Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #1

Леся Українка. Творчий шлях
Крепак Катерини


Слайд #2
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #2

Поетична творчість
Драматургія
Прозова творчість
Значення творчості
Зміст:


Слайд #3
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #3

Поетична творчість


Слайд #4
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #4

Писати поезії Леся Українка почала рано, 9-літньою дівчиною (вірш «Надія»). Леся написала цей перший у своєму житті вірш під впливом звістки про долю своєї тітки Олени Антонівни Косач (в одруженні Тесленко-Приходько), засланої за участь у революційному русі, який присвятила своїй тітці Олександрі Судовщиковій.
Початок творчого шляху


Слайд #5
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #5

Вперше надруковані — вірші «Конвалія» і «Сафо» — який присвятила своїй тітці Олександрі Судовщиковій 1884 у львівському журналі «Зоря». 1885 у Львові вийшла збірка її перекладів з Миколи Гоголя(виготовлена нею спільно з братом Михайлом).
Перші вірші до друку


Слайд #6
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #6

Літературна діяльність Лесі Українки пожвавилася з середини 80-их pp., коли Косачі переїхали до Києва і в оточенні родин Лисенків і Старицьких вона увійшла до літературного гуртка «Плеяда». 1892 у Львові вийшла «Книга пісень» Генріха Гейне в перекладах Лесі Українки (спільно з М. Славінським). Перша збірка її оригінальних поезій «На крилах пісень» з'явилася у Львові (1893, друге видання в Києві 1904), там же вийшла й друга збірка «Думи і мрії» (1899), третя «Відгуки» (1902) — в Чернівцях.
Розвиток поетичної діяльності


Слайд #7
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #7

Після того Леся Українка працювала ціле десятиліття і написала понад сотню віршів, з яких половина за її життя не була надрукована.
Успіхи у творчості за життя поетеси


Слайд #8
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #8

Поезія «Contra spem spero» (1890) характеризує античне розуміння доблесті (arete), блискуче володіння міфологічними ілюзіями, автокреація жінки-воїна. Такі основні мотиви поезій «До товаришів», «Товаришці на спомин», «Грішниця», «Slavus — Sclavus», «Епілог» і багато інших. Мотив волі набирає в ній досить різноманітних барв. Зрада на будь-якій площині утотожнюється з трагедією. Лірика жаги і прихованого тріумфу, пов'язаного з неможливістю зреалізувати свою любов, експонує схему лицарської любові. Лірична героїня — лицар, який співає своїй дамі серця.


Слайд #9
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #9

Еротизм таких віршів як «Хотіла б я тебе як плющ обняти», «Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами» — це містичні дифірамби на честь божественної коханки.


Слайд #10
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #10

Елемент епосу, властивий багатьом ліричним поезіям Українки, знайшов пізніше втілення в баладах, легендах, поемах, писаних на сюжети світової культури, проектованих на актуальні проблеми вільної людини у світі зневолених («Самсон», «Роберт Брюс, король шотландський», «Віла-посестра», «Одно слово» й ін.) й роль поета в цій боротьбі («Давня казка», «Саул», «Орфеєве чудо»).


Слайд #11
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #11

Драматургія


Слайд #12
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #12

У другій половині 90-х років Леся Українка звертається до драматургії. Перша її драма «Блакитна троянда» (1896) з життя української інтелігенції поширює тематику тогочасної української драми, що доти показувала переважно життя селянства. Філософський дискурс драми, нав'язуючи до творчості Гаутпмана, представляє не тільки божевілля як форму свободи, але і певну тугу за тілом.
Далі Леся Українка, широко використовуючи теми й образи світової літератури, розвинула новий жанр — драматичну поему.


Слайд #13
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #13

Перша з них — «Одержима» (1901).
Особливе місце в її творчості посідають драматичні поеми на теми вавилонського полону при аналогії полону України в Російській Імперії («На руїнах», «Вавилонський полон», «В дому роботи — в країні неволі»).


Слайд #14
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #14

Символічний зміст цих поем поетеса розкрила в поезії «І ти колись боролась, мов Ізраїль, Україно моя», де можна знайти такі рядки: «Чи довго ще, о Господи,// Чи довго, ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі?». Становлять вони своєрідний ключ до зрозуміння образу неволі як образу душі, раба власних стереотипів. Персонажі раб-єгиптянин і раб-єврей з поеми «В дому роботи — в країні неволі» — це люди, які забули власне коріння. Духовна сліпота стає певним лейтмотивом творчості Лесі Українки.


