Презентація на тему «Координатна площина»


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Координатна площина» - Слайд #1

КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА


Слайд #2
Презентація на тему «Координатна площина» - Слайд #2

Визначити місцезнаходження об'єкта – означає надати таку інформацію, за якою його можна знайти однозначно: - номер квартири і будинку; - широту і довготу на географічній карті; - номер ряду і місця в кінотеатрі.


Слайд #3
Презентація на тему «Координатна площина» - Слайд #3

Системи координат оточують нас всюди :
- З допомогою координатної сітки пілоти, моряки визначають місцезнаходження
об'єктів ;
- використовуються на туристичних схемах
для пошуку визначних місць або потрібної вулиці;
- при астрономічних спостереженнях координатна сітка використовується
для складання зоряних і географічних карт.


Слайд #4
Презентація на тему «Координатна площина» - Слайд #4

  Ті, хто в дитинстві грав в морський бій, також пам'ятають, що кожна клітинка на гральному полі визначалась двома координатами - буквою і цифрою. Те ж можна сказати і про гру в шахи.
а
в
d
с
е
f
к
l
m
n
1
2
3
4
5
6
7
9 10
8


Слайд #5
Презентація на тему «Координатна площина» - Слайд #5

Більш ніж за 100 років до н.е грецький вчений Гіппарх запропонував опоясати на карті земну кулю паралелями и меридіанами та ввести зараз добре відомі географічні координати: широту та довготу і позначити їх числами.


Слайд #6
Презентація на тему «Координатна площина» - Слайд #6

У II віці н.е. відомий древньогрецький астроном Клавдій Птоломей вже користувався довготою і широтою в якості географічних координат.


Слайд #7
Презентація на тему «Координатна площина» - Слайд #7

В ХIV столітті французький вчений Оресле по аналогії з географічними координатами створив координатну площину. Він розмістив на площині прямокутну сітку і назвав широтою і довготою те, що зараз ми називаємо абсцисою і ординатою. Терміни абсциса і ордината були введені в використання Лейбніцем в XVII столітті. Та основна роль в створенні методу координат належить французькому вченому Рене Декарту.


Слайд #8
Презентація на тему «Координатна площина» - Слайд #8

Рене Декарт (1596-1650) французький філософ і математик, ввів поняття координатної площини, тому її часто називають декартовою системою координат.


Слайд #9
Презентація на тему «Координатна площина» - Слайд #9

Терміни «абсциса» , «ордината», «координати»
першим почав використовувати в кінці 17 століття Готфрід Вільгельм Лейбніц.


Слайд #10
Презентація на тему «Координатна площина» - Слайд #10

1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
-5
Х
Вісь абсцис
1
2
3
4
-1
-2
-3
-4
У
В
і
с
ь
о
р
д
и
н
а
т
Початок відліку
ІІ чверть
( - ; + )
І чверть
( + ; + )
ІІІ чверть
( - ; - )
ІV чверть
( + ; - )
Прямокутна система координат


Слайд #11
Презентація на тему «Координатна площина» - Слайд #11

Побудова точок на координатній площині
Як побудувати точку М(3;-2).
На осі абсцис знайти точку, координата якої 3.
Через неї провести пряму, перпендикулярну осі абсцис.
На осі ординат знайти точку, координата якої -2.
Через неї провести пряму, перпендикулярну осі ординат.
Точка перетину проведених прямих і є шукана точка М з координатами (3 ;-2 ).
Число 3 називають абсцисою точки М, число -2 – ординатою точки М.
Абсциса завжди ставиться на перше місце, а ордината – на друге.
Які координати має точка N?


Слайд #12
Презентація на тему «Координатна площина» - Слайд #12

Дякую за співпрацю ідо зустрічі !