Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #1

Український світ Миколи Гоголя в оповіданні «Вечір проти Івана Купала»
Дидактичні мультимедійні матеріали
Серія цифрових ресурсів до уроків української літератури у 9 класі
Підготувала вчитель української мови і літератури
Черкаської гімназії №9 ім.О.М.Луценка
Голінько Ю.А.
2010 р.


Слайд #2
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #2

Українська література. 9 класУкраїнський світ Миколи Гоголя в оповіданні «Вечір проти Івана Купала»З м і с т
Конспект уроку
Міні-підручник
Презентація до теми
Учнівські презентацiї:
Фольклорна основа оповідання
Світ народних традицій у творі
Тестові завдання
Консультація з теорії
літератури
Мультимедійний блок:
Текст твору
Аудіокнига
М/ф «Квітка папороті»
?
Про автора


Слайд #3
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #3

Український світ Миколи Гоголя в оповіданні «Вечір проти Івана Купала
Олександр Іванов. Портрет
Миколи Гоголя. 1841


Слайд #4
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #4

Ф.Моллер.
Портрет
М.Гоголя,
1840


Слайд #5
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #5

«… Моє серце завжди зали-
шиться прив'язаним до свя- щенних місць батьківщини …»
Гоголь - до матері
Український світ дитинства


Слайд #6
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #6

Відомо, що М.Гоголь
зібрав понад тисячу українських народних
пісень, написав статтю
«Про малоросійські пісні»
«Моя радосте, життя моє!
Пісні! Як я вас люблю»
Світ України в серці
І.Жерен.
М.Гоголь,
1836


Слайд #7
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #7

Світ українського фольклору
Гоголь у ранній творчості широко використовував український фольк-лор. Митець насичував свої твори народнопоетичними образами і мо- тивами. В оповіданні «Вечір проти Івана Купала» можна виділити такі фольклорні джерела: легенди й пе-рекази про купальську ніч, квітку па-пороті і скарб, відьом і чортів, народ- ні пісні, прислів'я і приказки. Опис лісу нагадує картину лісу з народної казки.
Теліженко О.В. Купальська ніч, 2002
Фрагменти м/ф «Квітка папороті»


Слайд #8
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #8

У світі народної поезії
Подивіться фрагменти художнього філь-му «Вечір проти Івана Купала». Ви почуєте плач-звернення Пидорки до Івася та відпо-відь їй Петруся. У якому стилі написано ці слова?
Демонологія - система уявлень про злих духів (демонів) у певнихрелігіях чи народних світоглядах.
Світ української міфології
Мікешин. Вій.Фрагмент картини


Слайд #9
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #9

Живописні паралелі
Вільям Блейк (1757-1827) –
англійський поет,
художник, містик
Сергій Якутович –
сучасний український
художник-графік


Слайд #10
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #10

С.Якутович. Ілюстрація до повісті «Вечір проти Івана Купала»,
папір, олівець, 2008
В.Блейк,
Янгол добра і янгол зла
Чим перегукуються картини з твором Гоголя?
Що є спільного для обох полотен?


Слайд #11
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #11

Малюнок до оповідання учениці 9 класу Пономаренко Анни


Слайд #12
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #12

Робота С.Якутовича,
папір, олівець
Чому людина
не повинна
йти на
компроміс
зі злом ?
Фрагмент м/ф «Квітка папороті»


Слайд #13
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #13

Світ українського побуту
Гоголь у листах просив матір надіслати йому опис одягу «до последней ленты», що носять українські дівчата, а також вбрання заміжніх жінок, чоло-віків. Багато предметів націо-нального вбрання і побуту він вніс до словничка у передмові до першої частини «Вечорів на хуторі біля Диканьки».


