Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2)


Рейтинг презентації 4.33 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #1

Математичне моделювання
Алєксєєнко Вероніка
Жуковська Тетяна


Слайд #2
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #2

Що таке модель?
Модель (від лат. modulus — міра, зразок, норма) — це прообраз, опис або зображення якогось об'єкта.


Слайд #3
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #3

Основні властивості моделей


Слайд #4
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #4

Класифікація моделей


Слайд #5
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #5

Класифікація моделей


Слайд #6
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #6

Моделювання
Моделювання  — це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю).
Моделювання — це процес створення та дослідження моделі, а модель — засіб, форма наукового пізнання.


Слайд #7
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #7

Моделювання
Моделювання  — це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю).
Моделювання — це процес створення та дослідження моделі, а модель — засіб, форма наукового пізнання.


Слайд #8
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #8

Моделювання
Моделювання  — це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю).
Моделювання — це процес створення та дослідження моделі, а модель — засіб, форма наукового пізнання.


Слайд #9
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #9

Моделювання
Моделювання  — це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю).
Моделювання — це процес створення та дослідження моделі, а модель — засіб, форма наукового пізнання.


Слайд #10
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #10

Математична модель
Математична модель — це модель, що описує об'єкт, явище чи процес мовою математики.


Слайд #11
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #11

Основні етапи математичного моделювання


Слайд #12
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #12

Комп'ютерна модель
Комп'ютерна модель — це модель (математична чи інформаційна), реалізована за допомогою програмних засобів.
Для обробки комп'ютерних моделей використовуються існуючі програмні додатки (математичні пакети, електронні таблиці, графічні редактори тощо) або розробляються оригінальні програми за допомогою мов програмування (Ваsіс, Раsсаl, Dеlphi, С++ )


Слайд #13
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #13

Створення комп'ютерної моделі
 
Постановка задачі
Опис
Мотивація
Попередній аналіз
 
 
Розробка моделі
Виділення суттєвих факторів
Створення алгоритму
Вибір ПЗ
Програмування
 
Комп'ютерний
експеримент
Тестування моделі
Налагодження моделі
Розрахунок моделі при різноманітних вхідних даних
 
Аналіз результатів


Слайд #14
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #14

Створення комп'ютерної моделі
 
Постановка задачі
Опис
Мотивація
Попередній аналіз
 
 
Розробка моделі
Виділення суттєвих факторів
Створення алгоритму
Вибір ПЗ
Програмування
 
Комп'ютерний
експеримент
Тестування моделі
Налагодження моделі
Розрахунок моделі при різноманітних вхідних даних
 
Аналіз результатів


Слайд #15
Презентація на тему «Математичне моделювання» (варіант 2) - Слайд #15

Дякуємо за увагу!
=)