Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #1

АВАНГАРДИЗМ


Слайд #2
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #2

Авангардизм (від фр. Avant – попереу та garde – охорона) -
Термін на означення так званних “лівих течій” у мистецтві, радикальніших, ніж модернізм.


Слайд #3
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #3

ПЕРЕДУМОВИ ТА ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ


Слайд #4
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #4

Передумови та історія виникнення:
Поява авангардизму була зумовлена низкою історико-політичних, філософських і соціо-культурних причин.
З історико-політичного погляду – це ідея докорінної перебудови світу, і як її реальний прояв — російська революція 1917 p., аналогічне прагнення до перетворення мистецтва та світова війна, яка зумовила їхнє трагічне світовідчуття.
Росія, Україна, Білорусь дали світові видатнихтеоретиків і практиків авангардизму


Слайд #5
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #5

Передумови та історія виникнення:
З соціокультурного погляду, кардинальні зміни в науці (теорія відносності, квантова теорія, розщеплення атомного ядра), техніці та побуті (нові засоби пересування та зв'язку), прискорений темп і напруженість життя вимагали адекватного відображення в мистецтві.


Слайд #6
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #6

Передумови та історія виникнення:
У філософських та психологічних аспектах теорії авангарду Шопенгауера, Ф.Ніцше, А.Бергсона, К.Маркса, З Фройда, К. Г. Юнга суттєво змінили погляд на природу, сутність і призначення людини, а також роль та функції мистецтва в суспільстві.


Слайд #7
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #7

Передумови та історія виникнення:
Основним естетичним принципом авангардизму стала відмова від так званого традиційного мистецтва, що розвивалось з доби Відродження до кінця XIX ст., в якому домінували засади наслідування природи, відображення дійсності й більш-менш виражена моральна ідея. Це виявилось у навмисній формотворчості, нежиттєподібності,епатажі (хеппенінги дадаїстів).


Слайд #8
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #8

Авангардизм У мистецтві:


Слайд #9
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #9

Авангардизм У мистецтві:


Слайд #10
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #10

Авангардизм в образотворчому мистецтві


Слайд #11
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #11

Авангардизм в образотворчому мистецтві


Слайд #12
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #12

Російське мистецтво 1-ої чверті XX ст зробило значний внесок у розвиток авангардизму.


Слайд #13
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #13

В образотворчому мистецтві, авангардизм тісно переплітається з такими поняттями:


Слайд #14
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #14

АвангардизмВ ЛІТЕРАТУРІ


Слайд #15
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #15

Авангардизм в літературі:
Термін авангардизм щодо літератури вперше був використаний 1845 Г. Д. Лаверданом
У літературі сформувався принцип мозаїчності, колажу, монтажу
У поезії авангардистські тенденції найяскравіше проявились в Аполлінера, Л.Арагона. П.Елюара, В.Маяковського, В.Хлебнікова, та ін.


Слайд #16
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #16

Авангардизм в літературі:
Термін авангардизм щодо літератури вперше був використаний 1845 Г. Д. Лаверданом
У літературі сформувався принцип мозаїчності, колажу, монтажу
У поезії авангардистські тенденції найяскравіше проявились в Аполлінера, Л.Арагона. П.Елюара, В.Маяковського, В.Хлебнікова, та ін.


Слайд #17
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #17

Авангардизм в літературі:
Термін авангардизм щодо літератури вперше був використаний 1845 Г. Д. Лаверданом
У літературі сформувався принцип мозаїчності, колажу, монтажу
У поезії авангардистські тенденції найяскравіше проявились в Аполлінера, Л.Арагона. П.Елюара, В.Маяковського, В.Хлебнікова, та ін.


Слайд #18
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #18

Авангардизм в літературі:
Авангард в сучасних умовах набув вигляду неоавангарду. Породжений недолугими стереотипами імітат-літератури періоду соцреалізму, він спромігся розкрити потворні, нежиттєздатні її аспекти, цілком очевидну творчу безплідність. У цьому напрямі епатажна функція представників «Бу-Ба-Бу», «ЛуГоСаду», «нової літератури» та ін. досягла своєї мети. Однак невдовзі перетворилася на словесну, зумисне заземлену звульгаризовану гру, яка привертає увагу своїми парадоксальними формами.


Слайд #19
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #19

АвангардизмУМУЗИЦІ


Слайд #20
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #20

Музичний авангардизм:
Музичний авангардизм бере свій початок у 1920-х роках.
В 1940-х роках авангардизм став відправною точкою конкретної і стохастичної музики і серіалізму, в 1950-х для алеаторики і сонористики, авангард вважається витоком і для таких специфічних жанрів як інструментальний театр і геппенінг.


Слайд #21
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #21

Музичний авангардизм:
Найважливіші центри авангардної музики —
Берлін, Варшава, Донауешінген, Заґреб, Київ, Краніхштайн, Париж, Стокгольм та інші міста.
Представники повоєнного музичного авангардизму - 
Л. Беріо, Б. Мадерна, Л. Ноно (Італія), А. Пуссер (Бельгія), П. Булез, П. Шеффер (Франція), Д. Кейдж (США), Я. Ксенакіс (Греція), К. Пендерецький, Б. Шеффер (Польща), К. Штокгаузен, М. Каґель (Німеччина) та інші.


Слайд #22
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #22

Музичний авангардизм:
В українській музиці 20 ст. вирізняються 2 періоди активного захоплення ідеями авангардизму; 1920-ті — поч.1930-х та 1960-ті
В 1930-х - 1950-х роках музичний авангардизм в Україні не мав можливостей для розвитку
Лише в середині 1960-х років українські композитори отримують можливість вивчати авангардні здобутки західно-єворопейських композиторів.


Слайд #23
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #23

Музичний авангардизм:
До групи Київський авангард входили –
Л. Грабовський, В. Годзяцький, В. Сильвестров, Євген Станкович, Іван Карабиць.
Серед композиторів-авангардистів кінця XX - початку XXІ століття –
В. Загорцев, В. Рунчак, К. Цепколенко, О. Щетинський, Л. Юріна та інші.


Слайд #24
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 4) - Слайд #24


Завантажити презентацію