Презентація на тему «Призма» (варіант 2)


Рейтинг презентації 3 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #1

Призма
Пошукова робота
Виконав учень 11-го класу –
Петрунецький В.Д.
Парище - 2014


Слайд #2
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #2

Призма
Багатогранник, складений із двох рівних багатокутників
A1A2 ... An і B1B2 ... Bn,
розташованих
в паралельних площинах, і n паралелограмів, називається призмою


Слайд #3
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #3

Багатокутники A1A2 ... An і B1B2 ... Bn називаються основами призми,
а паралелограми– бічними гранями призми


Слайд #4
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #4

Бокові ребра призми
Відрізки A1B1, A2B2, … , AnBn називаються бічними ребрами призми
Бічні ребра призми рівні і паралельні


Слайд #5
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #5

Призму з основами A1A2 ... An і B1B2 ... Bn позначають A1A2 ... AnB1B2 ... Bn і називають n-кутною призмою


Слайд #6
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #6

Висота призми
Перпендикуляр, проведений з якої-небудь точки одної основи до площині іншої основи, називається висотою призми


Слайд #7
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #7

Пряма і похила призми
Якщо бічні ребра призми перпендикулярні до основи, то призма називається прямою,
в іншому випадку - похилою
Висота прямої призми дорівнює її бічному ребру


Слайд #8
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #8

Правильна призма
Пряма призма називається правильною, якщо в її основі - правильні багатокутники
У правильної призми всі бічні грані - рівні прямокутники


Слайд #9
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #9

Правильні призми


Слайд #10
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #10

Паралелепіпед
Якщо основи призми - паралелограми, то призма є паралелепіпедом
У паралелепіпедіа всі грані є паралелограмами


Слайд #11
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #11

Діагоналі призми
Діагоналлю призми називається відрізок, що з'єднує дві вершини, що не належать одній грані


Слайд #12
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #12

Діагоналі паралелепіпеда
Діагоналі паралелепіпеда перетинаються в одній точці і діляться цією точкою навпіл


Слайд #13
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #13

Діагональні перетини призми
Перетини призми площинами, що проходять через два бічних ребра, які не належать одній грані, називаються діагональними перерізами
Діагональні перетини призми називаються паралелограмами


Слайд #14
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #14

Діагональні перетини призми


Слайд #15
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #15

Площею повної поверхні призми називається сума площ всіх її граней
Площею бічної поверхні призми називається сума площ її бічних граней
Площа поверхні призми


Слайд #16
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #16

Теорема про площу бічної поверхні прямої призми
Теорема.
Площа бічної поверхні прямої призми дорівнює добутку периметра основи на висоту призми


Слайд #17
Презентація на тему «Призма» (варіант 2) - Слайд #17