Презентація на тему «Координати на площині. Відстань середини відрізків»


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Координати на площині. Відстань середини відрізків» - Слайд #1

Координати на площині Відстань середини відрізків
учениці 10-а класу
КЗО ДСЗШ №147
ім. В. Чорновола
Чернобривець Юлії


Слайд #2
Презентація на тему «Координати на площині. Відстань середини відрізків» - Слайд #2

Х
о
У
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-4
-5
-6
-3
6
-7
7
-6
-7
Координатна площина-це площина, на якій зображено дві взаємно перпендикулярні координатні прямі зі спільним початком відліку.
Вісь Оу-
вісь ординат
Вісь Ох-
вісь абсцис


Слайд #3
Презентація на тему «Координати на площині. Відстань середини відрізків» - Слайд #3

Координати точки на площині ху називають декартовими координатами
(на честь французького математика
Рене Декарта)
Х
о
У
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-4
-5
-6
-3
6
-7
7
6
-6
-7
А (2;3)
В (1;-3)
І(+;+)
ІІ(-;+)
ІІІ(-;-)
ІV(+;-)
х – абсциса точки
у – ордината точки


Слайд #4
Презентація на тему «Координати на площині. Відстань середини відрізків» - Слайд #4

Х
о
У
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-4
-5
-6
-3
6
-7
7
6
-6
-7
А(1; 2),
В(-1; 0),
С(0; 4),
D(2; -5),
F(-2; 3),
K(-1; -1),
L(4; 0),
M(0; -4),
P(0; 0).
Побудуйте точки за вказаними
координатами:
А
В
С
D
F
K
L
M
P


Слайд #5
Презентація на тему «Координати на площині. Відстань середини відрізків» - Слайд #5

ВІДСТАНЬ МІЖ ДВОМА ТОЧКАМИ
Х
о
У
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-4
-5
-6
-3
6
-7
7
6
-6
-7
А (х₁;у₁)
В (х₂;у₂)
Відстань між двома точками дорівнює кореню квадратному із суми квадратів різниць їх відповідних координат.


Слайд #6
Презентація на тему «Координати на площині. Відстань середини відрізків» - Слайд #6

Знайдіть відстань між точками:
Х
о
У
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-4
-5
-6
-3
6
-7
7
6
-6
-7
С(-1; 2) і В(4;-3)
С
В


Слайд #7
Презентація на тему «Координати на площині. Відстань середини відрізків» - Слайд #7

Вершинами трикутника є точки А(-1;3), В(5;9), С(6;2). Доведіть, що трикутник-рівнобедрений.
ВС=АС, АВС- рівнобедрений.


Слайд #8
Презентація на тему «Координати на площині. Відстань середини відрізків» - Слайд #8

Координати середини відрізка
Х
о
У
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-4
-5
-6
-3
6
-7
7
6
-6
-7
А (х₁;у₁)
В (х₂;у₂)
Якщо А(х₁;у₁) і В(х₂;у₂) –кінці
відрізка АВ,
а С(х;у)-його середина, то
, а
Кожна координата середини відрізка дорівнює півсумі відповідних координат його кінців.


Слайд #9
Презентація на тему «Координати на площині. Відстань середини відрізків» - Слайд #9

Знайдіть координати середини відрізка ВС, якщо В(5;4), С(3;2)
О(4;3)-середина ВС


Слайд #10
Презентація на тему «Координати на площині. Відстань середини відрізків» - Слайд #10

При якому значенні х відстань між точками С(3;-2) і Д(х;-1) дорівнює 5?
х-3=4, х=7