Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 3)


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 3) - Слайд #1

Пантелеймон Куліш
(26.VІІ.1819 — 2.ІІ.1897)
Я не поет і не історик — ні!
Я піонер з сокирою важкою:
Терен колючий в рідній
стороні
Вирубую трудящою рукою.


Слайд #2
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 3) - Слайд #2

письменник,
поет,
історик,
фольклорист,
етнограф,
перекладач
критик,
редактор,
видавець.
Мабуть, я не помилюся, коли скажу, що в тодішній українській літературі ми не знайдемо твору — поезії, белетристики, публіцистики, — де б так повно, з такою силою переконання було окреслено завдання українського національного відродження. Куліш — ідеолог і творець української нації в її шляхетських елементах, Куліш — консолідатор розпорошених прошарувань української дрібномаєткової інтелігенції, Куліш — організатор національної культури...
О.Дорошкевич.


Слайд #3
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 3) - Слайд #3

Пантелеймон Куліш
1819, 7 серпня
Народився в м.Воронежі (теп.Сумської обл.). Батьки, статковиті хлібороби, походили з давніх козацько-старшинських родів.
1831 - 1840
Навчався в Новгород-Сіверській гімназії, слухав лекції в університеті св. Володимира (Київ).
1841 - 1847
Викладав у різних навчальних закладах України і Росії.
1847 - 1850
Арешт, ув'язнення в справі Кирило-Мефодіївського братства, адміністративне заслання в Тулу.
1856 - 1863
Період “бурі й натиску” Куліша: енергійно працював на ниві культури, науки, освіти, багато видав.
1858, 1861
Подорожував Західною Європою, жив у Львові, де став у центрі діяльності партії народовців.
1860, 1862, 1882, 1893
Вийшли “Повести П.А.Кулиша” в чотирьох томах, поетичні збірки – відповідно “Досвітки”, “Хуторна поезія” та “Дзвін”.
1883 – 1897, 14 лютого
Усамітнившися на хуторі Мотронівка (Борзянщина), віддався літературній творчості, історичним дослідженням. Помер за робочим столом. Похований на своєму хуторі.


Слайд #4
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 3) - Слайд #4

“ Чорна рада ” П.Куліша – перший історичний роман в українській літературі.
Роман – значний за обсягом епічний прозовий твір
(рідко віршований),
у якому широко розгортаються події
й докладно змальовується життя персонажів упродовж тривалого часу.


Слайд #5
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 3) - Слайд #5

Історичний роман – роман, у якому відтворюються події минулих часів, розповідається про життя видатних культурних, державних діячів.
Мета історичного роману – передати загальний колорит зображуваної епохи, висловити ідеї, цікаві для сучасного читача. Тому розповідь про справжні події може доповнюватися художнім вимислом.


Слайд #6
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 3) - Слайд #6

Роман-хроніка – роман,
у якому послідовно викладаються події певної історичної епохи, використано документальні джерела.
Основне історичне джерело роману П.Куліша “ Чорна рада ” –
літопис Самовидця.


Слайд #7
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 3) - Слайд #7

А в нас над усе – честь і слава, військова справа, щоб і сама себе на сміх не давала і ворога під ноги топтала… слава ніколи не вмре, не поляже, лицарство козацьке всякому розкаже.
Персонаж роману “Чорна рада”
Кирило Тур.


Слайд #8
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 3) - Слайд #8

Село Мотронівка займає особливе місце в історії України.
Саме тут перетнулися шляхи відомих українців Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Віктора Забіли,
Василя Білозерського, Ганни Барвінок та Івана Пулюя.


Слайд #9
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 3) - Слайд #9

У цьому селі жив і творив Пантелеймон Куліш. Відомо, що після смерті Куліша його будинок стараннями Олександри Білозерської-Куліш перетворився на своєрідний музей.
Архівні документи доволі точно передають інтер'єр будинку Куліша. Весь інтер'єр відновлено, збереглося багато речей. І сьогодні тут залишився дух великого письменника.


Слайд #10
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 3) - Слайд #10

“Правда всюди нівечицця,
а все колись визначицця”