Презентація на тему «Старицький» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #1

МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ(1840-1904)
Урок - семінар


Слайд #2
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #2

МЕТА:
поглибити знання учнів про “театр корифеїв”;
розкрити багатоплановість творчого обдаро-вання М.Старицького, ушанувати талант про-заїка, ознайомити учнів зі змістом і проблема-тикою історичної повісті “Оборона Буші”;
розвивати вміння характеризувати образи й символи твору, допомогти розкрити символіч-не значення окремих образів, показати духовну міць і красу образів Орисі та її батька, склад-ність характеру Корецького;


Слайд #3
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #3

формувати вміння висловлювати судження про письменника і його творчість на основі аналізу його біографії й оцінки іншими мит-цями;
виховувати почуття гордості за українську інтелігенцію, яка відіграла вирішальну роль у культурному піднесенні України, почуття патріотизму, власної відповідаль-ності за долю батьківщини, усвідомлення того, що найбільша в світі краса – це краса вірності вітчизні, родові, людині.


Слайд #4
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #4

З перших кроків самопізнання на полі народ-нім я загорівся душею і думкою послужить рідному слову, огранувати його, окрилити красою і дужістю, щоб воно стало здатним висловити культурну освічену річ, виспівати найтонші краси високих поезій.
Я вірю в Божу силу людської душі. Вона підніметься й над внутрішнім падін-ням і над зовнішнім гнітом. Проб'є час – і все чесне, добре, сповнене високих намірів, стане на чолі й під яскравим сяйвом дня піде до владнославних – лю-бови, свободи і правди.


Слайд #5
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #5

ПЛАН СЕМІНАРУ
Дитинство і юність М.Старицького. Гро- мадсько-політична діяльність Старицького – студента.
Роль М.Старицького у становленні «театру корифеїв».
Драматургічна спадщина письменника.
Огляд поетичного і прозового доробку Старицького.
Історико – романтична повість «Оборона Буші»:
а) історична основа твору;
б) багатопроблемність твору;
в) тема та ідея повісті;
г) сюжет;
ґ) образи твору (Орися, Антось Корецький, сотник Михай-
ло Завісний, Ісус Христос), прийоми характеротворення.
6. Оцінка творчості М.Старицького сучасниками (зокрема
І.Франком).


Слайд #6
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #6

М. Садовський у ролі Богдана Хмельницького з п'єси М. Стариць кого «Богдан Хмельницький»
.
М.Старицький і М.Кропивницький
М.Старицький - студент
Кабінет Михайла Старицького у меморіальному будинку-музеї в Києві
Старицька - Черняхівська
Вероніка Черняхівська
М.Старицький із дружиною


Слайд #7
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #7

Психологічний портрет письменника


Слайд #8
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #8

ТЕМАТИКА ТВОРІВ М.СТАРИЦЬКОГО
Тематика творів
Приклади
Історичні
П'єса і повість “Оборона Буші”, драма “Маруся Богуславка”, повість “Устим Кармелюк”, віршована драма “Богдан Хмельницький”
Соціально-побутові
Драми “Не судилося”, “У темряві”, “Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці”, оповідання
Про роль мистецтва, життя інтелігенції
П'єса “Талан”, поезії
Мелодрами, оперети на побутові теми
“Циганка Аза”, “Зимовий вечір”, “Чорноморці”


Слайд #9
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #9

ПОВІСТЬ "ОБЛОГА БУШІ"
(1891р.)


Слайд #10
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #10

Історико-культурний заповідник «Буша»
Сучасне село Буша знаходиться в Ям- польському районі Вінницької області, нині в ньому мешкає 847 осіб. На тери-торії села розташовано історико-куль-турний заповідник “Буша”. Достеменно відомо, що найтрагічніші події в Бушан- ському замку відбулися 18-20 листопада 1654р., коли під замок-фортецю піді-
йшли війська Потоцького і С.Чарнецького й узяли його в облогу. Польським жовнірам удалося винищити більшу частину невеликої козацької залоги, але коли замок майже перейшов у їхні руки, доч- ка (можливо, дружина) убитого козацького сотника підпалила поро- ховий погріб, висадивши в повітря себе, залишки залоги й чимало атакуючих поляків. До наших днів збереглися рештки фортеці, по- греби й підземні ходи. У заповіднику розміщено три музеї: археоло-гії, етнографії й оборони Буші. Цю місцевість прикрашає парк істо- ричної скульптури, у якому щороку проводяться міжнародні плене- ри скульпторів-каменярів. Віртуальну екскурсію заповідником “Буша” ви можете здійснити в мережі Інтернет за адресою: http://busha2.narod.ru/


