Презентація на тему «Публицистичний стиль мовлення»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Публицистичний стиль мовлення» - Слайд #1

Публицистичний
стиль мовлення
Нації вмирають не від інфаркту, спочатку у них відбирають мову.
Ліна Костенко


Слайд #2
Презентація на тему «Публицистичний стиль мовлення» - Слайд #2

Публіцистичний стиль української мови започаткувався одночасно з художнім, офіційно-діловим, науковим. Проте тривалий час публіцистичний стиль не мав повноцінного розвитку через втрату українським народом державності, через постійні заборони української мови. Публіцистичний стиль - це стиль суспільної комунікації, громадського життя, звідки українська мова витіснялася то польською, то російською владою.
Публіцистика є ніби проміжною сферою художнього, ділового і наукового спілкування, вона синтезує в собі частину функцій, мовних ознак та засобів художнього, ділового, наукового стилів.
 


Слайд #3
Презентація на тему «Публицистичний стиль мовлення» - Слайд #3

Основна функція публіцистичного стилю – це діяння, вплив на читача або слухача, переконання в правильності висловлених думок.
Обставини мовлення: передача інформації з метою пропаганди певних ідей, впливу на широкі верстви населення.
Сфера вживання: публіцистичні статті, виступи в газетах, журналах, по радіо, на телебаченні, на зборах, мітингах тощо.


Слайд #4
Презентація на тему «Публицистичний стиль мовлення» - Слайд #4

Загальні ознаки: пропагандистський характер, точність, логічність доводів, урочистість, піднесеність, офіційність, експресивність. Публіцистичний стиль атрибутують такі мовні ознаки: писемна й усна форми мовлення; суспільно-політичні слова, емоційно забарвлені слова і вирази, газетні штампи, речення різної структури; монологічна (іноді діалогічна) форма тексту. Типи мовлення — розповідь, опис, роздум.Публіцистичний стиль є одним з найбільш дійових, широковживаних з-поміж інших стилів. Як бачимо, основна функція публіцистичного стилю – діяння, вплив на читача (слухача).


Слайд #5
Презентація на тему «Публицистичний стиль мовлення» - Слайд #5

Публіцистичний стиль забезпечує різні потреби суспільства, пов'язані з політикою, адміністративною і господарською діяльністю. На відміну від наукового й офіційно-ділового публіцистичний стиль визначається пропагандистським характером.
Слово публіцистичний (від латинського publicus – суспільний, народний) послужило для утворення слова публіцистика – особливого жанру літературних творів, в яких висвітлюються актуальні питання суспільного життя людей.


Слайд #6
Презентація на тему «Публицистичний стиль мовлення» - Слайд #6

Цей стиль поєднує в собі точність висловлення, логічність доводів з відкритим вираженням експресії та емоційного забарвлення окремих фраз. Мета публіцистичних творів полягає у з'ясуванні певних суспільно-політичних питань, переконанні читачів та слухачів у правильності висловлених думок, а також в активності впливу цих думок на них.


Слайд #7
Презентація на тему «Публицистичний стиль мовлення» - Слайд #7

У публіцистичному стилі широко використовуються суспільно-політична лексика, політичні гасло й заклики, урочисті фрази, риторичні запитання та засоби сатири й гумору. Основна форма викладу – монолог. Публіцистичний стиль вбирає в себе елементи офіційно-ділового і наукового стилів. Про силу впливу наукового стилю і спеціальної фразеології на публіцистичний стиль свідчить активне, образне, метафоричне застосування наукової термінології.


Слайд #8
Презентація на тему «Публицистичний стиль мовлення» - Слайд #8

Не останнє місце в публіцистичному стилі посідають образність та інші риси художнього стилю. Вживаються в мові публіцистики і штампи. Але надмірне вживання готових сполук і конструкцій псує мову газет, журналів, тому треба уникати надмірності штампів у публіцистичному мовленні. У статтях, виступах на зборах, мітингах, міжнародних конгресах відбиті важливі питання політики держави й уряду. Автори цих статей, виступів намагаються активно впливати на розум людей, достукатися до сердець кожного індивіда, переконувати слухачів і читачів у правильності своїх думок. Ось тому для публіцистичного стилю властиві урочистість, піднесеність. Тут вживаються слова суспільно-політичної лексики та словосполучення на зразок: суверенна Україна, ринкова економіка, українська культура, демократія, посланці народу та ін. Вживаються лозунги, заклики, гасла у вигляді окличних речень: Слава Україні! Слава і честь людям праці! Борімося – поборемо!


Слайд #9
Презентація на тему «Публицистичний стиль мовлення» - Слайд #9

Тексти публіцистичного стилю бувають різних жанрів: інформаційна стаття (замітка), стаття (замітка) дискусійного характеру, нарис, репортаж, інтерв'ю, памфлет та інші. Зразками публіцистичного стилю є статті, публічні виступи І.Франка, М.Коцюбинського, В.Винниченка, О.Гончара й багатьох інших громадських діячів.Сучасний публіцистичний стиль – це мова газет, журналів, радіо-, телепередач, кінопубліцистика, ораторське мовлення.


Слайд #10
Презентація на тему «Публицистичний стиль мовлення» - Слайд #10

Інтерв'ю з пам'ятником


Слайд #11
Презентація на тему «Публицистичний стиль мовлення» - Слайд #11

Через антиукраїнську пропаганду російськими телеканалами (насамперед "Первый канал. Всемирная сеть", "Россия РТР", "НТВ Мир") їх трансляцію можуть заборонити. В першу чергу це стосується мереж кабельного телебачення. Однак не всі телеканали сусідньої держави є українофобськими. Наприклад, єдиний опозиційний телеканал "Дождь" у самій Росії відключили від ефірного та супутникового та кабельного телебачення. Така ж доля спіткала кримську "Чорноморську ТРК" та кримсько-татарський телеканал "ATR", позаяк російські окупанти не дають їм працювати. Мовлення усіх цих телеканалів наразі ведеться лише в Інтернеті. Як ви ставитесь до того, щоб замість кремлівських "Первого канала", "России", "НТВ" у кабельних мережах почали трансляцію "Дождя", "Чорноморки" і "ATR"? Таким чином ми зможемо підтримати журналістів, які працюють в епіцентрах неспокою, а їхня праця не буде даремною. Дане опитування є лише ознайомленням з думкою учасників спільноти і не має нічого спільного з реальними планами операторів кабельного телебачення. Його результати можуть носити лише рекомендаційний характер.
Стаття


Завантажити презентацію