Презентація на тему «Управління Запорозькою Січчю»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Управління Запорозькою Січчю» - Слайд #1

Запорізька Січ у ІІ половині XVII ст.


Слайд #2
Презентація на тему «Управління Запорозькою Січчю» - Слайд #2

Запорізька Січ у ІІ половині XVII ст.


Слайд #3
Презентація на тему «Управління Запорозькою Січчю» - Слайд #3

Управління Запорозькою Січчю.
КОЗАЦЬКА РАДА
Курінні
отамани
Військова
старшина
Кошовий отаман
Запорозький
Кіш ( Січ )
38 куренів
Обозний
Писар
Суддя
Осавули(2)
Військо ( полки, сотні, десятки)
Полковники, сотники,
десятники ( отамани)


Слайд #4
Презентація на тему «Управління Запорозькою Січчю» - Слайд #4

Загуділо Запорожжя, як те Чорне море,
Понеслися козаченьки облавою в поле...
То ж не вітер в полі грає, не орел витає —
Ото ж Сірко з товариством по степу літає.
З народної пісні


Слайд #5
Презентація на тему «Управління Запорозькою Січчю» - Слайд #5

Іван Сірко
Іва́н Сірко́ (1605 (1610)—1680) — шляхтич подільський, козацький ватажок, кальницький полковник, напівлегендарний кошовий отаман Запорозької Січі й усього Війська Запорозького Низового. Здобув перемогу в 65 боях.
Турки і татари прозвали Сірка Урус-Шайтан (Руський диявол), Семиголовий дракон.
Слово «ciрко» — один з епітетів вовка.


Слайд #6
Презентація на тему «Управління Запорозькою Січчю» - Слайд #6

Кошовий отаман І.Сірко.
Монета, на якій зображено Івана Сірка
Опрацювати матеріал рубрики “Особистість” ( с.200 підручника ) та джерело ( с.202 підручника ) і визначте:
На яких чеснотах кошового отамана наголошує хроніст?
Про які прикмети зовнішності наводить свідчення?
В чому виявився полководницький талант І.Сірка під час походу на Крим 1675 року?


Слайд #7
Презентація на тему «Управління Запорозькою Січчю» - Слайд #7

Запорожці пишуть листа турецькому султану
Турецький султан Мехмед IV
І.Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султану.


Слайд #8
Презентація на тему «Управління Запорозькою Січчю» - Слайд #8

Політика московського уряду щодо Запорізької Січі
1652 р. – виникнення Чортомлицької Січі.
У конфліктах між українськими гетьманами і Запорізькою Січчю Москва нерідко підтримувала запорожців, які виступали за обмеження гетьманської влади.
1663 р. – початок перебування московських військ У Чортомлицькій Січі.
1667 р. виведення московських військ із Січі.
З 1686 року за умовами “Вічного миру” Запорізька Січ підпорядковувалася царю, що привело до обмеження зовнішньої політики, наступу на права Запорізької Січі.


Завантажити презентацію