Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда»


Рейтинг презентації 4 на основі 4 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #1

Презентація на тему:
«Виштовхувальна сила.
Закон Архімеда»
Підготувала:Олійник А.С.


Слайд #2
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #2

МЕТА
Виявити існування сили, що виштовхує тіло з рідини;
Встановити від яких факторів залежить і від яких не залежить виштовхувальна сила;
Вияснити умови плавання тіл в залежності від густини тіла та рідини


Слайд #3
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #3

Відкрив закон видатний давньогрецький математик і механік Архімед.


Слайд #4
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #4

Відкрив закон видатний давньогрецький математик і механік Архімед.


Слайд #5
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #5

Історія відкриття закону
«Э-В-Р-И-К-А!»


Слайд #6
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #6

Закон Архімеда — основний закон гідростатики та аеростатики, згідно з яким на будь-яке тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі витисненої даним тілом рідини (газу) і за напрямом протилежна їй і прикладена у центрі мас витісненого об'єму рідини.


Слайд #7
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #7

Згідно із законом Архімеда вага всякого тіла в повітрі менша за вагу його в пустоті на величину, рівну вазі витісненого повітря.


Слайд #8
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #8

де F - виштовхувальна сила; pp - густина рідини; Vт -об'єм зануреного в рідину тіла або його частини.


Слайд #9
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #9

Залежність, виражена формулою для виштовхувальної сили, називається законом Архімеда, а сама виштовхувальна сила - силою Архімеда.
Якщо врахувати, що вага рідини Р—gm-ppgVт, то для розрахунку виштовхувальної сили можна застосовувати формулу.


Слайд #10
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #10

Якщо сила тяжіння тіла G більша виштовхувальної (Архімедової) сили Р, тобто G > P, то тіло тоне.
Якщо G = P, то тіло знаходиться в спокої на тій глибині, на яку воно занурено(плаває).
Якщо G< P, то тіло спливає, причому спливання припиниться тоді, коли виштовхувальна сила дорівнюватиме силі тяжіння тіла.
Сила тяжіння рідини в об'ємі рівному об'єму зануреної в неї частини тіла називається водовантажністю, а центр ваги цього об'єму — центром водовантажності.


Слайд #11
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #11

Якщо сила тяжіння тіла G більша виштовхувальної (Архімедової) сили Р, тобто G > P, то тіло тоне.
Якщо G = P, то тіло знаходиться в спокої на тій глибині, на яку воно занурено(плаває).
Якщо G< P, то тіло спливає, причому спливання припиниться тоді, коли виштовхувальна сила дорівнюватиме силі тяжіння тіла.
Сила тяжіння рідини в об'ємі рівному об'єму зануреної в неї частини тіла називається водовантажністю, а центр ваги цього об'єму — центром водовантажності.


Слайд #12
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #12

Архімедова сила
Залежить від:
1. Густини рідини
2. Об'єму тіла
Не залежить:
Форми тіла
Густини тіла


Слайд #13
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #13

Архімедова сила
Залежить від:
1. Густини рідини
2. Об'єму тіла
Не залежить:
Форми тіла
Густини тіла


Слайд #14
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #14

Проведемо дослідження:
В рідину занурено тіло в вигляді прямокутного паралелепіпеда висотою h і площею основи S
Різниця тисків на нижню і верхню грані є?Δp = p2 – p1 = ρgh.
Тому виштовхувальна сила буде направлена вгору, і її модуль рівний FA = F2 – F1 = SΔp = ρgSh = ρgV,
де V – об'єм витісненої тілом рідини,
а ρV – її маса


Слайд #15
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #15

Дослід, що підтверджує закон Архімеда
Візьмемо металеві циліндр і склянку, місткість якої дорівнює об'єму циліндра. Підвісимо їх разом до гачка динамометра і визначимо вагу циліндра і склянки. Тепер повністю зануримо циліндр у воду. Динамометр покаже зменшення ваги. Але якщо в склянку вщерть налити води, то покази динамометра відновляться. Отже, виштовхувальна сила дорівнює вазі води, об'єм якої дорівнює об'єму тіла. Якщо воду замінити насиченим розчином солі у воді, то виштовхувальна сила буде більшою, оскільки буде більшою вага рідини, об'єм якої дорівнює об'єму тіла


Слайд #16
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #16

Висновок:
сила Архімеда дорівнює добутку щільності рідини на коефіцієнт g і об'єм тіла


Слайд #17
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #17

Дякую за увагу!