Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #1

Made by Danil Chyrilin


Слайд #2
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #2

Пантелеймон
Куліш
(26.VІІ.1819 — 2.ІІ.1897)
Я не поет і не історик — ні!
Я піонер з сокирою важкою:
Терен колючий в рідній
стороні
Вирубую трудящою рукою.


Слайд #3
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #3

письменник,
поет,
історик,
фольклорист,
етнограф,
перекладач
критик,
редактор,
видавець.
Мабуть, я не помилюся, коли скажу, що в тодішній українській літературі ми не знайдемо твору — поезії, белетристики, публіцистики, — де б так повно, з такою силою переконання було окреслено завдання українського національного відродження. Куліш — ідеолог і творець української нації в її шляхетських елементах, Куліш — консолідатор розпорошених прошарувань української дрібномаєткової інтелігенції, Куліш — організатор національної культури...
О.Дорошкевич.


Слайд #4
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #4

Народився 7 серпня (26 липня за старим стилем) 1819 року в містечку Воронежі колишнього Глухівського повіту Чернігівської губернії (тепер — Шосткинський район Сумської області).


Слайд #5
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #5

Про свої перші свідомі роки життя і навчання Панько Куліш розкаже в повістях «История Ульяны Терентьевны» (1852), «Феклуша» (1856) і «Яков Яковлевич» (1852). Та першим його літературним твором була оповідка «Циган», яку він витворив із почутої від матері народної казки.


Слайд #6
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #6

Тут він познайомився з першим ректором Київського університету М. Максимовичем, який мав на юнака великий вплив і багато йому допомагав. Саме завдяки йому П. Куліш осягнув творчість засновника жанру історичного роману Вальтера Скотта, що вплинуло на творчу долю майбутнього письменника.
1831 - 1840
Навчався в Новгород-Сіверській гімназії, слухав лекції в університеті св. Володимира (Київ).


Слайд #7
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #7

Пантелеймон Куліш був викладачем словесності та історії в Луцькому, Києво-Печерському та Києво-Подільському дворянському училищах, Рівненській гімназії.
Тоді ж П. Куліша запрошують до російської столиці на посаду старшого вчителя гімназії і лектора російської мови для іноземних слухачів університету.
1841 - 1847
Викладав у різних навчальних закладах України і Росії.


Слайд #8
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #8

1847 - 1850
Арешт, ув'язнення в справі Кирило-Мефодіївського братства, адміністративне заслання в Тулу.
1856 - 1863
Період “бурі й натиску” Куліша: енергійно працював на ниві культури, науки, освіти, багато видав.
1858, 1861
Подорожував Західною Європою, жив у Львові, де став у центрі діяльності партії народовців.
1860, 1862, 1882, 1893
Вийшли “Повести П.А.Кулиша” в чотирьох томах, поетичні збірки – відповідно “Досвітки”, “Хуторна поезія” та “Дзвін”.
1883 – 1897,
14 лютого
Усамітнившися на хуторі Мотронівка (Борзянщина), віддався літературній творчості, історичним дослідженням. Помер за робочим столом. Похований на своєму хуторі.


Слайд #9
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #9

Пантелеймон Куліш був широко обдарованою людиною: учений, поет, прозаїк, драматург, літературний критик, перекладач, фольклорист, етнограф, публіцист, мовознавець, редактор, видавець.


Слайд #10
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #10

Змалку почав малювати. Любив зображувати на дерев'яних стінах крейдою все, що бачив. Пізніше копіював картини. У Новгороді-Сіверському на найвищому поверсі дзвіниці Успенського собору малював наддеснянські краєвиди.


Слайд #11
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #11

У молодому віці
письменник учився грати на скрипці та
столярному ремеслу. Своїми руками
зробив скрипку й меблі до хати. Не цурався і
сільськогосподарської праці: сам орав, сіяв,
ралив, доглядав посіви, виростив
чудовий сад.


Слайд #12
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #12

Пантелеймон Куліш – перший український професійний критик. Серед об'єктів літературно-критичного аналізу П.Куліша – творчість І.Котляревського, П.Гулака-Артемовського, М.Гоголя, Є.Гребінки, Я.Щоголева, Марка Вовчка, Т.Шевченка. Критик послуговується різними жанрами: літературно-критичний нарис, проблемна та оглядова стаття, передмова, післямова, рецензія, бібліографічна довідка, полемічна репліка. Крім того, використовує художньо-літературні жанри.


Слайд #13
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #13

Кулішівка
В кінці 1850-их років Куліш уклав першу
фонетичну абетку для української мови, в якій не було церковнослов'янських літер ѣ та ы,
з'явилася літера g (на позначення ґ). Загалом саме правопис Куліша лежить в основі
сучасної української абетки, хоча для цього первинна кулішівка пережила значну
трансформацію.


Слайд #14
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #14

Переклади


Слайд #15
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #15

Переклав Біблію, майже всього Шекспіра, Ґете, Дж. Байрона (зокрема, поеми «Чайльд-Гарольдова мандрівка», «Дон-Жуан»), балади А. Міцкевича «Русалка», «Химери», «Чумацькі діти» (опубліковано в журналі «Основа» 1861 р.).


Слайд #16
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #16

П. Куліш підготував до друку поетичну збірку «Позичена кобза: Переспіви чужоземних співів», котра вийшла в Женеві 1897 р., вже по смерті поета. Увійшли в неї переспіви творів визначних англійських та німецьких поетів XIX ст.: Байрона, Ґете, Шіллера, Гайне. Чимало переклав з російської (твори Пушкіна, Фета, Нікітіна, Кольцова, Некрасова).


Слайд #17
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #17

Від англійських, німецьких, італійських поетів П. Куліш переніс на український ґрунт октаву, Спенсерову дев'ятивіршову строфу та інші зразки канонічної строфіки.


Слайд #18
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #18

Село Мотронівка займає особливе місце в історії України.
Саме тут перетнулися шляхи відомих українців Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Віктора Забіли,
Василя Білозерського, Ганни Барвінок та Івана Пулюя.


Слайд #19
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #19

У цьому селі жив і творив Пантелеймон Куліш. Відомо, що після смерті Куліша його будинок стараннями Олександри Білозерської-Куліш перетворився на своєрідний музей.
Архівні документи доволі точно передають інтер'єр будинку Куліша. Весь інтер'єр відновлено, збереглося багато речей. І сьогодні тут залишився дух великого письменника.


Слайд #20
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #20

“Правда всюди нівечицця,
а все колись визначицця”


Слайд #21
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #21

14 лютого 1897 р. за робочим столом, перекладаючи Біблію, Пантелеймон Куліш помер. Похований на хуторі Мотронівка.


Слайд #22
Презентація на тему «Пантелеймон Куліш» (варіант 7) - Слайд #22

The End…


Завантажити презентацію