Презентація на тему «Геометрична оптика»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #1

Геометрична оптика


Слайд #2
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #2

Геометрична оптика


Слайд #3
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #3

Геометрична оптика


Слайд #4
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #4

Геометрична оптика


Слайд #5
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #5

ОСНОВУ геометричної оптики утворюють чотири закони:
Закон прямолінійного поширення світла
Закон незалежності світлових променів
Закон відбивання світла
Закон заломлення світла


Слайд #6
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #6

Закон поширення світла в однорідному середовищі.
Доведення прямолінійності поширення променів світла


Слайд #7
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #7

A1
A
B1
B
C
D
M
N
A2
B2
α
γ
α
γ
Отже,
Δ DAB ~ Δ CBA
( AB – спільна сторона, кути D і C рівні як прямокутні ),
з чого слідує
Застосування принципу Гюйгенса при виведенні законів геометричної оптики
Закони відбивання світла на непрозорій межі двох середовищ.


Слайд #8
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #8

Види відбивання світла.
Дзеркальне відбивання
Дифузне (розсіяне)
відбивання


Слайд #9
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #9

A1
A
B1
B
C
D
M
N
A2
B2
α
β
α
β
Закони заломлення світла на прозорій межі двох середовищ (ρ1<ρ2)


Слайд #10
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #10

A1
A
B1
B
C
D
M
N
B2
α
β
α
β
A2
Закони заломлення світла на прозорій межі двох середовищ (ρ1>ρ2)


Слайд #11
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #11

Приклади проходження світла через межі кількох середовищ.
α
α
Хід світлового променя через призму
α1
β2
β1
α2
Хід світлового променя через плоскопаралельну пластину


Слайд #12
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #12

Дисперсія світла.


Слайд #13
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #13

Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень у лінзах
Лінзою називають прозоре тіло, обмежене з обох боків сферичними поверхнями (одна з поверхонь може бути плоскою). Розрізняють такі лінзи як показано : а - двовипукла, б - плоско-опукла, в - двоввігнута, г - плоско-ввігнута, д - опукло-ввігнута,
Опуклі
Вгнуті


Слайд #14
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #14

Вгнуті лінзи. Розсіювальні


Слайд #15
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #15

Опуклі лінзи. Збиральні


Слайд #16
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #16

Оптична сила лінзи
1 дптр - діоптрій


Слайд #17
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #17

Лінза є головною частиною багатьох оптичних приладів (фотоапаратів, проекційних апаратів, телескопів, біноклів, підзорних труб, лупи, мікроскопа), ока людини або тварин.


Слайд #18
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #18

Чудесный дар природы вечной,Дар бесценный и святой. В нём источник бесконечный Наслажденья красотой.
Солнце, небо, звёзд сиянье,Море в блеске голубом,Всю природу и созданиеМы лишь в свете познаём.


Слайд #19
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #19

Гюйгенс Хрістіан (1629-1695) - голландський фізик і математик, творець першої хвильової теорії світла. Основи цієї теорії Гюйгенс виклав у «Трактаті про світло» (1690). Математичні роботи Гюйгенса стосувалися дослідження конічних перетинів, циклоїди і інших кривих. Йому належить одна з перших робіт з теорії ймовірності. За допомогою вдосконаленої їм астрономічної труби Гюйгенс відкрив супутник Сатурна Титан.


Слайд #20
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #20

ДЗЕРКАЛА. ВІДБИВАННЯ СВІТЛА


Слайд #21
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #21

ДЗЕРКАЛА. ВІДБИВАННЯ СВІТЛА


Слайд #22
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #22

ПЛОСКЕ ДЗЕРКАЛО


Слайд #23
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #23

ПЛОСКЕ ДЗЕРКАЛО


Слайд #24
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #24

зберігає симетрію
змінює право наліво, ліво направо
 
Властивості дзеркала:


Слайд #25
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #25

ДЗЕРКАЛЬНІ ПОВЕРХНОСТІ:


Слайд #26
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #26

ЗАДАЧІ
Знайти положення зображення предмета яке дає збиральна лінза з фокусною відстанню 5 см, якщо предмет знаходиться на відстані 3 см від лінзи.
ДАНО:
F = 5 см
d = 3 см
f - ?
СI Розв'язання
5*м
 
3*м
 
= +
 
F =
 
Fd + Ff = df
Fd = df- Ff
f =
 
f = м = -0,075
 
[ f ] = =
 
ВІДПОВІДЬ: f = -0,075 м.


