Презентація на тему «Дім на горі»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #1

«Дім на горі» Валерія Шевчука як особливий жанр української прози


Слайд #2
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #2

Творчість Валерія Шевчука завжди вражала, вражає і буде вражати читачів своєю незвичайністю традиційних образів, архетипів, мотивів, хронотопних моделей.
Його постать є визначною в українській літературі, адже він розширив тематичну та жанрово-стильову палітру сучасної української прози. Письменник вдало синтезує філософію та міфологію, фольклор. Показовим в цьому плані можна вважати роман-баладу «Дім на горі», жанрова специфіка якого поєднує фольклорно-міфологічні традиції.


Слайд #3
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #3

Жанр роман-балада не є типовим для української літератури. Тому метою даної роботи є з'ясування жанрових особливостей твору «Дім на горі».
Актуальність дослідження полягає у поглибленні знань про жанрові особливості твору «Дім на горі».


Слайд #4
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #4

Задля виконання дослідження, було поставлено наступні завдання:
ознайомитися з романом-притчею В. Шевчука «Дім на горі»;
з'ясувати причини, з яких автор відніс свій твір до жанру роману-притчі;
виявити ознаки приналежності твору до інших жанрів;
зробити висновки.


Слайд #5
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #5

Об'єктом дослідження є роман-балада Валерія Шевчука «Дім на горі».
Предмет дослідження: жанрова специфіка твору «Дім на горі».
Наукова новизна роботи полягає у спробі аналізу жанрових особливостей твору Валерія Шевчука «Дім на горі».
Практичне значення дослідження: можливість подальшого використання на уроках української мови та літератури у загальноосвітніх закладах.


Слайд #6
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #6

Визначальна роль у розширенні тематичної та жанрово стильової палітрисучасної української прози належить Валерію Шевчуку – одному з найцікавіших письменників сучасності.


Слайд #7
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #7

«Дім на горі» (1966-1980 )
повість-преамбула
«Голос трави. Оповідання, написані козопасом Іваном Шевчуком і прилажені до літературного вжитку його правнуком у перших»
13 новел


Слайд #8
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #8

«Книжку "Дім на горі" я писав мовби з кінця, тобто з другої, фольклорно-фантастичної частини "Голос трави". Писалась вона поволі: спершу одне оповідання, котре я відкладав убік – хай вилежиться, тоді друге й так далі. Мав щастя, що мене ціле десятиліття не друкували, отож міг собі дозволити таку розкіш – не поспішати. А коли згодом переглянув усі ті оповідання, побачив, що вони утворюють певну цілість. Мені забаглось видати її окремою книжкою, але, на щастя, ніхто не зважився її друкувати, і поки вона собі лежала, я відчув, що чогось їй бракує. І дописав тоді першу частину»


Слайд #9
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #9

Темою даного твору є культивування ідеї єдності усьго живого на землі.
Ідея твору полягає у розкритті людини через інтуїтивне пізнання її долі.
Досить незвичайною є і проблематика твору, яка полягає у сутності добра і зла, протиборстві світла й тіні, пошук людиною сенсу свого буття, душевна роздвоєність людини, прагнення внутрішньої гармонії.
Особливою є композиція роману-балади: книга складається з повісті-преамбули, яка дала назву всьому твору, та збірки фольклорно-міфологічних новел.


Слайд #10
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #10

ПОВСТЬ + НОВЕЛИ
=
РОМАН-БАЛАДА


Слайд #11
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #11

Балада  — жанр  ліро-епічної поезії  фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового характеру з драматичним  сюжетом.
Письменник модернізує літературний термін і переводить його з одного жанру в інший.


Слайд #12
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #12

Ознаки приналежності до жанру балади:
У новелах діють демонічні сили;
дослідження автором добра і зла(«Відьма», «Чорна кума»);
душевна роздвоєність людини(«Панна сотниківна»);
фольклорні мотиви(«Перелесник»).
Новаторство автора: у баладах про об'єднання реальногo та ірреального світів зазвичай мали трагічне завершення, Валерій Шевчук вклав у зближення цих світів символічне значення: народжені від перелесників-джигунів діти мали творчий потенціал, спрагу до пізнання світу.


Слайд #13
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #13

Ознаки приналежності до жанру роману:
наявність оповіді та твореного нею уявного світу у просторі і часі ;
описи, авторські відступи;
великий обсяг твору.


Слайд #14
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #14

Всі 13 новел роману мають притчевий характер.
Притча – різновид оповідання, яке містить повчання в алегоричній формі.
Притчевий характер твору “Дім на горі” полягає у персоніфікації природних сил, які постійно знаходяться поряд з людиною, як незриа реальність, яку людина часто сприймала разом з видимою реальністю.


Слайд #15
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #15

ВИСНОВОК
Проаналізувавши жанрові особливості твору Валерія Шевчука «Дім на горі», можна зробити висновок, що твір “Дім на горі” поєднує у собі елементи роману, балади і притчі.
Валерій Шевчук не тільки поєднав у творі елементи різних жанрів, а й привніс нове, як, наприклад, щасливий кінець балад, переглянув значення терміну «балада», модернізував його.


Слайд #16
Презентація на тему «Дім на горі» - Слайд #16

Валерій Шевчук є так званим «батьком» жанру роман-балада, адже його твір «Дім на горі» є першим твором такого жанру в українській літературі.
Таким чином, Валерія Шевчука можна назвати новатором, що відкрив українській літературі жанр роман-балада, при цьому поєднавши у творі ознаки багатьох жанрів, чим зробив великий внесок у розвиток української літератури.


Завантажити презентацію