Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #1

Кирило – Мефодіївське товариство (братство)
Київ
січень 1846 – березень 1847 р.р.


Слайд #2
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #2

Засновники братства:
Микола Костомаров
Василь Білозерський
Микола Гулак


Слайд #3
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #3

Члени братства:
Пантелеймон Куліш
Тарас Шевченко
Опанас Маркович
Іван Посяда
Георгій Андрузький
Микола Савич
Олександр Навроцький
Олександр Тулуб
Дмитро Пильчиков


Слайд #4
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #4

Микола Костомаров(1817 – 1885)
Історик, письменник, публіцист, археограф, фольклорист, етнограф. Один із засновників Кирило – Мефодіївського братства. Автор його програмних документів. У своїх працях відстоював ідею самостійності української нації, окремішність українського історичного процесу.


Слайд #5
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #5

Микола Гулак(1822 – 1899)
Громадсько – політичний діяч, педагог, учений. На квартирі М. Гулака найчастіше відбувалися зустрічі братчиків. Разом з М. Костомаровим був ініціатором введення особливої символіки – перстнів із написами: “Св. Кирило і Мефодій”, а також печатки з девізом:”І зрозумієте істину, і істина визволить вас”


Слайд #6
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #6

Пантелеймон Куліш(1819 – 1897)
Письменник, учений, педагог, громадський діяч. Крім літературно – художніх творів, Куліш видрукував першу навчальну книгу з української історії для дітей старшого шкільного віку.
В доповіді шефа жандармів графа Орлова Миколі І зазначалося: “ Книги Куліша могли б так само впливати на малоросіян, як і вірші Шевченка”


Слайд #7
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #7

„Книга буття українського народу”
Викладено програму товариства, 109 положень релігійно – повчального та історико – публіцистичного характеру.
Показано основні події світової історії від давніх часів до середини ХІХ ст.
Підкреслювалося, що історичне покликання України полягає в тому, щоб підняти інших слов'ян на боротьбу за національне відродження.
Ставили завданням перебудову суспільства на засадах християнства.


Слайд #8
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #8

„Статут слов'янського товариства св. Кирила і Мефодія”
“Головні ідеї”
“Головні правила”
2 частини


Слайд #9
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #9

Течії серед кирило - мефодіївців
2 течії
Помірковано - ліберальна
Радикальна
М. Костомаров,
М. Маркевич,
П. Куліш,
В. Білозерський
РЕФОРМИ
Т. Шевченко, О. Навроцький,
М. Гулак, І. Посяда
РЕВОЛЮЦІЙНИЙ
ПЕРЕВОРОТ


Слайд #10
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #10

Діяльність кирило - мефодіївців
Проводили пропагандистську діяльність.
Створювали в селах школи для народу.
Розробляли проекти запровадження в Україні мережі початкових навчальних закладів.
Складали шкільні підручники.
Видавали книги та журнали.
Збирали кошти на культурні потреби, на видання популярних книжок.


Слайд #11
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #11

Розправа царизму над членами товариства
Кирило – Мефодіївське товариство проіснувало 14 місяців.
За доносом провокатора студента Петрова було викрите і розгромлене жандармами.
Членів товариства засудили до різних строків заслань, а Т. Шевченка віддали в солдати на 10 років із забороною писати й малювати.


Слайд #12
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #12

Тарас Шевченко(1814 – 1861)
Народний поет, художник, мислитель. За своїми політичними переконаннями був революційним демократом, входив до складу Кирило – Мефодіївського братства.
За свої твори був засланий із забороною писати і малювати в солдати в Оренбурзький окремий корпус.


Слайд #13
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #13

Історичне значення
Це була перша політична організація української інтелігенції.
Поява та діяльність товариства стала початком переходу від культурницького до політичного етапу боротьби за національний розвиток України.
Кирило-мефодіївці зробили значний внесок у розвиток української національної ідеї.


Слайд #14
Презентація на тему «Утворення Кирило-Мефодіївського братства» - Слайд #14

У програмних документах товариства вперше було здійснено спробу поєднати українську національну ідею із загальнолюдськими християнськими цінностями та ідеєю слов'янської єдності.
Їхня діяльність продовжувала суспільну думку, спонукала до пошуків шляхів для вільного розвитку України, була взірцем і дороговказом для наступних поколінь українських борців за соціальне і національне визволення.