Презентація на тему «Симетрія» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Симетрія» (варіант 2) - Слайд #1

Симетрія
Виконала
Учениця 11-А класу
Муригіна Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Симетрія» (варіант 2) - Слайд #2

Симетрія (від грец. συμμετρεῖν — міряти разом) — властивість об'єкта відтворювати себе при певних трансформаціях, які називаються операціями симетрії. Симетрія — передусім геометричне поняття, однак воно застосовується також щодо негеометричних об'єктів у математиці загалом, інших науках: фізиці, хімії, біології, і в інших галузях людської діяльності: філософії, естетиці, соціології, мистецтві тощо.
Відсутність симетрії називають асиметрією. З другого боку, термін антисиметрія описує своєрідний вид симетрії.


Слайд #3
Презентація на тему «Симетрія» (варіант 2) - Слайд #3

Дзеркальна симетрія
Дзеркальною називається симетрія щодо операції відбиття відносно площини або, в планіметрії, лінії. У планіметрії цей тип симетрії називають осьовою.
                                 
Ілюстрація дзеркальної симетрії


Слайд #4
Презентація на тему «Симетрія» (варіант 2) - Слайд #4

Центральна симетрія
Геометрична фігура має центральну симетрію щодо певної точки, яка називається центром симетрії, якщо для будь-якої точки фігури існує інша точка, розташована на лінії, що сполучає дану точку з центром, з іншого боку від центра на однаковій відстані.
У планіметрії, для двовимірної фігури, центральна симетрія еквівалентна існуванню осі обертання другого порядку, тобто симетрії щодо повороту на 180°. У стереометрії, для тривимірної фігури, центральна симетрія є симетрією щодо складеної операції — повороту на 180° щодо довільної осі, яка проходить через центр симетрії, та дзеркального відбиття в площині, перпендикулярній цій осі.


Слайд #5
Презентація на тему «Симетрія» (варіант 2) - Слайд #5

Ілюстрація центральної симетрії


Слайд #6
Презентація на тему «Симетрія» (варіант 2) - Слайд #6

Симетрія в біології
Симетричність — найважливіша характеристика будови тіла тварин, це властивість організму складатися із частин, які дзеркально повторюються і розташовані уздовж уявної площини, що проходить крізь тіло. Тип симетрії визначає не лише загальну будову тіла, а можливість розвитку систем органів тварини. Якщо тіло тварини можна уявно поділити на дві половини, праву та ліву, то таку тварину називають двобічносиметричною. Цей тип симетрії властивий переважній більшості видів тварин, а також людині. Якщо тіло тварини можна уявно поділити не однією, а кількома площинами симетрії (уявними дзеркалами) на рівні частини, то таку тварину називають радіально-симетричною. Цей тип симетрії трапляється значно рідше. Радіально-симетричні тварини мають простішу будову, пересуваються повільно — повзанням. У таких тварин відсутні високорозвинені органи чуття та складні системи органів. Незначна їх рухливість, пасивний спосіб життя не сприяють розвитку систем органів і вдосконаленню нервової регуляції організму.


Слайд #7
Презентація на тему «Симетрія» (варіант 2) - Слайд #7

Осьова симетрія
Центральна симетрія


Слайд #8
Презентація на тему «Симетрія» (варіант 2) - Слайд #8

Осьова симетрія в Зоології


Слайд #9
Презентація на тему «Симетрія» (варіант 2) - Слайд #9

Симетрія в архітектурі
Симетрія споруди зв'язується з організацією його функцій . Проекція площині симетрії - вісь будівлі - визначає зазвичай розміщення головного входу і початок основних потоків руху.Кожна деталь в симетричній системі існує як двійник своєї обов'язкової парі , розташованої по інший бік осі , і завдяки цьому вона може розглядатися лише як частина цілого.Найбільш поширена в архітектурі дзеркальна симетрія . Їй підпорядковані будівлі Древнього Єгипту і храми античної Греції , амфітеатри , терми , базиліки і тріумфальні арки римлян , палаци і церкви Ренесансу , так само як і численні споруди сучасної архітектури.


Слайд #10
Презентація на тему «Симетрія» (варіант 2) - Слайд #10

Людина - істота симетрична
Ніхто не засумнівається , що зовні людина побудований симетрично :
лівій руці завжди відповідає права обидві руки зовсім однакові. Але схожість між нашими руками , вухами , очима і іншими частинами тіла таку ж, як між предметом і його відображенням у дзеркалі.


Слайд #11
Презентація на тему «Симетрія» (варіант 2) - Слайд #11

Численні вимірювання параметрів обличчя у чоловіків і жінок показали , що права його половина в порівнянні з лівої , має більш виражені поперечні розміри , що надає особі більш грубі риси, властиві чоловічій статі . Ліва половина обличчя має більш виражені поздовжні розміри , що надає йому плавність ліній і жіночність. Цей факт пояснює переважне бажання осіб жіночої статі позувати перед художниками лівою стороною особи , а осіб чоловічої статі - правою.