Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»»


Рейтинг презентації 4.25 на основі 4 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #1

Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді», алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі в дусі просвітительства.
Автор проекту:
Загородня Катерина


Слайд #2
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #2

Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді», алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі в дусі просвітительства.
Автор проекту:
Загородня Катерина


Слайд #3
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #3

Силабо-тонічне віршування. Алюзія. Пародія
В українській літературі XVIII ст. бурлеск і травестія набули особливого поширення у віршах, численних пародіях, жартівливих інтермедіях, розважальних частинах вертепної драми, у творчості мандрівних дяків. Іван Котляревський, творчо засвоївши здобутки своїх попередників, написав вершинний твір бурлескно-травестійного стилю, найвище досягнення української літератури цього жанру — поему «Енеїда», майстерно використавши різноманітні засоби гумору й сатири: пародіювання, алюзію, алегорію, сарказм, іронію, гіперболу, специфічну лексику.


Слайд #4
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #4

Силабо-тонічне віршування. Алюзія. Пародія
В українській літературі XVIII ст. бурлеск і травестія набули особливого поширення у віршах, численних пародіях, жартівливих інтермедіях, розважальних частинах вертепної драми, у творчості мандрівних дяків. Іван Котляревський, творчо засвоївши здобутки своїх попередників, написав вершинний твір бурлескно-травестійного стилю, найвище досягнення української літератури цього жанру — поему «Енеїда», майстерно використавши різноманітні засоби гумору й сатири: пародіювання, алюзію, алегорію, сарказм, іронію, гіперболу, специфічну лексику.


Слайд #5
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #5

Бурлеск (з італ. жарт) — жанр гумористичної поезії, комічний ефект у якій досягається тим, що героїчний зміст викладається навмисне вульгарно, грубо, знижено або ж, навпаки, про «низьке» говориться піднесено, урочисто. Наприклад: «Но греки, як спаливши Трою, Зробили з неї скирту гною».


Слайд #6
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #6

Різновидом жартівливої бурлескної поезії є травестія (з італ. переодягати), коли твір із серйозним чи героїчним змістом та відповідною формою переробляється на твір комічного характеру з використанням панібратських, жаргонних зворотів.


Слайд #7
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #7

За жанром «Енеїда» І. Котляревського — класичний зразок бурлескно-травестійної поеми. Як відомо, поема — віршований ліро-епічний твір, у якому зображені важливі події, яскраві, сильні людські характери, внутрішній світ героїв, а розповідь супроводжується авторськими відступами.


Слайд #8
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #8

Іван Котляревський у поемі «Енеїда» майстерно поєднав веселий, дотепний сміх, яскраві комічні ситуації з глибокими серйозними думками, з широкими узагальненнями. Письменник надав бурлеску нові якості, які сприяли реалістичному зображенню життя.


Слайд #9
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #9

Пародія (з грец. жартівлива переробка) — комічне або сатиричне наслідування, що відтворює в перебільшеному вигляді характерні особливості оригіналу; карикатура. Наприклад, пародійним у поемі є опис підготовки до війни: «Для куль — то галушки сушили, А бомб — то з глини наліпили, А слив солоних — для картеч».


Слайд #10
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #10

Алюзія (з латин. жарт, натяк) — художньо-стилістичний прийом; натяк, відсилання до певного літературного твору або історичної події з розрахунку на знання й проникливість читача, який має цей натяк витлумачити. «Енеїда» І. Котляревського наповнена алюзіями на українську історію, життя нашого народу.


Слайд #11
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #11

«Енеїда»Історія видання твору
Поема І. Котляревського «Енеїда» побачила світ у той час, коли, за висловом академіка О. Білецького, «історичні обставини ставили під знак питання подальше майбутнє української мови, також і всієї української культури», коли перед самим народом постало питання: «Бути чи не бути?», «Енеїда» відповіла на повий голос: «Бути!»


Слайд #12
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #12

Як відомо, перші два видання «Енеїди» побачили світ без відома І. Котляревського в Петербузі 1798 та 1808 р.


Слайд #13
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #13

«Енеїда» була першою українською друкованою книжкою, написаною народною мовою, а не набором-суржиком із старослов'янізмів, русизмів, полонізмів, церковної лексики. З'явившись у період, коли в українській літературі другої половини XVIII ст. розпочалося руйнування й заперечення класицистичних тенденцій, утверджувалися наближення літератури до реального життя, її доступність і зрозумілість широким народним масам, поема І. Котляревського гідно продовжила процес уведення в художній твір простої людини, піднесення народної мови на рівень літературної.


Слайд #14
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #14

«Енеїда» була першою українською друкованою книжкою, написаною народною мовою, а не набором-суржиком із старослов'янізмів, русизмів, полонізмів, церковної лексики. З'явившись у період, коли в українській літературі другої половини XVIII ст. розпочалося руйнування й заперечення класицистичних тенденцій, утверджувалися наближення літератури до реального життя, її доступність і зрозумілість широким народним масам, поема І. Котляревського гідно продовжила процес уведення в художній твір простої людини, піднесення народної мови на рівень літературної.


