Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”» - Слайд #1

Спеціалізована школа I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури міста Києва
Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”
2012
Виконала
учениця 10-А класу
Данільченко Віталія
Перевірила Кондратюк Л.В
Світова література


Слайд #2
Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”» - Слайд #2

Жанр роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”
Авантюрний роман
Сократівські діалоги
Психологічний роман
Філософський роман
Детективний роман
Романтичний роман
Соціальний роман
Реалістичний роман
Побутовий роман
Поліфонічний роман


Слайд #3
Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”» - Слайд #3

Філософський роман
Філософський роман – великий епічний твір, у якому безпосередньо подається світоглядна і/або етична позиція автора, порушуються важливі філософські проблеми, вирішенню яких підпорядковані сюжет, характери та вчинки героїв.


Слайд #4
Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”» - Слайд #4

У «Злочині і карі» багато монологів і діалогів, в яких стикаються різні життєві позиції персонажів, ведуться інтелектуальні суперечки між Раськольниковим і Порфирієм Петровичем, Раськольниковим і Свидригайлова. Кожен герой є носієм певної життєвої позиції, певної ідеї, яку він хоче висловити і висловлює. Саме тому роман називають філософським романом, а самого Достоєвського родоначальником цього жанру у світовій літературі.


Слайд #5
Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”» - Слайд #5

Психологічний роман
Психологічний роман – різновид роману, в якому автор ставить за мету зображення й дослідження внутрішнього стану людини й найтонших порухів її душі.


Слайд #6
Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”» - Слайд #6

Так як Достоєвський у романі з видатною майстерністю розкриває внутрішній світ персонажів, твір можна назвати психологічним романом.


Слайд #7
Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”» - Слайд #7

Соціальний роман
Соціальний роман - роман, що малює широку картину суспільства в певну епоху, при чому індивідуальності виступають в самій тісному зв'язку з борються соціальними групами. У соціальному романі соціальне питання відтісняє на задній план питання особистого благополуччя окремих індивідуумів.


Слайд #8
Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”» - Слайд #8

Так як кримінальний фон життя Петербурга представлений Достоєвським як панорамна картина соціальних вдач і проблем, «Злочин і кара» з повним правом можна назвати соціальним романом.


Слайд #9
Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”» - Слайд #9

Детективний роман
Детективний роман – це роман, присвячений розкриттю заплутаної таємниці, зазвичай пов'язаної зі злочином.


Слайд #10
Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”» - Слайд #10

Присутність в сюжеті роману лінії розслідування злочину, поява в ньому помилкових версій, складна психологічна боротьба слідчого і злочинця дозволяють поглянути на «Злочин і кара» як на детективний роман.


Слайд #11
Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”» - Слайд #11

Авантюрний роман
Авантюрний роман — великий за обсягом, переважно прозовий твір з гострим динамічним сюжетом, з пригодницькими ризиковими ситуаціями.


Слайд #12
Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”» - Слайд #12

Реалістичний роман
Реалістичний роман – роман, що зображує типові характери в типових обставинах, прагнучи до глибокого й панорамного змалювання життя в його закономірностях і суперечностях.


Слайд #13
Презентація на тему «Жанрові особливості роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”» - Слайд #13

Поліфонічний роман
Поліфонічний роман – “множинність самостійних і незлитних голосів та відомостей”, незалежність художніх світів, що відображають свідомість героїв.


Завантажити презентацію