Презентація на тему «VIII століття»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «VIII століття» - Слайд #1

VIII століття


Слайд #2
Презентація на тему «VIII століття» - Слайд #2

Передумови створення Київської Русі
Економічна - економічний розвиток, зростання продуктивності праці внаслідок удосконалення знарядь, піднесення міст як центрів ремесла і торгівлі , розвиток торговельного шляху “з варяг у греки”(шлях уздовж Дніпра зі Скандинавії до Візнантії);
2.Соціально-політична - зростання майнової та соціальної нерівності; заміна родової общини сусідською, яка об'єднувала маленькі сім'ї; виділення панівної верхівки (вождів племен, старійшин), у залежність до якої потрапляла більшість селян та городян; формування феодального ладу;
3.Етнічна - до кінця VIII ст. Завершилося формування союзів племен, які починають
4.Зовнішня - необхідність боронити свої землі від нападів варягів, хозарів.


Слайд #3
Презентація на тему «VIII століття» - Слайд #3

Версія №1 – праслов'янська версія - від кольору волосся (русий, світлий).
Версія №2 – сарматська – від назв річок (Рось, Россава, Роставиця).
Версія №3 – скандинавська – від варягів, через торговий шлях “із варяг у греки”.
Назва України походить від слів “край”, “окраїна”.
Вперше назву “Україна” вжито в Іпатіївському літописі у 1187р.
Приводом до утворення назви “Україна” став похід Переяславського князя Володимира Глібовича проти половців, та його загибель.
Походження назви «Русь» і «Україна»


Слайд #4
Презентація на тему «VIII століття» - Слайд #4

Особливості суспільного розвитку слов'ян у ІХ столітті
Форма правління – воєнна демократія – влада належить військовому вождю (князю)
Князь опирається на віче (народні збори слов'ян)
Зі зростанням влади князя віче занепадає
Дружина (постійне військо) – виконує функції особистої охорони князя, збору данини з народу, захисту кордонів
Формування бояр і боярської думи – дорадчий орган при князеві, який замінив віче.


Слайд #5
Презентація на тему «VIII століття» - Слайд #5

Перші Київські князі династії Києвичів
Дір (830-850)
напівлегендарний київський князь
Досягнення:
1.Розширив володіння
Києва
2.Запровадив торгівлю з
іншими містами
Дір правив Києвом разом з
Аскольдом і разом з ним загинув
Аскольд і Дір


Слайд #6
Презентація на тему «VIII століття» - Слайд #6

Перші Київські князі династії Києвичів
Аскольд (850-882)
Досягнення:
1.об'єднав навколо Києва древлян,
дреговичів і сіверян;
2.Проголосив себе каганом (верховним
правителем);
3.У 860р. Здійснив військовий похід на
Візнантію і захопив м. Константинополь
(Царгород). Наслідки цьго походу:
-добився визнання Києва
Візантійським імператором;
-підписав договір із Візантією;
-прийняв хрещення і став першим християнином на Русі;
4. У 864р. Розбив хозарський Каганат і як наслідок звільнив полян від данини кров'ю.
5. У 882р. Аскольд разом з Діром були убиті Олегом із Новгорода.


Слайд #7
Презентація на тему «VIII століття» - Слайд #7

Олег Віщий (882-912рр.)воєвода Рюрика із Новгорода
Став регентом (опікуном), тобто тимчасовим правителем до повноліття спадкоємця влади – сина Рюрика Ігоря.
Династія Рюриковичів


Слайд #8
Презентація на тему «VIII століття» - Слайд #8

У 882р. Вбиває Аскольда і Діра та здійснює державний переворот – перехід влади до династії Рюриковичів.
Династія Рюриковичів


Слайд #9
Презентація на тему «VIII століття» - Слайд #9

Об'єднав Північну і Східну Русь
У 882р. проголосив Київ матір'ю всіх міст руських і заклав модель централізованої держави
У 890р. розбив Хозарський Каганат та звільнив усіх слов'ян від данини кров'ю
Провів успішні походи на Візантію: у 907р. Проявивши хитрість приробив колеса до човнів, що посприяло перемозі; прибив щит до воріт Константинополя на знак перемоги; підписав вигідний торговельний договір із Візантією
Перші Київські князі династії Києвичів
Державні заходи Олега:


Слайд #10
Презентація на тему «VIII століття» - Слайд #10

Державні заходи Олега:
У 911р. здійснив переможний похід на Візантію.
Внаслідок цього походу було укладено договір в якому йшлося про:
-порядок викупу полонених
-право русичів служити у Візантійському війську.
У 912р. Помер за пророцтвом віщуна від власного коня
Династія Рюриковичів


Завантажити презентацію