Презентація на тему «Антична література» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #1

Антична література —
еталон прекрасного


Слайд #2
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #2

Антична література вабила і вабить до себе високими гуманістичними ідеалами, героїзмом, красою слова, вишуканістю форми.


Слайд #3
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #3

Література є відображенням людського життя. З'явившись, вона в свою чергу діє в тому чи іншому напрямку на життя народу.


Слайд #4
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #4

Греко-римська література — антична


Слайд #5
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #5

Родове суспільство послуговувалося своєрідною ідеологією — міфологією, яка була водночас і фантастичними релігійними уявленнями, і спробами з допомогою багатих фантастикою міфів пізнати і пояснити навколишній світ.


Слайд #6
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #6

Антична література — велике багатство жанрових форм і стилістичних засобів, які згодом успішно засвоїли молоді європейські літератори.


Слайд #7
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #7

За час свого існування антична греко-римська і християнська літератури виробили неоціненні скарби, невмирущі духовні цінності, що лягли в основу всієї європейської культури і літератури.


Слайд #8
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #8

Прагнучи до широкого охоплення реального життя, відображаючи розмаїття соціально-історичної дійсності, змальовуючи людину в усій складності її зв'язків з природою та суспільством, грецька, римська та християнська літератури античності поставили проблеми, які залишаються і сьогодні вагомими і актуальними, не втрачають свого загальнолюдського значення.


Слайд #9
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #9

Ці літератури відкрили для людства невмирущі етичні цінності: добро, людяність і милосердя, любов до батьківщини, готовність до подвигу і самопожертви, мужність і незламність у боротьбі.


Слайд #10
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #10

В античній літературі знаходимо багато прикладів величі людського духу, поетизації високих людських чеснот.


Слайд #11
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #11

Біля витоків еллінської літератури стоїть загадкова й велична постать Гомера . Йому приписують авторство поем «Іліада» й «Одіссея».


Слайд #12
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #12

Ще однією причиною всесвітньої популярності античної літератури є її філософічність. Здобутки еллінської філософії є незаперечними, досить згадати імена Сократа й Платона, Геракліта й Піфагора.


Слайд #13
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #13

Творчість афінян Есхіла, Софокла й Еврипіда припадає на золоту добу давньогрецької літератури . Так , образ нескореного титана Прометея (трагедія Есхіла «Прометей закутий») згодом надихав багатьох письменників і мільйони борців проти національного, соціального та будь-якого іншого гніту.


Слайд #14
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #14

Важлива роль приділялася театру.


Слайд #15
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #15

Енеїда — епічний твір латинською мовою, автором якого є Вергілій.


Слайд #16
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #16

Завдяки надбанням культури і літератури античності почалася нова культурна епоха в Західній Європі — доба Відродження.


Слайд #17
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #17

Панує античний дух і в поемі «Фауст» — найвищому досягненні Гете. Сам сюжет цього твору своїми коренями сягає середньовічної античності.


Слайд #18
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #18

Згадаймо, скільки авторів, серед яких і українець І. Котляревський, зверталися і навіть переробляли на свій лад «Енеїду» Вергілія!


Слайд #19
Презентація на тему «Антична література» (варіант 2) - Слайд #19

Найголовнішою ж заслугою літератури й культури як греків, так і римлян є увага до людини, її внутрішнього світу й місця у світі, що її оточує.
«Дивних багато у світі див, найдивніше з них — людина...»


Завантажити презентацію