Презентація на тему «Дизайн» (варіант 6)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Дизайн» (варіант 6) - Слайд #1

Дизайн: конструювання, композиція та колір


Слайд #2
Презентація на тему «Дизайн» (варіант 6) - Слайд #2

Мета, завдання і значення дизайну як сучасного методу проектування.
Дизайн— це творча діяльність, метою якої є визначення певних якостей промислового виробу.
Дизайн, як творчий процес, можна поділити на:
художній дизайн (створення речей із точки зору естетичного сприйняття);
технічну естетику — наука про дизайн, за допомогою якої ураховують всі аспекти.


Слайд #3
Презентація на тему «Дизайн» (варіант 6) - Слайд #3

Професійні обов'язки дизайнера
Дизайнер — це фахівець, що відповідає за функціональний і естетичний рівень предметів та компонентів, створюючи певне середовище.
Дизайнер повинен працювати у творчій співдружності з іншими фахівцями, знаходити цілісне уявлення про майбутній виріб.


Слайд #4
Презентація на тему «Дизайн» (варіант 6) - Слайд #4

Художнє конструювання як практика дизайну. Композиція.
Художнє конструювання - творча проектна діяльність, направлена на вдосконалення людину наочного довкілля, що створюється засобами промислового виробництва.
В основі художньо-конструкторської діяльності лежить композиція. Композицією називають будь-який твір мистецтва, незалежно від його виду. Крім того, під композицією розуміємо творчий процес (компонування) — побудову художнього твору, об'єднання його частин в єдине ціле.


Слайд #5
Презентація на тему «Дизайн» (варіант 6) - Слайд #5

Види, категорії, засоби, властивості та якості композиції. Методи складання композиції.
система композиційних закономірностей, прийомів і засобів
Провідні поняття та положення
Композиційні закономірності
Композиційна якість
Гармонійність, співрозмірність, цілісність
Види композиції
Фронтальна, об'ємна, глибинно-про­сторова
Композиційні закони
Закон пропорційності, закон масшта­бу, закон контрасту
Композиційні прийоми
Ритм, симетрія, асиметрія, статика, динаміка, монохромія, поліхромія
Засоби виразності
Ажурність, пластика, текстура, фак­тура


Слайд #6
Презентація на тему «Дизайн» (варіант 6) - Слайд #6

Колір як елемент композиційної організації форм
Колір — це властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла. Кольори поділяють на дві важливі групи: хроматичні й ахроматичні.
Ахроматичні кольори
Хроматичні кольори


Слайд #7
Презентація на тему «Дизайн» (варіант 6) - Слайд #7

Поняття про кольорові гармонії, кольорове коло
Для визначення гармонійного сполучення різних кольорів використовують різні кольорові кола. Одним із найпоширеніших кольорових кіл є коло природних кольорів по Гьоте.


Слайд #8
Презентація на тему «Дизайн» (варіант 6) - Слайд #8

Основні закони кольорознавства
Для кожного хроматичного кольору можна знайти інший хроматичний, який при змішуванні з першим у певних пропорціях дає ахроматичний колір.
Змішування двох недодаткових хроматичних кольорів різних кольорових тонів дає новий кольоровий тон, що знаходиться на кольоровому колі на однаковій відстані від кольорів, що змішуються.
Результат змішування залежить від самих кольорів, але не від спектрального складу світлових потоків, що викликають ці кольори.


Слайд #9
Презентація на тему «Дизайн» (варіант 6) - Слайд #9

Висновки
Дизайн сьогодні — це провідна технологія у створенні будь-яких речей, починаючи від літаків та суден і завершуючи модельним одягом та побутовими приладами. Тому, дизайнер повинен працювати у творчій співдружності з іншими фахівцями, знаходити цілісне уявлення про майбутній виріб, прогнозувати можливі негативні наслідки від користування таким виробом людиною.
При проектуванні необхідно пам'ятати про особливості складання композиції та ураховувати кольорові гармонії.


Слайд #10
Презентація на тему «Дизайн» (варіант 6) - Слайд #10

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Завантажити презентацію