Презентація на тему «Література Середньовіччя»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #1

Література Середньовіччя
(5-15 століття)


Слайд #2
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #2

Епоха Середньовіччя пов'язана з поширенням християнства на Заході, а на Сході – буддизму, мусульманства


Слайд #3
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #3

Ознаки епохи Середньовіччя
“велике переселення народів”
Докорінна зміна ставлення багатьох народів до релігійних вірувань
Поширення релігій на великі території
Величезні території та маси людей об”єднувалися спільними мовами
Відбувалися державотворчі й культуротворчі інтеграційні процеси


Слайд #4
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #4

ХРИСТИЯНСТВО
Основними догматами Християнства є віра у:
безсмертя душі;
загробне життя;
пекло і рай.
Р


Слайд #5
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #5

МУСУЛЬМАНСТВО
Мухаммед
Засновник мусульманства Мухаммед (арабською محمد‎), шанується як пророк, посланець Божий. Він жив у Мецці 570-632 рр.). Відповідно до мусульманської традиції, після проголошення або написання імені пророка, завжди говориться “Благословить його Аллах та вітає”. Мусульмани вважають окрім Мухаммеда божими пророками Мойсея (Мусу) та Ісуса (Ісу).


Слайд #6
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #6

БУДДИЗМ
Бронзова статуя Будди (Лаос)
В основі вчення буддизму лежить вчення про Чотири Благородні Істини: про страждання, їх причини, стан звільнення та про шлях до нього. Останній пов'язані з вирощуванням трьох чеснот: моральності, зосередження та мудрості. Це веде до нірвани – стану визволення від страждань.
Р


Слайд #7
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #7

Загальна характеристика культури доби Середньовіччя
Народність мистецтва ( мистецтво звернено до всього світу, до народу)
Вплив релігії (середньовічне мистецтво було символічним, релігійним, абстрактним;служило переважно для потреб церкви)
Теоцентрична система всесвіту (у центрі-Бог)
Уявлення про світ (земне життя-лише слабке відображення небесного і воно має менше значення, ніж загробне)
Протиріччя людської натури-конфлікт духовного і тілесного, драматизм її буття.
Ідея залежності людини від вищих сил, провидіння (людина перестала бути центром світобудови
Монументалізм, складність форм і стилів
Теми творчості митців: страждання. Самопожертва, материнська любов, прагнення до самовдосконалення, рицарська любов


Слайд #8
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #8

Середньовічний живопис


Слайд #9
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #9

Основні жанри середньовічної літератури


Слайд #10
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #10

У релігійних творах утверджувалися культ Бога, ідея залежності людини від божественної волі, норми релігійної моралі.
,
Релігійна література
(житія святих, містерії на біблійні сюжети ,псалми)


Слайд #11
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #11

Хроніка – літературний твір, в якому послідовно розкривається історія суспільних чи родинних подій за тривалий проміжок часу
В хроніках - факти з життя королів, знатних рицарів, феодалів.
Будувалися на основі принципу документалізму
Складалися при монастирях


Слайд #12
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #12

Середньовічний героїчний епос-
це фольклорні твори різних народів, які були створені в добу Середньовіччя.
Вони відображають в легендаризованій формі події загальнонаціонального значення, релігійну боротьбу, битви проти чужоземних загарбників.
Франція- “Пісня про Роланда” 1100р.
Німеччина-”Пісня про Нібелунгів” 1220р.
Іспанія – “Пісня про мого Сіда” 1140р.
Англія – балади про Робін Гуда 12 ст.
Україна – “Слово о полку Ігоревім” 1185-1187р


Слайд #13
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #13

Хроніки


Слайд #14
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #14

Риси середньовічного епосу:
Легендарне переосмислення історії, надання реальним фактам героїчного змісту, національного й релігійного пафосу
Автори-невідомі учасники чи очевидці конкретних історичних подій
Основна тема творів – боротьба проти зовнішніх ворогів.
Ідеї: служіння батьківщині, захист віри, об”єднання країни
Поєднання реальних історичних постатей із вигаданими персонажами
Герої-втілення народних ідеалів
Використання фантастики(віщі сни, гіперболізація)
Зв”язок з фольклором
Характерні художні засоби(опис батальних сцен, контрасти, символіка,постійні епітети, олюднення природи, повтори)


Слайд #15
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #15

Увага до світського життя людини, вільний стиль оповіді, жваві діалоги, психологічні портрети персонажів
“Роман про Трістана та Ізольду”
Рицарська література (12-13 ст.)


Слайд #16
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #16

Увага до світського життя людини, вільний стиль оповіді, жваві діалоги, психологічні портрети персонажів
“Роман про Трістана та Ізольду”
Рицарська література (12-13 ст.)


Слайд #17
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #17

Поезія трубадурів – поетів, що виконували свої твори під акомпанемент музичного інструменту
Оспівували радощі земного життя, шляхетні почуття, рицарське служіння “дамі серця”


Слайд #18
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #18

трубадур


Слайд #19
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #19

Поезія вагантів – мандрівних ченців, школярів, студентів
Вільнодумна, життєлюбна, іноді гостро сатирична лірика


Слайд #20
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #20

вагант


Слайд #21
Презентація на тему «Література Середньовіччя» - Слайд #21

Персько-таджикська поезія
Східна поезія – джерело мудрості
Особливістю лірики є проповідь права кожної людини на щастя, свободу, гідність, насолоду, пізнання істини
Філософський зміст.
Увага до внутрішнього світу людини
Рудакі
Омар Хайям
Гафіз


Завантажити презентацію