Презентація на тему «Означення конуса»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #1

Означення конуса.


Слайд #2
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #2

Круговим конусом називається тіло обмежене кругом – основою конуса, і конічною поверхнею, утвореною відрізками, які з'єднують точку - вершину конуса, із всіма точками круга, які обмежують основу конуса.


Слайд #3
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #3

Елементи конуса.


Слайд #4
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #4

Прямий круговий конус.
Круговий конус називається прямим, якщо його висота попадає в центр круга.


Слайд #5
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #5

Всі твірні конуса рівні між собою і складають один кут з основою.


Слайд #6
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #6

Чому дорівнює кут між твірною і основою конуса, якщо відомо кут між висотою і твірною.
?
650


Слайд #7
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #7

Конус можна отримати, обертаючи прямокутний трикутник навколо одного із катетів. При цьому вісь обертання буде пряма, яка містить висоту конуса. Ця прямая так і називається – віссю конуса.


Слайд #8
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #8

Конус утворено при обертанні прямокутного трикутника
S = 14. Радіус основи конуса - 4. Знайдіть висоту цього конуса.
?
7


Слайд #9
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #9

Вписана і описана піраміди.
Пірамідою, вписаною в конус, називається така піраміда, основа якої – многокутник, вписаний в основу конуса, а вершина співпадає з вершиною конуса.


Слайд #10
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #10

Піраміда називається описаною навколо конуса, якщо її основа – це многокутник, описаний навколо основи конуса, а вершина співпадає з вершиною конуса.
Вписана і описана піраміди.


Слайд #11
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #11

Навколо конуса описана правильна чотирикутна піраміда. Радіус основи і твірна конуса відомі. Знайдіть бічне ребро піраміди.
?
2√2


Слайд #12
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #12

Площа бічної поверхні конуса дорівнює половині добутку довжини круга основи на твірну.
R – радіус основи конуса,
l – твірна конуса.
Sбіч= π Rl


Слайд #13
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #13

Нехай конус буде отримано обертанням прямокутного трикутника з відомими катетами. Знайдіть бічну поверхню конуса.
?
20π


Слайд #14
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #14

Розгортка конуса.
Розгортка конуса – це круговий сектор. Його можна розглядати як разгортку бічної поверхні вписаної правильної піраміди, у якої число бічних граней збільшується.


Слайд #15
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #15

За даними рисунка визначте, чому дорівнює кут розгортки цього конуса. Відповідь дайте в градусах.
?
720


Слайд #16
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #16

Дано: півкруг радіусом R = 8.
Знайти: Н, β ( кут між твірною і основою.)
Задача.


Слайд #17
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #17

Дано: півкруг радіусом R = 8.
Знайти: Н, β ( кут між твірною і основою.)
Задача.


Слайд #18
Презентація на тему «Означення конуса» - Слайд #18

2) Знайдіть висоту конуса, використовуючи означення тангенса кута в прямокутному трикутнику.