Слайд #27
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #27

Промінь падає під кутом 50° на скляну пластинку (n = 1,5) завтовшки 4 см з паралельними гранями. Визначить зміщення променя, який вийшов з пластини.
Дано:
ἁ = 50°
h = 4 см
n = 1,5
d - ?
СІ Розв'язання
4*м
 
= n;
 
 
; AB=
 
= =
 
d=
 
=
 
; 50°-31°=19°
 
d=4*=4*= 1,5
 
d=1,5 см
ВІДПОВІДЬ : d=1,5 см


Слайд #28
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #28

Висота палі моста 10 м. Глибина водоймища 6м. яка довжина тіні від палі на дні водоймища, якщо кут падіння променів 50°?
Дано: Розв'язання
H=10м
h=6м
α=50°
L - ?
L=DF+FB;
 
DF= = n
 
;
 
DF=6*0,7=4,2(м)
FB= tg
 
AC=H-h; FB=AC*tg= (H-h ) tg
 
FB=4*tg50°=4*1,192=4,8м
L= 4,2+4,8 м = 9м
ВІДПОВІДЬ: L= 9 м


Слайд #29
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #29

Відбивання
світла


Слайд #30
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #30

Відбивання
світла


Слайд #31
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #31

Яке явище тут спостерігаємо?


Слайд #32
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #32

Яке явище тут спостерігаємо?


Слайд #33
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #33

Показник
заломлення


Слайд #34
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #34

Повне відбивання
світла


Слайд #35
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #35

У СВІТІ ЦІКАВОГО
Здається, що зображення опукле і лінії нерівні? Помилочка вийшла. Всі лінії паралельні і рівні.


Слайд #36
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #36

Чи знаєте Ви У природі існує декілька видів грибів, що яскраво сяють!


Слайд #37
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #37

Око бджоли
Бджола чітко розрізняє форму, розміри й швидкість об'єкта, що промайнув поблизу неї.
Око бджоли сприймає ультрафіолетове випромінювання.
Бджола відрізняє площину поляризації світла,
що розсіяне в небі і це дає їй змогу орієнтуватися
в просторі.


Слайд #38
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #38

Око як оптична система
Що спільного у ока та фотоапарата?


Слайд #39
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #39

Особливості ока
Око являє собою оптичну систему. Це кулясте тіло діаметром 25 мм і масою 8 г.
Оптична сила ока при розслабленому очному м'язі становить 59 дптр, при максимальній напрузі м'яза – 70 дптр.
Здатність ока пристосовуватися до різної яскравості предметів, що спстерігаються називається адаптацією.
Здатність кришталика змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до предмета, який розглядаємо називається акомодацією.


Слайд #40
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #40

Вади зору
Короткозорість - це вада зору, у разі якої фокус оптичної системи ока в спокійному стані розташований перед сітківкою.
Короткозорість коригується носінням окулярів із розсіювальними лінзами.


Слайд #41
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #41

Вади зору
Далекозорість – це вада зору, у разі якої фокус оптичної системи ока в спокійному стані розташований за сітківкою.
Далекозорість коригується носінням окулярів зі збиральними лінзами.


Слайд #42
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #42

Цікаво
Око жаби – обирає лише ту інформацію, яка становить інтререс.
Курка дивиться на світ лише одним оком.
Кальмари бачать інфрачервоне випромінювання.
Карасі бачать те, що відбувається над водою.


Слайд #43
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #43

Який одяг – темний чи світлий – доцільніший у пустелі?
Яка вода – прозора чи непрозора – більше нагріватиметься потоком світла?
Яка людина – короткозора чи далекозора – розрізнить дрібніші деталі годинникового механізму?
(Взимку – темний, влітку – світлий.)
НЕПРОЗОРА
( Короткозора)


Слайд #44
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #44

Внаслідок заломлення пучку світла на межі повітря – скло напрям його поширення змінився на кут α. Чи зміниться цей кут, якщо на поверхню скла налити шар води ?
У кого – риби чи птаха – за однакових геометричних розмірів більша оптична сила ока?
Чи можливо отримати лінзу, відрізаючи площиною частину: а) скляної сфери; б) скляного циліндра?
Ні, оскільки він визначається відношенням показників заломлення першого та останнього середовища.)


Слайд #45
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #45

Чарівна ложка
Я налив у чашку чаю,
Ложку з цукром опустив –
І зненацька помічаю:
Хтось її переломив.
Хто цей злодій? Де сховався?
Ложку з жалем вийняв я
І безмежно здивувався:
Ціла ложечка моя.
Та лише у чай проникне –
Знов ламається вона.
Що це? Може, чарівник я?
Може, ложка чарівна?


Слайд #46
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #46

ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ СКРІЗЬ
Фотоапарат телескоп мікроскоп лазер кінопроектор кінокамера псевдоскоп епіскоп камера-обскура діаскоп епідіаскоп
Графоскоп лорнета лупа відеокамера монокль окуляри перископ теодоліт проектор рефлектор


Слайд #47
Презентація на тему «Геометрична оптика» - Слайд #47


Завантажити презентацію