Слайд #15
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #15

У драматичній поемі  «Кассандра» (1907) письменниця розвиває метафору людської правди і трагічної істини, яку представляє головна героїня. Угодництво й пасивність поміркованої громади картає поетеса в драматичній поемі «У катакомбах» (1905). Мотив вищого покликання митця, який яскраво проявляється вже в циклі поезій «Сім струн» у вірші «Fa» (Фантазіє, ти сила чарівна) в даній драмі набувають особливого загострення. У драмі «Руфін і Прісцілла» світлий образ християнки протиставлено грубій силі імператорського Риму. Драматична поема«Бояриня» в новому ракурсі представляє тему волі.


Слайд #16
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #16

Поема «Оргія» в певному сенсі продовжує тему попередньої драми. Античний фон подій експлікує провідні питання філософії. Контраст між діонізійським і аполінським началами підкреслює постать співця Антея. Розуміючи чим є мистецтво і його роль в історії, він обирає смерть, яка переносить його в безсмертя.


Слайд #17
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #17

Традиційна тема світової літератури знайшла в драматичній поемі «Камінний господар»(1912) цілком оригінальне трактування образу Дон-Жуана. «Лісова пісня» (1911) — вершина творчості Лесі Українки. У ній показано конфлікт між високим ідеалом і прозаїчною дріб'язковою буденщиною. Головна героїня драми-феєрії Мавка — не тільки поетичний образ казкової істоти, а й філософське узагальнення всього прекрасного, вічно живого. Циклічність натури протиставляється людському життю. І то власне натура перемагає, байдужа до трагедій.


Слайд #18
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #18

Прозова творчість


Слайд #19
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #19

Окреме місце в літературній спадщині Лесі Українки має мистецька проза. Перші оповідання із сільського життя («Така її доля», «Святий вечір», «Весняні співи») змістом і мовою пов'язані з народними піснями. У жанрі казки написані «Три перлини», «Чотири казки зеленого шуму», «Лелія», «Біда навчить», «Метелик». Гострим драматизмом відзначаються повісті«Жаль» і «Приязнь». Залишилася не закінченою передсмертна повість Українки «Екбаль Ганем», в якій вона хотіла змалювати психологію арабської жінки.


Слайд #20
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #20

Значення творчості


Слайд #21
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #21

Винятково велике значення творчості Лесі Українки в історії української літератури полягає в тому, що вона збагатила українську поезію новими темами й мотивами; вона збагатила строфіку, ритміку й метрику української поезії. На переломі 19 — 20 ст. Леся Українка стала в авангарді творчих сил, що виводили українську літературу на широку арену світової літератури.
Її твори видавалися багато разів. Науково об'єктивнішими є видання «Книгоспілки». Усі пізніші видання мають умисні цензурні пропуски. Цінне багатим біографічним і епістолярним матеріалом видання О. Косач-Кривинюк «Леся Українка. Хронологія життя і творчості» (Нью-Йорк, 1970).


Слайд #22
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #22

Їй присвячено художній фільм М.Мащенка «Іду до тебе» (1972) за сценарієм І.Драча, науково-популярні картини «Леся Українка» (1957), «Леся Українка» (1969), документальну стрічку «Леся Українка» (1971). Найвідоміші екранізації її творів — «Лісова пісня» (1961) В.Івченка та «Лісова пісня. Мавка» (1980) Ю.Іллєнка, «Спокуса Дон Жуана» (1985) В.Левіна, телевізійна вистава «Оргія» (1991).
Леся Українка і кінематограф


Слайд #23
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #23

Композитор М. А. Скорульський у 1936 році написав балет «Лісова пісня» за однойменною драмою-феєрією Лесі Українки. Прем'єра балету відбулася у 1946 році в Київському театрі опери та балету УРСР імені Тараса Шевченка. З 1958 року балет «Лісова пісня» йде у постановці балетмейстера В.Вронського. Харківським театром «P.S.» було випущено виставу «Монологи. Вечір Слова», поетична вистава за поезіями Лесі Українки (режисер: С. В. Пасічник). Харківським театром імені Тараса Шевченка було випущено виставу «Адвокат Мартіан» (режисер: С. В. Пасічник).
Театральні постанови за творами Лесі Українки


Слайд #24
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #24

(рос.) Леся Украинка. Собрание сочинений в 3-х тт. М. 1950. (Рецензія П. О. в Літ.-Наук. Збірнику УВАН, кн. 1. Нью-Йорк 1952)
(англ.) Spirit of Flame. A Collection of the Works of Lesya Ukrainka. Translated by Percival Cundy. Foreword by Clarence A. Manning. Нью-Йорк 1950.
Переклади


Слайд #25
Презентація на тему «Леся УКраїнка» (варіант 34) - Слайд #25

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію