Презентація на тему «Тиждень математики»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Тиждень математики» - Слайд #1

Тиждень математики


Слайд #2
Презентація на тему «Тиждень математики» - Слайд #2

Означення
 Математика - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істинии (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння — геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл. 


Слайд #3
Презентація на тему «Тиждень математики» - Слайд #3

Піфагор
 
Піфагор увів загальновизнаний тепер дедуктивний метод, суть якого полягає в тому, що, крім невеликої кількості прийнятих без доведень первісних положень, які називаються аксіомами, всі інші твердження математики виводяться логічними міркуваннями.


Слайд #4
Презентація на тему «Тиждень математики» - Слайд #4

Евклід
Величезне значення діяльності Евкліда у тому, що він підсумував і узагальнив всі попередні досягнення грецької математики і створив фундамент для її дальшого розвитку.


Слайд #5
Презентація на тему «Тиждень математики» - Слайд #5

Цифри народів світу


Слайд #6
Презентація на тему «Тиждень математики» - Слайд #6

Математичний кросворд
По горизонталі:
1. Розділ математики, що вивчає властивості дій над різноманітними величинами і розв'язки рівнянь, пов'язаних з цими діями.  
2. Графік лінійної функції.                       
3. Розв'язок рівняння. 
 4.  Рівність правильна при будь-яких  значеннях змінних, що входять до неї.
 5. Французький філософ, фізик, фізіолог, математик, основоположник аналітичної геометрії, запровадив сучасну систему координат. 
6. Вираз, який є сумою кількох одночленів. 
7. Незалежна змінна. 
По вертикалі:
8. Добуток   множників, кожний з яких дорівнює   називають … числа   з натуральним показником. 
9. Величина, що стоїть під знаком даної функції (тобто величина, від значень якої залежать значення функції). 
10. Грецького походження, означає "шар".             1
1. Син зороастрійського жерця, автор твору «Коротка книга про обчислення аль-джабра і аль-мукабале», що мав великий вплив на європейську науку і породив ще один сучасний термін «алгебра» - аль- … . 
12. Буква у математичному виразі , які  можна заміняти довільними числами. 


Слайд #7
Презентація на тему «Тиждень математики» - Слайд #7

Математичний кросворд


Слайд #8
Презентація на тему «Тиждень математики» - Слайд #8

Крилаті вислови
Математика — цариця всіх наук. її улюблениця — істина, її вбрання — простота і ясність. Палац цієї володарки оточено тернистими заростями, і, щоб досяг­ти його, кожному доводиться пробиратися крізь хащі. Випадковий мандрівник не виявить у палаці нічого привабливого. Краса його відкривається лише розуму, що любить істину і загартований в боротьбі з трудно­щами, і такому, який свідчить про незвичайну схиль­ність людини до заплутаних, але невичерпних і під­несених розумових насолод.
                       Ян. Снядецький


Завантажити презентацію