Слайд #14
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #14

Мовний світ Гоголя Лінгвістичне дослідження
Увидел Корж мешки и — разнежился:
«Сякой, такой Петрусь, немазаный! да я
ли не любил его? да не был ли у меня он
как сын родной?» — и понес хрыч небы-
вальщину, так что того до слез разобра-
ло. Пидорка стала рассказывать ему,
как проходившие мимо цыгане украли
Ивася. Но Петро не мог даже вспомнить
лица его: так обморочила проклятая бе-
совщина! Мешкать было незачем. По-
ляку дали под нос дулю, да и заварили
свадьбу: напекли шишек, нашили руш-
ников и хусток, выкатили бочку горел-
ки; посадили на стол молодых; разреза-
ли коровай; брякнули в бандуры, цим-
балы, сопилки, кобзы — и пошла поте-
ха... (Текст М.Гоголя)
Побачив Корж мішки і - пом'якшав:
«Сякий-такий Петрусь, немазаний!. Та
чи я ж не любив його? Та чи не був він
у мене, мов син рідний?» І почав верзти
дідуган небувальщину, аж того до сліз
пройняло. Дивно тільки було, коли Пи-
дорка почала розповідати, як захожі ци-
гани вкрали Івася; Петро не міг навіть
пригадати обличчя його, — так одурма-
нило кляте чортовиння! Зволікати не
було чого. Ляхові дулю дали під ніс та
й закрутили весілля: напекли шишок,
нашили рушників і хусток, викотили
барило горілки, посадили за стіл моло-
дят, поділили коровай, ударили в бан-
дури, цимбали, сопілки, кобзи – і піш-
ло весілля... . (Переклад)


Слайд #15
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #15

Український світ Миколи Гоголя
Український світ дитинства
Cвіт України в серці
Світ українського фольклору
У світі української історії
У світі народної поезії
Світ української міфології
Народне світобачення
Світ народних традицій
У світі українського побуту
Мовний світ Гоголя


Слайд #16
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #16

«До Гоголя потрібно
ставитись поважно, як до людини,обдаро- ваної глибоким ро-зумом і найніжнішою любов'ю до людей. Гоголь – справжній знавець людського серця! Наймудріший філософ! І найпідне-сеніший поет пови-нен благоволити перед ним, як перед людинолюбцем!»
Т.Г.Шевченко


Слайд #17
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #17

Прибувши 1846 року на курорт Карлсбад для лікування, письменник так зареєструвався в книзі визначних пацієн-тів:
«Пан Микола Гоголь,
українець, що живе в
Москві, автор кількох
російських комедій».
К.Мазер. Портрет
Миколи Гоголя. 1840


Слайд #18
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #18

Гоголь пророчо писав: «Знаю, що моє ім'я після мене буде щасливішим за мене, і нащадки тих же земляків моїх, може, з очима, вогкими від сліз, бажатимуть миру моїй тіні».
Пам'ятник Гоголю, м.Яготин
Пам'ятник Гоголю, м.Рим


Слайд #19
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #19

Фольклорна основа
оповідання М.Гоголя
«Вечір проти Івана Купала»
Презентацію підготували:
Гребенчук Жанна,
Бєлкіна Маргарита,
Шиян Владислав


Слайд #20
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #20

У купальську ніч, коли вся природа буяє зеленню, бог Купало благословляє зрілість усього сущого


Слайд #21
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #21

«…Зібрався він у дорогу й обережно спустився густим лісом у глибокий яр…»


Слайд #22
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #22

«Дикий бур`ян чорнів навколо і глушив усе своєю гущиною»


Слайд #23
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #23

«Рухається і дедалі більшає, більшає і червоніє, як
жар. Спалахнула зірочка, щось тихо затріщало і квітка
розгорнулася перед його очима, мов полум`я…»


Слайд #24
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #24

У купальську ніч мають волю всі таємничі сили лісів, полів, вод, скель. Добрі духи змагаються за долю людини зі злими силами.


Слайд #25
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #25

«…І перед ними з`явилася хатка…
на курячих лапках»


Слайд #26
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #26

«Великий чорний собака вибіг назустріч і, виючи, обернувшись на кішку, кинувся у вічі їм... Зирк,замість кішки баба з обличчям, зморщеним, як печене яблуко, вся зігнута в дугу…»


Слайд #27
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #27

«…Очі нерухомо втуплені в щось, видне тільки йому самому; рот наполовину роззявлений... Ух, страшно!..»


Слайд #28
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #28

Папороть цвіте тільки раз на рік - опівночі на Івана Купала. Охороняється нечистою силою. Кому пощастить зірвати квітку, той має підки-нути її вгору. Коли квітка упаде на землю, можна сміливо починати копати: під тим місцем буде скарб.


Слайд #29
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #29

Якою ціною здобуто цей скарб?


