Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #1

Внутрішнє та міжнародне становище України


Слайд #2
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #2

Завдання уроку
Показати особливості міжнародного та внутрішнього становища України на початку 20-х років ХХ століття;
Визначити особливості статусу України у складі СРСР;
Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв»язки, працювати з джерелами інформації, робити висновки та узагальнення


Слайд #3
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #3

План
Міжнародне становище України.
Внутрішнє становище. Державний статус України в 1921 – 1922рр.
Утворення СРСР.
Статус УСРР у складі СРСР


Слайд #4
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #4

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Автономізація;
Федерація;
СРСР;
Конституція.
Опорні дати:
30.12.1922 – утворення СРСР;
31.01.1924р. – прийняття першої Конституції СРСР;
Травень 1925р. – прийняття Конституції УСРР,


Слайд #5
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #5

Проблемне завдання
Доведіть на прикладі України, що СРСР не був союзною державою, створеною на основі рівноправності союзних радянських республік.


Слайд #6
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #6

Актуалізація опорних знань
У чому суть політики воєнного комунізму?
Як вона реалізовувалася в Україні в 1919 та 1920роках.
Які українські землі відійшли за Ризьким мирним договором до УСРР?
Розкрийте суть політики більшовиків у національному питанні.
Які зміни у ставленні більшовиків до статусу України відбувалися після розгрому денікінців наприкінці 1919 - початку 1920 р.?


Слайд #7
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #7

Міжнародне становище України
Радянська Росія
УСРР
Уряд УНР
Укладення власних торгових угод з Австрією, Німеччиною, Чехо - Словачииною
Договір про дружбу і братерство з Туреччиною
1922
Дозвіл на здійснення зовнішньої політики з метою нейтралізації уряду УНР
Встановлення дипломатичних відносин з Польщею, Латвією, Естонією.
З 1923р. ліквідовані всі представництва УСРР в зарубіжних країнах


Слайд #8
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #8

Питання подальшого розвитку договірної федерації радянських республік
Й. Сталін
Х.Раковський
Виступали за обмеження суверенітету республік
( автономізацію)
Збереження суверенітету республік
В.І.Ленін
Створення федеративної держави на основі об»єднання рівноправних республік


Слайд #9
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #9

А чому, на вашу думку, взагалі виникла ідея об»єднання всіх радянських республік в єдину державу?


Слайд #10
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #10

Причини утворення СРСР
Єдина транспорта система
Традиційні економічні зв»язки між регіонами Росії
Наявність золотого запасу в Росії
Слабкість національних грошей
Загроза зовнішньої небезпеки
Перебування при владі більшовиків в національних республіках


Слайд #11
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #11

Витяг із «Союзного робітничо-селянського договору між РСФРР та УСРР»
1. (Пункт 1) РСФРР і УСРР входять між собою у військовий і господарський союз ...
Для кращого здійснення зазначеної в пункті 1 мети, обидва уряди оголошують об'єднаними такі комісаріати: перше - військових і морських сил, друге - Вищу раду народного господарства; третє - зовнішнього торгу, четверте - фінансів, п'яте - праці, шосте - шляхів і сьоме - пошти і телеграфу.
Вісті ВУЦВК (Харків). - 1921. -4 січня.
Як умови «Союзного робітничо-селянського договору між РСФРР та УСРР» відбивалися на суверенітеті України?


Слайд #12
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #12

Етапи створення СРСР
Літо 1919р. – об»єднання найголовніших наркоматів РРФСР та інших республік
Грудень 1920р. – угода про воєнний та господарський союз між УСРР та РРФСР
11.03.1922р. – питання про розмежування прав і функцій органів влади РРФСР та УСРР
Серпень 1922р. – прийняття сталінського варіанта – ідея автономізації
Х.Раковський та М.Скрипник виступили проти автономізації
Жовтень 1922р. – утворення Конституційної комісії
10-14.12.1922р. – VII Всеукраїнський з»їзд рад
23 –27.12.1922р. – Всеросійський з»їзд Рад
30.12.1922р – І Всесоюзний з»їзд Рад


