Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #1

Козаччина - дума і пісня
Життя і смерть, немов людська дорога, Хоч, звісно, є і зоряна пора... Мене ж вела від отчого порога Родинна мудрість праці і добра.
Робота змалку душу гартувала, І ми її пізнали до пуття, Та мужності щоднини додавала, Щоб ми творили хліб, немов життя.
Посріблені під місяцем надії Покличуть нас, братове, на жнива... Тому неначе й доля молодіє, Бринить, як молодесенька трава.
Війнуть гречками білі межиріччя, Немов з-під серця пам'ять спалахне: Козаччина ~ то наша дума вічна, Що знов і знов наснажує мене.
Ще, друже, наша сила молодецька, І вщерть налиті медом стільники. То зводиться фортеця «Вишневецька», І сходяться до гурту козаки.
Довкруг ясніші стануть виднокраї, І закують зозулі в сосняках... Козацька слава Байди не вмирає, Вона, як пісня, житиме в віках.
Микола СИНГАЇВСЬКИЙ, поет, лауреат премії імені Лесі Українки


Слайд #2
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #2

Виникнення українського козацтва та перших січей
Історія України. 8 клас


Слайд #3
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #3

Завдання уроку
Розкрити причини виникнення українського козацтва;
Розповісти про появу перших січей і діяльність Д.Вишневецького;
Охарактеризувати життя й побут козаків;
Виробляти вміння встановлювати причинно – наслідкові зв”язки, працювати з підручником, документами, робити висновки;
Цікавитися історіє українського козацтва.


Слайд #4
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #4

План вивчення
Виникнення українського козацтва.
Поява перших козацьких січей. Діяльність Дмитра Вишневецького.
Життя і побут козаків.
Управляння Запорозькою Січчю.


Слайд #5
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #5

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Козак
Дике Поле
Дніпровський Низ
Великий Луг
Запорожжя
Опорні дати:
1489,1492 рр. – перша писемна згадка в історичних джерелах про українських козаків;


Слайд #6
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #6

Актуалізація опорних знань
Що означає слово “козак”?
Коли ми вперше зустрілися з цим словом?


Слайд #7
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #7

Виникнення українського козацтва
На основі відеофрагменту:
Що означає слово “козак”?
З яких верств населення формувалися козаки?
На яких територіях поселялися козаки?
Які причини виникнення українського козацтва?
( необхідність захисту українських земель від нападів татар; поширення панщини та запровадження кріпацтва)


Слайд #8
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #8

Виникнення українського козацтва
Українське козацтво
Досвід освоєння південних територій ватагами уходників.
Наявність великого масиву вільних земель зі сприятливими умовами для господарської діяльності.
Прагнення людей до переселення на вільні землі в пошуках кращої долі.
Нездатність Речі Посполитої захистити українські землі від набігів татар.
В окремих випадках організаторська роль міщан, прикордонних землевласників та урядовців.
Посилення соціального і релігійного гноблення, запровадження кріпацтва
Передумови виникнення
Причини формування


Слайд #9
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #9

Дмитро Вишневецький
Пам”ятник Д.Вишневецькому на Хортиці


Слайд #10
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #10

Дмитро Вишневецький
У мене в грудях серце б'ється рівно...
Султане, цісарю, королю, царю!
Ваш гнів довіку не злякає,
І ваші милості мене не куплять.
Чи жизнь, чи смерть, чи рай, чи пекло люте,
Про все байдуже Байді Запорожцю..
Пантелеймон Куліш
Прочитайте історичну довідку про Д.Вишневецького та дайте відповіді на запитання:
Які риси середньовічного лицаря, за свідченням джерел, були властиві українському князеві Д.Вишневецькому?
Яким він постає у фольклорі?
Чому українських козаків називають лицарями?


Слайд #11
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #11

Дмитро Вишневецький
У мене в грудях серце б'ється рівно...
Султане, цісарю, королю, царю!
Ваш гнів довіку не злякає,
І ваші милості мене не куплять.
Чи жизнь, чи смерть, чи рай, чи пекло люте,
Про все байдуже Байді Запорожцю..
Пантелеймон Куліш
Прочитайте історичну довідку про Д.Вишневецького та дайте відповіді на запитання:
Які риси середньовічного лицаря, за свідченням джерел, були властиві українському князеві Д.Вишневецькому?
Яким він постає у фольклорі?
Чому українських козаків називають лицарями?


Слайд #12
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #12

Дмитро Вишневецький
У мене в грудях серце б'ється рівно...
Султане, цісарю, королю, царю!
Ваш гнів довіку не злякає,
І ваші милості мене не куплять.
Чи жизнь, чи смерть, чи рай, чи пекло люте,
Про все байдуже Байді Запорожцю..
Пантелеймон Куліш
Прочитайте історичну довідку про Д.Вишневецького та дайте відповіді на запитання:
Які риси середньовічного лицаря, за свідченням джерел, були властиві українському князеві Д.Вишневецькому?
Яким він постає у фольклорі?
Чому українських козаків називають лицарями?


Слайд #13
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #13

Життя і побут козаків
Прочитати п. 4 § 1 і визначте:
Як називалися козацькі поселення?
Якими заняттями займалися козаки?
Яким було головне заняття українських козаків?


Слайд #14
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #14

Управління Запорозькою Січчю.
Продивіться відеофрагмент і дайте відповіді на запитання:
1. Якому органу на Запорозькій Січі належала вся повнота влади?
2. Хто приймав участь у козацькій раді?
3. Як відбувалися вибору керівників Січі?
4. Які питання вирішувала козацька рада?
5. На яких принципах будувалося управління на Запорозькій Січі?
Який тип державного управління склався на Запорозькій Січі?


Слайд #15
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #15

Управління Запорозькою Січчю.
КОЗАЦЬКА РАДА
Курінні
отамани
Реєстрова
старшина
Військова
старшина
Гетьман
( кошовий отаман )
Запорозький
Кіш ( Січ )
38 куренів
Обозний
Писар
Суддя
Осавули(2)
Територіальні
реєстрові
полки
Військо ( полки, сотні, десятки)
Полковники, сотники,
десятники ( отамани)


Слайд #16
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #16

Обов”язки козацької старшини
Гетьман ( кошовий отаман ) – наділявся вищою судовою та виконавчою владою, був Головнокомандуючим Війська запорозького.
Обозний – керував артилерією.
Писар – очолював військову канцелярію й відав усім діловодством Січі.
Суддя – чинив суд.
Осавули ( 2 ) – порученці гетьмана.


Слайд #17
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #17

Клейноди Запорозької Січі.
Пірнач, булава
Бунчук
Литавра
Козацька печатка
Козацькі корогви ( прапори )
Козацькі клейноди – відзнаки, атрибути й символи військової та цивільної влади й окремих військових та цивільних урядів в Україні в XV – XVIII ст.


Слайд #18
Презентація на тему «Виникнення козацтва» (варіант 1) - Слайд #18

Закріплення
Які передумови й причини виникнення українського козацтва?
З ім”ям якого українського князя пов”язане виникнення першої січі?
Яким був устрій Запорозької Січі?
Назвіть козацькі клейноди?