Слайд #30
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #30

Підготувала:
Худолій Юлія
9-Б клас
Світ народних традицій в оповіданні М.Гоголя «Вечір проти Івана Купала»


Слайд #31
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #31

Івана Купала
Івана Купала (Купайла) — традиційне свято, яке відзначається в Україні, Росії та Білорусі в ніч на 7 липня, тобто 24 червня за старим стилем. Історично цей день був днем літнього сонцевороту (сонцестояння), що збігався з Різдвом Івана Хрестителя. Ім'я ж святу дав Купало — поганський бог земних плодів.
Сама назва оповідання М.Гоголя про-мовисто говорить про те, що митець знав українські традиції, пов'язані з цим язични-цьким святом. Це пошуки квітки папороті та скарбу.


Слайд #32
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #32

Легенда про папороть
Народні уявлення про купальську ніч та квітку папороті Гоголь використав у творі. Басаврюк каже Петрові: ”Тільки цієї ночі раз на рік цвіте папороть... Бачиш, онде перед тобою три пагорби. Багато буде на них квітів усяких; але хай береже тебе тогосвітня сила зірвати хоч одну. Тільки-но розквітне папороть – хапай її й не озирайся, хоч би що тобі позаду ввижалося”.
Як і мовиться у легенді, ця квітка показала Петрусеві, де знаходиться скарб.


Слайд #33
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #33

Усім відомо, що кожного року в квітні чи у травні ми святкуємо день Воскресіння Ісуса Христа. Всі православні з самого ранку йдуть до церкви, щоб освятити їжу. В кошиках ми несемо крашанки та паску.
В оповіданні М.Гоголя “Вечір проти Івана Купала” отець Опанасій питав Басаврюка, чому той і на Великдень не ходив до церкви. Панотець оголосив, що кожного, хто спізнається з Басаврюком, вважатиме за католика, ворога Христової церкви.
Великдень


Слайд #34
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #34

Український народ багатий на різноманітні народні обряди та звичаї. Серед них і весільні обряди. В них відбилися народна мораль, звичаї, етичні норми світогляду, уявлення, що формувалися протягом століть.
Українське весілля поділяється на три цикли: передвесільний, власне весільний і післявесільний. У свою чергу кожен із циклів складався з низки обрядів. М.В. Гоголь у своїй бувальщині описав весільний обряд: “...напекли шишок, нашили рушників і хусток...посадили за стіл молодят, поділили коро-вай, ударили в бандури...і пішло весілля”.
Назвавши етапи українського весільного обряду, Гоголь із захопленням, замилуванням і гумором описав «ряджених» на весіллі Петра й Пидорки.
Весілля


Слайд #35
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #35

Народний звичай звертатися до знахарів
та ворожок знайшов своє відображення
у творі Гоголя: «Чого тільки не робила
Пидорка: і радилася із знахарями, і
переляк виливали, і соняшницю
запарювали... Раз хтось уже, видно,
зглянувся на неї, порадив іти до
ворожки...»
Цікавим є й той факт, що письменник
сам у примітці пояснив читачеві деталі й
тонкощі того, як «у нас виливають
переляк і запарюють соняшницю».


Слайд #36
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #36

1. Укажіть дату народження М.Гоголя:
а) 20 січня 1798 року;
б) 1 травня 1809 року;
в) 1 квітня 1809 року;
г) 30 квітня 1809 року.
Перевірте свої знання
?


Слайд #37
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #37

2. Дитинство Гоголя проходило в селі:
а) Пилипівка;
б) Степанівка;
в) Михайлівка;
г) Василівка.
Перевірте свої знання
?


Слайд #38
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #38

3. Яким був перший псевдонім Гоголя?
а) М.Яновський;
б) В.Алов;
в) Г.Кюхельгартен;
г) Тарас Бульба.
Перевірте свої знання
?


Слайд #39
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #39

4. Перший друкований твір Гоголя мав
назву:
а) «Сорочинський ярмарок»;
б) «Ганц Кюхельгартен»;
в) «Басаврюк»;
г) «Вечори на хуторі біля Диканьки».
Перевірте свої знання
?


Слайд #40
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #40

5. Цикл оповідань та повістей, до якого входить оповідання «Вечір проти Івана Купала» називається:
а) «Вечори на хуторі біля Диканьки»;
б) «Страшна помста»;
в) «Ніч перед Різдвом»;
г) «Сорочинський ярмарок».
Перевірте свої знання
?


Слайд #41
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #41

6. Оповідь в оповіданні «Вечір проти Івана Купала» ведеться від імені:
а) Рудого Панька;
б) Хоми Григоровича;
в) самого автора;
г) Терентія Коржа.
Перевірте свої знання
?