Слайд #15
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #15

Джерела поеми
За основу сюжету «Енеїди» І. Котляревський узяв античну епопею Публія Вергілія Марона й суттєво, оригінально переробив її.
Вергілій наділяв своїх героїв-богів безмежною силою, ідеальними рисами вдачі вершителів людської долі, зображував їх у суто класицистичному стилі. Автор прославляє троянців і римлян. Головна думка — утвердження божественного походження влади римських імператорів.


Слайд #16
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #16

Джерела поеми
За основу сюжету «Енеїди» І. Котляревський узяв античну епопею Публія Вергілія Марона й суттєво, оригінально переробив її.
Вергілій наділяв своїх героїв-богів безмежною силою, ідеальними рисами вдачі вершителів людської долі, зображував їх у суто класицистичному стилі. Автор прославляє троянців і римлян. Головна думка — утвердження божественного походження влади римських імператорів.


Слайд #17
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #17

Отже, у переробці Вергілієвої «Енеїди» І. Котляревський цілком оригінальний. Він відкидає, скорочує багато епізодів, максимально розширює окремі стислі місця, доповнює їх самобутніми детальними описами, створивши цілком оригінальний самостійний твір.


Слайд #18
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #18

Отже, у переробці Вергілієвої «Енеїди» І. Котляревський цілком оригінальний. Він відкидає, скорочує багато епізодів, максимально розширює окремі стислі місця, доповнює їх самобутніми детальними описами, створивши цілком оригінальний самостійний твір.


Слайд #19
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #19

Композиція
Композиція твору на противагу «Енеїді» Вергілія, яка складається з дванадцяти частин, в однойменному творі І. Котляревського наявні шість частин. Сюжет поеми Котляревського відповідає сюжетові Вергілієвої «Енеїди»: це розповідь про мандри Енея. Після зруйнування Трої в пошуках Італії, де він має заснувати нову державу. Подорожжю керували боги з Олімпу, які раз у раз утручалися в життя героїв.


Слайд #20
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #20

Композиція
Композиція твору на противагу «Енеїді» Вергілія, яка складається з дванадцяти частин, в однойменному творі І. Котляревського наявні шість частин. Сюжет поеми Котляревського відповідає сюжетові Вергілієвої «Енеїди»: це розповідь про мандри Енея. Після зруйнування Трої в пошуках Італії, де він має заснувати нову державу. Подорожжю керували боги з Олімпу, які раз у раз утручалися в життя героїв.


Слайд #21
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #21

Що думають про цей твір письменники?
М. Рильський казав: «Поема Котляревського — самобутній і глибоко національний твір, де стародавніх троянців і латинян переодягнено в жупани й кобеняки українського козацтва XVIII ст., у каптани і мундири тодішнього чиновництва, у підрясники й ряси духовенства, де широким пензлем змальовано побут тогочасного панства, що замінило собою Вергілієвих олімпійців».


Слайд #22
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #22

Що думають про цей твір письменники?
М. Рильський казав: «Поема Котляревського — самобутній і глибоко національний твір, де стародавніх троянців і латинян переодягнено в жупани й кобеняки українського козацтва XVIII ст., у каптани і мундири тодішнього чиновництва, у підрясники й ряси духовенства, де широким пензлем змальовано побут тогочасного панства, що замінило собою Вергілієвих олімпійців».


Слайд #23
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #23

Володимир Сосюра говорив:
«Над книжкою твоєї «Енеїди»
Нащадок схилить радісне чоло.»
Максим Рильський справедливо визначив, що «Енеїда» І. Котляревського — «енциклопедія українського життя XVIII століття».


Слайд #24
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #24

Володимир Сосюра говорив:
«Над книжкою твоєї «Енеїди»
Нащадок схилить радісне чоло.»
Максим Рильський справедливо визначив, що «Енеїда» І. Котляревського — «енциклопедія українського життя XVIII століття».


Слайд #25
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #25

Енциклопедія українського життя XVIII ст. у творі «Енеїда».


Слайд #26
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #26

Звичаї
Обряди
Латину тільки що сказали,
Що од Енея єсть посли,
І з хлібом, з сіллю причвалали,
Та і подарки принесли,
Хотять Латину поклониться...
Латин, дочка, стара Амата
Щодень від Турна ждали свата,
Уже нашили рушників
І всяких всячин напридбали,
Які на сватанні давали,
Все сподівались старостів.
Розваги
Національні інструменти, музика
Тоді-то в пеклі вечорниці
Лучились, бачиш, як на те,
Були дівки та молодиці
І там робили не пусте:
У ворона собі іграли,
Весільних пісеньок співали,
Співали тут і колядок;
Палили клоччя, ворожили...
Бандура горлиці бреньчала,
Сопілка зуба затинала,
А дудка грала по балках;
Санджарівки на скрипці грали,
Кругом дівчата танцювали,
В дробушках, в чоботах, в свитках.
Кухня, посуд
Одяг
Тут їли рознії потрави і все з полив'яних мисок,
І самі гарнії приправи з нових кленових тарілок: свинячу голову до хріну
І локшину на переміну, потім з підливою індик;
На закуску куліш і кашу,
Лемішку, зубці, путрю, квашу
І з маком медовий шулик.
[Юнона] Сховала під кибалку мичку,
Щоб не світилася коса;
Взяла спідницю і шнурівку,
І хліба з сіллю на тарілку...
[Ганна] В червоній юпочці баєвій,
В запасці гарній фаналевій,
В стьожках, в намисті і в ковтках.


