Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»»


Рейтинг презентації 4.83 на основі 6 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #1

Тема 9Українські землі в 60-80 рр. XVII ст. «Руїна».
План
Гетьманування І.Виговського.
Гетманування Ю.Хмельницького. Поділ Гетьманщини.
Гетьманування П.Тетері, І.Брюховецького, П.Дорошенка, Д.Многогрішного та І.Самойловича.


Слайд #2
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #2

Дати:
1659 р. – Конотопська битва;
1667 р. – Андрусівський договір;
1681 р. – Бахчисарайський мирний договір;
1686 р. – «Вічний мир».
Персоналії:
І.Виговський, П.Тетеря, П.Дорошенко, І.Брюховецький, І.Сірко, Ю.Хмельницький, Д.Многогрішний, І.Самойлович.


Слайд #3
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #3

“Доба Руїни”
- назва, вживана в історичній літературі для 60-80-х рр. XVII ст. – періоду громадянських війн, розколу Гетьманщини, її поділу між Московією, Річчю Посполитою та Османською імперією.
- період тривав від смерті Б.Хмельницького (1657 р.) й до початку правління І.Мазепи (1687 р.).


Слайд #4
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #4

Причини “Руїни”:
відсутність загальнонаціонального лідера;
нездатність козацької старшини поставити державні інтереси вище від особистих;
орієнтація угрупувань козацької старшини на іноземні держави у вирішенні внутрішніх проблем держави.


Слайд #5
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #5

Гетьманування І.Виговського 1657-1659 рр.
Зовнішня політика
Внутрішня політика
Відновлення союзницьких відносин з Кримських ханством.
Досягнення угоди про перемир'я з Річчю Посполитою:
Гадяцький договір 1658 р.: створення Руського князівства на чолі з гетьманом, що входило до складу Речі Посполитої на правах автономії.
Економічне й політичне зміцнення козацької старшини і православної шляхти.


Слайд #6
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #6

Гетьманування І.Виговського 1657-1659 рр.
Зовнішня політика
Внутрішня політика
Відновлення союзницьких відносин з Кримських ханством.
Досягнення угоди про перемир'я з Річчю Посполитою:
Гадяцький договір 1658 р.: створення Руського князівства на чолі з гетьманом, що входило до складу Речі Посполитої на правах автономії.
Економічне й політичне зміцнення козацької старшини і православної шляхти.


Слайд #7
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #7

Ю́рій Хмельни́цький
Гетьман України 1659-1663 рр.
1659 р. – новий Переяславський договір, який обмежував суверенітет України.
1660 р. - Слободищенський трактат з Польщею: автономія України, яка зобов'язувалася воювати з польським військом проти Москви.
1663 р. - відмовився від гетьманства.


Слайд #8
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #8

Іван Брюховецький гетьман Лівобережної України 1663-1668 рр.
прихильник промосковського вектору політики.
1665 р. - Московські статті:
- зводили автономію Козацької держави до символічного мінімуму;


Слайд #9
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #9

Павло Тетеря - гетьман Правобережної України 1663-1665 рр.
прихильник пропольського вектору політики.


Слайд #10
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #10

Андрусівський договір 1667 р.
- угода між Московським царством і Польщею про припинення польсько-московської війни 1654-1667 рр.
Зміст
входження Лівобережної України до складу Московщини,
Правобережної - до Польщі,
Київ на два роки залишався за Московщиною,
Запорозька Січ мала перебувати під спільною владою обох держав.


Слайд #11
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #11

Петро Дорошенко Гетьман Правобережної України 1665-1676 рр.
один з соратників Б.Хмельницького.
1668 р. - проголошений гетьманом по обидва боки Дніпра.


Слайд #12
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #12

Дем'ян Многогрішний – гетьман Лівобережної України (1669-1672 рр.).
Глу́хівські статті́ 1669 р. - договір між Дем'яном Многогрішним і московським урядом.
московські воєводи залишились у 5 містах і не мали права втручатись у справи місцевої адміністрації;
козацький реєстр - 30 тис. чол.; податки збирались козацькою старшиною;
гетьман не мав право вести зовнішню політику.


Слайд #13
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #13

Іван Самойлович гетьман Лівобережної України (1672-1687 рр.).
у зовнішній політиці орiєнтувався на Москву.
прагнув спадковості гетьманської влади.
обстоював інтереси старшини.


Слайд #14
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #14

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР мiж Московською державою та Османською імперією і Кримським ханством 13 сiчня 1681 р.
кордон мiж Московською державою та Туреччиною встановлювався по Днiпру.
Туреччина приєднувала до своїх володінь Київщину, Брацлавщину та Західне Подiлля, а Московiя – Лiвобережну Україну й Київ.
20 рокiв територiя мiж Південним Бугом та Днiпром мала залишатися незаселеною.


Слайд #15
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #15

1686 р. “Вічний мир”
Річ Посполита визнавала за Московським царством Лівобережну Україну, Київ, Запорожжя.
Північна Київщина, Волинь і Галичина відходили до Речі Посполитої.


Слайд #16
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #16

Чортомлицька Січ – 1652-1709 рр. Іван Сірко́ (1610 - 1680) напівлегендарний кошовий атаман Запорозької Січі. Здобув перемогу в 65 боях. Герой українських пісень і казок.


Слайд #17
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #17

Чортомлицька Січ – 1652-1709 рр. Іван Сірко́ (1610 - 1680) напівлегендарний кошовий атаман Запорозької Січі. Здобув перемогу в 65 боях. Герой українських пісень і казок.


Слайд #18
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #18

Троїцький собор Густинського монастиря (1674–1676 рр.). Збудований за кошти І. Самойловича.


Слайд #19
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #19

Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові.
1679–1695.
©


Слайд #20
Презентація на тему «Українські землі в 60-80 років XVII століття «Руїна»» - Слайд #20

Покровський собор у Харкові.
1689 р.