Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #1

Українська література 20-30років ХХ століття.


Слайд #2
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #2

Пролеткультівство


Слайд #3
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #3

Літературні угруповання


Слайд #4
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #4

Символістські угруповання


Слайд #5
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #5

Музагет
«Творчий індивідуум тільки тоді може творити, коли визнає себе вищою істотою над загалом»


Слайд #6
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #6

Футуристські угруповання


Слайд #7
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #7

Фламінго
Вони пропагують модернізм у мистецтві, протиставляючи його народницькій літературі, видають «Універсальний журнал», «Мистецтво»


Слайд #8
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #8

1921 р. О. Слісаренко утворює науково-мистецьку групу «Комкосмос» (Комуністичний космос), а на початку 1922 р. М. Семенко перетворює її в «Аспанфут» (Асоціація панфутуристів, слово пан грец. — все, всеохоплюючий), у 1923 її перейменовано в «Комункульт».
Активні члени:
М. Семенко, Гео Шкурупій, Юліан Шпол (псевдонім М. Ялового), О. Слісаренко, Гео Коляда, М. Щербак, до неї увійшли символісти Я. Савченко, М. Терещенко та ін.


Слайд #9
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #9

«Нова ґенерація»
1927 р. М. Семенко утворив організацію «Нова ґенерація» й видавав до 1930 р. під цією назвою журнал, котрий найбільше європеїзував тогочасну українську літературу, пропагуючи під пролетарськими гаслами новітні художні стилі.


Слайд #10
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #10

«Гарт»


Слайд #11
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #11

«Вапліте»
Ваплітяни боролися проти політизації літератури, за високу письменницьку майстерність й відкидали більшовицькі командні методи організації літературного процесу.


Слайд #12
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #12

«Плуг»
Вони рішуче виступили проти «російської шовіністичної буржуазії», яка «намагалася задавити» українську мову й культуру. «Плужани» задекларували про своє бажання творити нову культуру, а в художніх творах змальовувати життя нового села у світлі «настанов компартії», закликали критично ставитись до мистецтва минулого, в сфері естетики захищали марксистську тезу про перевагу змісту твору над його формою.


Слайд #13
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #13

«Молодняк»
«Молодняківці» оголосили себе «бойовим загоном пролетарського фронту» і пропагували «інтернаціональну ідеологію пролетаріату».


Слайд #14
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #14

Літературні напрями


Слайд #15
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #15

Модернізм
Слово «модернізм» (від франц. moderne - новітній, сучасний) - це не лише термін, що позначає певний напрям у художній літературі. У загальному культурному контексті воно набуло сили стрижневого поняття, що фіксує докорінні зміни у мистецтві, філософії, і ширше - у світорозумінні людини XXст.


Слайд #16
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #16

Авангардизм
Авангардизм (від франц. - передовий загін) - умовний термін для позначення низки художніх течій у літературі й мистецтві, що зародилися на початку ХХ ст. і рішуче поривали з попередньою літературною традицією.
Авангардизм
експресіонізм
сюрреалізм
футуризм


Слайд #17
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #17

Авангардизм
Перша хвиля — це так званий історичний авангардизм 1910—1930-х pp.;
Друга хвиля — творчість поетів діаспори повоєнної доби (Юрія Тарнавського, Емми Андієвської) та деяких шістдесятників (Івана Драча, Миколи Вінграновського), що також містить певні вияви авангарду;
Третя хвиля — це так звана «нова хвиля», постмодернізм — відродження авангардизму в кінці 1980-х — на початку 1990-х pp.


Слайд #18
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #18

Експресіоні́зм 
Експресіоні́зм  (від франц. expression - вираження, виразність) — літературно-мистецький потік авангардизму, що сформувався в Німеччині на початку ХХ століття.


Слайд #19
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #19

Сюрреалі́зм
Сюрреалі́зм (фр. surrealisme — надреалізм) — один із найпоширеніших напрямів у сучасному мистетцтві й літературі.


Слайд #20
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #20

Неокласицизм
Визначальні риси неокласицизму:
- використання античних тем і сюжетів, міфологічних образів і мотивів;
- прогол. гасел «чистого» мис-ва та культу позбавленої сусп. змісту худ. форми;
- оспівування земних насолод;


Слайд #21
Презентація на тему «Українська література 20-30років ХХ століття» - Слайд #21

Футуризм 
Футуризм — (від італ. futurismo та лат. futurum - майбутнє). Авангардний напрям у літературі й мистецтві , що розвинувся на початку ХХ століття здебільшого в Італії та Росії й відкидав загальноприйняті мовні та поетично-мистецькі норми.


Завантажити презентацію