Слайд #11
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #11

“СЮЖЕТНИЙ ЛАНЦЮЖОК” ПОВІСТІ


Слайд #12
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #12

“СЮЖЕТНИЙ ЛАНЦЮЖОК” ПОВІСТІ


Слайд #13
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #13

“СЮЖЕТНИЙ ЛАНЦЮЖОК” ПОВІСТІ


Слайд #14
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #14

“СЮЖЕТНИЙ ЛАНЦЮЖОК” ПОВІСТІ


Слайд #15
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #15

“СЮЖЕТНИЙ ЛАНЦЮЖОК” ПОВІСТІ


Слайд #16
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #16

“СЮЖЕТНИЙ ЛАНЦЮЖОК” ПОВІСТІ


Слайд #17
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #17

“СЮЖЕТНИЙ ЛАНЦЮЖОК” ПОВІСТІ


Слайд #18
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #18

“СЮЖЕТНИЙ ЛАНЦЮЖОК” ПОВІСТІ


Слайд #19
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #19

ТЕМА ТВОРУ – зображення реальної іс – торичної події – героїчної оборони містечка – фортеці Буші, що на Поділлі, під час Націо – нально – визвольної війни в листопаді 1654р.
ІДЕЯ ТВОРУ – засудження братовбивчої війни, зради, уславлення любові до рідного краю, вірності своїй вітчизні, єдності (однодум- ності захисників фортеці: якщо боротися – то всім боротися, якщо ж умерти – то всім умер – ти, але не здатися ворогові.


Слайд #20
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #20

Жанр твору
історико – романтична повість
Повість
Історична
Романтична
Середній за роз-міром епічний твір; кілька сю- жетних ліній; кілька головних героїв; розлогі описи, докладні характеристики
Побудована на історичних фак- тах, подіях; зма- льовані реальні історичні особи (Потоцький, Чар-нецький, Богун, Лянцкоронський) зображено події далекого минуло-го
Незвичайні герої, обставини; силь-ні, вольові персо-нажі, здатні до са-мопожертви зара-ди батьківщини й кохання; зв'язок з усною народною творчістю, інте- рес до національ-ної історії, націо-нальних героів


Слайд #21
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #21

ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ
патріотизм, служіння вітчизні і зрада;
братовбивчі війни;
кохання;
самопожертва;
життя і смерть;
народ та історія;
народ як носій високих моральних якостей.


Слайд #22
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #22

ОБРАЗИ ТВОРУ


Слайд #23
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #23

ОБРАЗИ ТВОРУ


Слайд #24
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #24

ОБРАЗИ ТВОРУ


Слайд #25
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #25

Стійкі у вірі


Слайд #26
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #26

Стійкі у вірі


Слайд #27
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #27

ОБРАЗ ХРИСТА
проходить через усю повість, як істина й моральний орієнтир, утілення любо-ві, добра й світла. Він – і натхненник, і помічник оборонців фортеці, для яких на першому місці – захисник віри, а вже через неї – й України: “… покли-кав вас (Господь – Авт.) стати твер-до і купно до останнього подиху за хрест цей і за матір Україну”.


Слайд #28
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #28

ПРИЙОМИ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ
прийом контрасту (оборонці – позитивні, загарбни-ки - негативні;
широке використання описів (портретні характе-ристики, інтер'єр, пейзаж);
образи статичні, вже сформовані;
романтичне забарвлення персонажів (незвичай-ні герої за незвичайних обставин).


Слайд #29
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #29

“Можна сміло сказати, що в ту пору на Україні не було поета, що міг би був здобутися на таке сильне та енергетичне слово і не взяти в нім ані одної фальшивої ноти”.
І.Франко
“Справжній запорожець – вдачею, тем-пераментом, свободолюбними ідеями. Те, що його дужа голова та енергійний вислів обличчя мають у собі із предків-ської козацької спадщини, поєднане див-ним дивом із нахилами інтелігента, чу-лого на нові духовні потреби”.
М.Рудницький


Слайд #30
Презентація на тему «Старицький» (варіант 2) - Слайд #30

Творчість М.Старицького стала єднальною лан-кою між традиційною за стилем українською лі-тературою (романтизм, реалізм) і новою, модерні-стською, яка почала зароджуватись на межі XIX – XX ст.
Творчість Михайла Стари-цького – значний крок вперед у розвитку української мови, у поширенні тематичного виднокругу української літе-ратури, у зміцненні в нашо-му письменстві реалізму.
М.Рильський
М.Старицький, 1904р.