Слайд #13
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #13

Із виступу М. Скрипника на XII з'їзді РКП(б) 1923 р.
Великодержавные предрассудки, всосанные с молоком матери, стали инстинктом у многих товарищей. Припомните, какие недоуменные разговоры слышались среди товарищей о переименовании Российской Коммунистической партии в Коммунистическую партию СССР, как многие считали принципиально недопустимим самое поднятие вопроса об этом, чем-то оскорбительным, отказом от традиции и т.п., как будто мы уже не отказались один раз от старого заслуженного наименования и как-будто в этом отстаивании названия партии не по территории, а именно по русской национальности нет своеобразного великодержавия...
Так почему же мы практически в национальном вопросе топчемся на месте и при правильном принципиальном его разрешении остаёмся на деле бессильными?
...На деле с великодержавним шовинизмом у нас никакой борьбы не велось. Этому должен быть положен конец.
Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. - М., 1968. -С. 571-573.
Як ви вважаєте, чому М. Скрипник на XII з'їзді РКП(б):
а) порушив питання про великодержавний шовінізм і націоналізм?
б) заявив: «Практично в національному питанні топчемося на місці»?


Слайд #14
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #14

Юридичне оформлення СРСр
30.12.1922р. – прийняття Декларації про утворення СРСР.
30.12.1922р. – укладення Договору про утворення СРСР у складі РСФРР, БСРР,УСРР та Закавказької федерації.


Слайд #15
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #15

Із виступу Голови РНК УСРР X. Раковського на XII з'їзді РКП(б) 1923 р.
Х.Раковский: Я считаю необходимым ... что во вторую палату входят... государственные объединения, и мы давно сказали т. Сталину, что мы, Украина, не хотим иметь одинаковое число голосов с РСФСР. Нет, мы гораздо более скромны, мы были бы довольны, если бы РСФСР удовлетворилась бы в этой палате голосами не более 2/5... ...Я поддерживаю следующее предложение: «Ни одно из гос-объединений, входящих во вторую палату, не может иметь больше двух пятых всех голосов».
Председательствующий. Кто поддерживает поправку т. Раковского? Кто против? Поправка отклонена.
Двенадцатый съезд РКП(б). - С.658, 660.
Чому X. Раковський дав негативну оцінку союзному будівництву?


Слайд #16
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #16

Статус УСРР у складі СРСР
Юридичний статус
Фактичний статус
УСРР рівноправна республіка з правом виходу із СРСР
Уряд УСРР керував с/г, внутрішніми справавми, освітою, соцзабезпеченням, охороною здоров»я, юриспруденцією
Союзно – республіканські наркомати керували продовольчими, фінансовими питаннями, промисловістю, робочою силою
Союзний уряд відав питаннями міжнародних відносин,зовнішньої торгівлі, армії, флоту
УСРР не була суверенною республікою
УСРР не могла використати право виходу зі складу СРСР
УСРР мала права автономної республіки
Невдоволення в Україні утворенням СРСР:
нарком освіти О.Шумський М.Волобуєв


Слайд #17
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #17

Олександр Шумський
Волобуєв Михайло
«До проблеми української економіки»:
- Критика нераціональнеого використання
Центральними плановими установами природних і економічних ресурсів України;
- Пропонував підходити до господарства СРСР як до комплексу національних економік, а до кожної національної економіки як до певної цілісності — «потенціальної (колишні азійські колонії) або реальної (Україна, Росія)».;
Внесення конкретних пропозицій з розширення прав української економіки.
Критика політики більшовиків в Україні, коли на вищі партійні та державні посади призначали неукраїнців, які виявляли байдужість до інтересів населення України.


Слайд #18
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #18

Юридичне оформлення СРСр
31.01.1924р. – ІІ з»їзд Рад СРСР прийняття першої Конституції СРСР.
Травень 1925р. – IX Всеукраїнський з»їзд Рад прийняв Конституції УСРР, яка закріпила входження України у склад СРСР.


Слайд #19
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #19

Девіз
«Пролетарі всіх країн, єднайтеся!»
Столиця
Харків (1922 — 1934)
Київ (1934 — 1991


Слайд #20
Презентація на тему «Внутрішнє і міжнародне становище України» - Слайд #20

Закріплення
Чому керівництво Радянської Росії допускало міжнародну діяльність УСРР?
Які причини утворення СРСР?
Які існували точки зору щодо майбутнього союзу радянських республік? Яку позицію ви підтримуєте?
Доведіть на прикладі України, що СРСР не був союзною державою, створеною на основі рівноправності союзних радянських республік.