Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті» - Слайд #1

Напрями літератури у 19 столітті


Слайд #2
Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті» - Слайд #2

Романтизм – напрям в літературі і мистецтві, який виник наприкінці 18 ст. в іспанській середньовічній літературі.
увага до людини як вищої цінності,
своєрідність романтичного героя,
утвердження високих ідеалів ,
відмова від зображення реального життя,
інтерес до минулого, народної творчості, міфології.


Слайд #3
Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті» - Слайд #3

 Дж. Г. Байрон
А. де Віньї
 А. де Мюссе
 Г. Гейне 
А. Міцкевич
О-Пушкін


Слайд #4
Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті» - Слайд #4

ДЕКАДАНС (фр. занепад) – загальна назва кризових явищ к.XIX – п.XXст.; настрої безнадії, розчарування, занепаду життєвих сил.
неприйняття дійсності;
відмова від громадянського в мистецтві;
культ краси як вищої цінності;
містицизм, віра в надприродні сили;
індивідуалізм;
відмова від моралі буржуазного суспільства;
надання переваги формі над змістом або повне його заперечення.


Слайд #5
Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті» - Слайд #5

М. Арцибашев
А. Стріндберг


Слайд #6
Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті» - Слайд #6

Реалізм (лат.realis - - речовий, дійсний) — напрям у літературі і мистецтві, який полягає у правдивому, об'єктивному і всебічному відображенні.
Художнє зображення життя в образах, відповідне суті явищ самого життя.
Реальність є засобом пізнання людиною себе і навколишнього світу.
Типізація образів, яка досягається через правдивість деталей в конкретних умовах.
Навіть при трагічному конфлікті мистецтво життєствердне.
Реалізму притаманне прагнення розглядати дійсність у розвитку, здатність виявляти розвиток нових соціальних, психологічних і суспільних відносин.


Слайд #7
Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті» - Слайд #7

Ч. Діккенс
О. Бальзак
Л. М. Толстой


Слайд #8
Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті» - Слайд #8

Ч. Діккенс
О. Бальзак
Л. М. Толстой


Слайд #9
Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті» - Слайд #9

Модернізм - загальна назва нових літературно-мистецьких течій кінця XIX ст. початку XX ст. нереалістичного спрямування, що виникли як заперечення традиційних форм і естетики минулого.
особлива увага до внутрішнього світу особистості;
• надання переваги творчій інтуїції;
• розуміння літератури як найвищого знання, що здатне проникнути в найінтимніші глибини існування особистості й одухотворити світ;
• пошук нових формальних засобів у мистецтві (символіка, міфотворчість);
• прагнення до відкриття вічних ідей, які можуть перетворити світ за законами краси й мистецтва;
• творення нової художньої реальності.


Слайд #10
Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті» - Слайд #10

Модернізм - загальна назва нових літературно-мистецьких течій кінця XIX ст. початку XX ст. нереалістичного спрямування, що виникли як заперечення традиційних форм і естетики минулого.
особлива увага до внутрішнього світу особистості;
• надання переваги творчій інтуїції;
• розуміння літератури як найвищого знання, що здатне проникнути в найінтимніші глибини існування особистості й одухотворити світ;
• пошук нових формальних засобів у мистецтві (символіка, міфотворчість);
• прагнення до відкриття вічних ідей, які можуть перетворити світ за законами краси й мистецтва;
• творення нової художньої реальності.


Слайд #11
Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті» - Слайд #11

натуралізм (лат. nature — природа) — напрям, який характеризується прагненням до об'єктивістського, фактографічного зображення дійсності та людських характерів, зумовлених біологічними, спадковими чинниками і соціально-матеріальним середовищем.


Слайд #12
Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті» - Слайд #12

Е. Золя
Гі де Мопассан


Слайд #13
Презентація на тему «Напрями літератури у 19 столітті» - Слайд #13

Кінець


Завантажити презентацію