Презентація на тему «Математична статистика»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Математична статистика» - Слайд #1

Математична статистика


Слайд #2
Презентація на тему «Математична статистика» - Слайд #2

Математична статистика-це наука,в якій досліджуються кількісні характеристики масових явищ.


Слайд #3
Презентація на тему «Математична статистика» - Слайд #3

Приклад. Із 87 дев'ятикласників однієї школи 7 мають оцінки,що відповідають І рівню навчальних досягнень,33-ІІ,31-ІІІ і 16-ІV рівню. Це кількісні характеристики проведеної контрольної роботи. Їх можна подати у вигляді таблиці або діаграми.
Рівень навчальних досягнень
І
ІІ
ІІІ
ІV
Кількість учнів
7
33
31
16


Слайд #4
Презентація на тему «Математична статистика» - Слайд #4

Частотні таблиці-це таблиці у статистиці,в яких числа другого рядка частоти.
Гістограми-це стовпчасті діаграми у статистиці.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
1000
1200
1750
2100
КІЛЬКІСТЬ РОБІТНИКІВ
100
54
32
29


Слайд #5
Презентація на тему «Математична статистика» - Слайд #5

Відносна частота значення вибірки-це відношення частоти значення до кількості усіх значень вибірки,виражене у відсотках.
Вибірка-це формулювання скінченої сукупності незалежних результатів спостережень.


Слайд #6
Презентація на тему «Математична статистика» - Слайд #6

Мода вибірки-це те її значення,яке трапляється найчастіше.Медіана вибірки-це число,яке “поділяє” навпіл упорядковану сукупність усіх значень вибірки.Середнє значення Вибірки-СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ УСІХ ЇЇ ЗНАЧЕНЬ.
Вибірки характеризують центральними тенденціями:модою,медіаною,середнім значенням.