Презентація на тему «Види правильних многогранників» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Види правильних многогранників» (варіант 2) - Слайд #1

Види правильнихмногогранників
Підготувала Драганчук Ольга


Слайд #2
Презентація на тему «Види правильних многогранників» (варіант 2) - Слайд #2

Правильним многогранником є многогранник, грані якого є правильними многокутниками з рівною кількістю сторін, а в кожній вершині многогранника сходиться однакова кількість ребер.


Слайд #3
Презентація на тему «Види правильних многогранників» (варіант 2) - Слайд #3

Існує п'ять типів
правильних
опуклих многогранників:
Тетраедр
Куб
Октаедр
Додекаедр
Ікосаедр.


Слайд #4
Презентація на тему «Види правильних многогранників» (варіант 2) - Слайд #4

У правильного многогранника:- усі ребра рівні;- усі двогранні кути, що містять дві грані зі спільним ребром, також рівні.


Слайд #5
Презентація на тему «Види правильних многогранників» (варіант 2) - Слайд #5

У правильного тетраедра всі чотири грані – рівносторонні трикутники. Кожна з його вершин є вершиною трьох трикутників. Сума плоских кутів при кожній із вершин дорівнює 180 градусам. Правильний тетраедр не має центра симетрії.
Тетраедр


Слайд #6
Презентація на тему «Види правильних многогранників» (варіант 2) - Слайд #6

У правильного октаедра всі вісім граней – рівносторонні трикутники. Кожна вершина октаедра є вершиною чотирьох трикутників. Сума кутів плоских кутів при кожній вершині дорівнює двомстам сорока градусам. Правильний октаедр має центр симетрії.
Октаедр


Слайд #7
Презентація на тему «Види правильних многогранників» (варіант 2) - Слайд #7

У правильного ікосаедра всі двадцять граней – рівносторонні трикутники. Кожна з вершин ікосаедра є вершиною п'яти трикутників. Сума плоских кутів при кожній з вершин ікосаедра дорівнює трьомстам градусам. Правильний ікосаедр має центр симетрії.
Ікосаедр


Слайд #8
Презентація на тему «Види правильних многогранників» (варіант 2) - Слайд #8

У куба всі шість граней – квадрати. Кожна з вершин куба є вершиною трьох квадратів. Сума плоских кутів при кожній з вершин куба дорівнює двомстам сімдесяти градусам. Куб має один центр симетрії.
Куб


Слайд #9
Презентація на тему «Види правильних многогранників» (варіант 2) - Слайд #9

У правильного додекаедра всі дванадцять граней – правильні п'ятикутники. Кожна з вершин додекаедра є вершиною трьох правильних п'ятикутників. Сума плоских кутів при кожній з вершин дорівнює трьомстам двадцяти чотирьом градусам. Правильний додекаедр має центр симетрії.
Додекаедр


Слайд #10
Презентація на тему «Види правильних многогранників» (варіант 2) - Слайд #10

Інших видів правильних многогранників НЕ існує. Не існує правильного многогранника, гранями якого є правильні шестикутники, семикутники і взагалі n-кутники з кількістю сторін, більшою за п'ять.