Слайд #42
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #42

7. Петро, аби одружитися з Пидоркою, збирався розбагатіти таким чином:
а) піти чумакувати;
б) продати батьківську хату;
в) заволодіти чужим майном;
г) іти в Крим та Туреччину, навоювати золота.
Перевірте свої знання
?


Слайд #43
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #43

8. До Петра повернулася пам'ять, коли:
а) йому допомогла знахарка;
б) він упізнав відьму;
в) він зустрів Басаврюка;
г) йому наснилися події купальської ночі.
Перевірте свої знання
?


Слайд #44
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #44

9. Басаврюк знову з'явився у селі:
а) після весілля Петра й Пидорки;
б) після того, як до Петра поверну- лася пам'ять;
в) після смерті Петра;
г) після смерті Пидорки.
Перевірте свої знання
?


Слайд #45
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #45

10. Після смерті чоловіка Пидорка:
а) вийшла заміж удруге;
б) втратила пам'ять;
в) пішла на заробітки;
г) стала черницею.
Перевірте свої знання
?


Слайд #46
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #46

11. Укажіть твір Гоголя не на українську тематику:
а) «Вечір проти Івана Купала»;
б) «Тарас Бульба»;
в) «Ревізор»;
г) «Ніч перед Різдвом».
Перевірте свої знання
?


Слайд #47
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #47

12. Назвіть твір, другий том якого Гоголь знищив:
а) «Вечори на хуторі біля Диканьки»;
б) «Вій»;
в) «Шинель»;
г) «Мертві душі».
Перевірте свої знання
?


Слайд #48
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #48

Композиція
Сюжет
а) експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка;
б) система образів-персонажів(групування персонажів)
Позасюжетні елементи
описи (портрет, пейзаж, інтер'єр тощо), діалоги, монологи, авторські відступи, вставні епізоди, пролог, епілог, обрамлення
Консультація з теорії літератури


Слайд #49
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #49

Обрамлення – особливий художній при-йом у творі, який за допомогою зв'язуваль-ної рамки – повтору на початку твору і в йо-го кінці тих самих рядків або того самого опису – більш яскраво розкриває головну думку.
Консультація з теорії літератури


Слайд #50
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #50

Оповідання – невеликий за обсягом прозо-вий художній твір, у якому змальовується одна чи кілька подій з життя головної дійової особи або кількох осіб. Воно має простий сюжет, який скла-дається переважно з однієї сюжетної лінії. Часто в оповіданні розповідь ведеться від першої особи.
Консультація з теорії літератури
Уперше твір було надруковано в журналі «Отечественные записки» під назвою «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Мало-российская повесть (из народного предания), рассказанная дьяч-ком Покровской церкви » (1830). Проте цей твір за жанром є опові-данням.


Слайд #51
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #51

Психологічний пейзаж – опис природи, який підкреслює або передає душевний стан персонажа.
Консультація з теорії літератури


Слайд #52
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #52

Романтизм – літературно-мистецький ме-тод і напрям у літературі й мистецтві пер-шої половини ХІХ ст. Визначальні риси ро-мантизму: народність, історизм, прийнят-тя буденності й звеличення людського духу, культ почуттів, захопленість фольк-лором, інтерес до фантастики.
Консультація з теорії літератури


Слайд #53
Презентація на тему «Микола Васильович Гоголь» (варіант 5) - Слайд #53

Голінько Юлія Анатоліївна,
вчитель української мови
та літератури
Черкаської гімназії №9 ім.О.М.Луценка
Микола Гоголь – єдиний письменник-
українець, творчість якого донедавна ви- вчалася тільки у курсі зарубіжної літера- тури. Цього року, згідно з програмою 12-річної школи, ми познайомилися і відкри-ли для себе нашого геніального земляка, вивчаючи українську літературу в 9 класі.
Цей матеріал є спробою збагнути і усвідомити особливості українського ху-дожнього мислення митця, національну природу його ранньої творчості. Споді-ваюся, що даний цифровий ресурс мак-симально забезпечить навчальний про-цес наочними засобами, інформаційними та дидактичними матеріалами, допоможе колегам якісно підготуватися до уроків, зацікавить учнів, сприятиме розвитку їхніх читацьких інтересів, спонукатиме до творчості.


Завантажити презентацію