Слайд #27
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #27

Тема
У поемі І. Котляревського «Енеїда» відображена українська дійсність XVIII ст. з її населенням, побутом, звичаями, обрядами, традиціями, з її історією, через що цей твір витримав випробування часом. На сюжетній основі поеми Вергілія І. Котляревський майстерно розвинув нову тему, показавши життя й побут різних суспільних верств українського народу, зокрема й простого люду, чого раніше не було в українській літературі.


Слайд #28
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #28

Тема
У поемі І. Котляревського «Енеїда» відображена українська дійсність XVIII ст. з її населенням, побутом, звичаями, обрядами, традиціями, з її історією, через що цей твір витримав випробування часом. На сюжетній основі поеми Вергілія І. Котляревський майстерно розвинув нову тему, показавши життя й побут різних суспільних верств українського народу, зокрема й простого люду, чого раніше не було в українській літературі.


Слайд #29
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #29

«Енеїда» розкриває інші важливі теми, а саме:
патріотизму, зокрема любові до рідної землі, готовності служити їй;
кохання й самопожертви;
пошук нової землі;
синівської любові;
мандрів.


Слайд #30
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #30

Поема І. Котляревського — це невичерпне джерело соціальних і морально-етичних проблем, які порушує автор і в оригінальній, цікавій формі доносить до читача. Він возвеличує всілякі людські чесноти й таврує суспільні недоліки та аморальні вчинки людей. Здається, немає такої вади, про яку не йшлося б у поемі з глузуванням або саркастичним засудженням.


Слайд #31
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #31

Поема І. Котляревського — це невичерпне джерело соціальних і морально-етичних проблем, які порушує автор і в оригінальній, цікавій формі доносить до читача. Він возвеличує всілякі людські чесноти й таврує суспільні недоліки та аморальні вчинки людей. Здається, немає такої вади, про яку не йшлося б у поемі з глузуванням або саркастичним засудженням.


Слайд #32
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #32

В «Енеїді» письменник порушує такі соціальні проблеми:
• захист рідної землі від ворогів;
• почуття громадянського обов'язку;
• соціальна нерівність;


Слайд #33
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #33

• моральна нікчемність панства, чиновників, повна байдужість до інтересів і потреб народу;
• розгульний спосіб життя панів;
• паразитичне існування можновладців;
• хабарництво чиновників, злодійство, інтриганство, підлабузництво, здирництво, пихатість, безкультур'я, кругова порука, зловживання службовим становищем.


Слайд #34
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #34

• моральна нікчемність панства, чиновників, повна байдужість до інтересів і потреб народу;
• розгульний спосіб життя панів;
• паразитичне існування можновладців;
• хабарництво чиновників, злодійство, інтриганство, підлабузництво, здирництво, пихатість, безкультур'я, кругова порука, зловживання службовим становищем.


Слайд #35
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #35

Серед морально-етичних проблем найпомітніші такі:
виховання дітей;
утвердження людських чеснот: добропорядності, поваги до батьків, кохання, вірності, виховання дітей на засадах народної моралі;
таврування людських вад: брехливості, лінощів, зрадливості, нехтування християнською мораллю.


Слайд #36
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #36

Письменник утверджує народну мораль у дусі просвітительства через моральні критерії суспільних явищ і повчання.


Слайд #37
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #37

Котляревський-патріот пишається героїчною історією України, ідеалізує часи гетьманства, підносить ідею безсмертя українського народу, його історії, самобутності української нації, утвердження української мови, живучості народних традицій, свободолюбства, прагнення до незалежності, оспівує героїчне минуле України.


Слайд #38
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #38

Котляревський-патріот пишається героїчною історією України, ідеалізує часи гетьманства, підносить ідею безсмертя українського народу, його історії, самобутності української нації, утвердження української мови, живучості народних традицій, свободолюбства, прагнення до незалежності, оспівує героїчне минуле України.


Слайд #39
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #39

Саме реалістичне зображення української дійсності в бурлескно-травестійному стилі, елементи соціальної сатири, щирий гумор, образна народна мова надали українській «Енеїді» яскравого національного колориту, визначили її громадське й художнє значення, високо піднесли у світовій літературі.


Слайд #40
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #40

Образи в поемі
Систему головних образів-персонажів «Енеїди» доцільно згрупувати, виокремивши із земних героїв Енея і троянців, отже:
1) Еней і троянці;
2) боги, жителі Олімпу;
3) інші земні герої.


Слайд #41
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #41

Головний герой поеми «Енеїда» — «троянське військо». Не окрема людина, а люди. І які люди!


Слайд #42
Презентація на тему «Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді»» - Слайд #42