення 1775 року Запорізької Січі.


Слайд #9
Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях» - Слайд #9

Оспівано в історичних піснях
Хмельницький, Залізняк, Нечаєв, Морозенко, Сава Чалий


Слайд #10
Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях» - Слайд #10

Дослідники історичних пісень:
М. Новиков «Полное новое собрание Российских песен. Четыре части» (1780—1781);
М. Максимович «Малоросійські пісні» (1827);
М. Гоголь «Про малоросійські пісні» (1833 p.). ввів термін «історичні пісні»;
І. Срезневський «Запорожская старина» (1833—1838);
П. Лукашевич «Малоросійські та червоноруські думи і пісні» (1836);
В. Антонович і М. Драгоманов — «Исторические песни малорусского народа».


Слайд #11
Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях» - Слайд #11

Висновки
Всі цикли історичних пісень помітно відрізняються один від одного. Ці зміни можна обґрунтувати: змінювалися епохи, перемінялися покоління, йшла переробка самосвідомості.
Мети дослідницької роботи цілком досягнуто, ми дослідили, всі поставлені завдання cистематизували та проаналізували історичні пісні. Виділили тематичні групи історичних пісень, а в них визначили типові риси постатей народних ватажків.


Слайд #12
Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях» - Слайд #12

З роками у підлітків зникає інтерес до вивчення історії власної країни та власного краю, до зацікавленості народними обрядами, піснями, це може призвести нашу країну до загибелі.


Слайд #13
Презентація на тему «Відображення козацької доби в історичних піснях» - Слайд #13

«Не знаючи свого минулого – не можливо творити своє майбутнє».


Завантажити презентацію